Profile: Thomas Søby

General info

Name
Thomas Søby
Profilfoto

Rankings

DK year ticks
2003 (See ranking) X:144 - #70
2004 (See ranking) X:101 - #88
2005 (See ranking) X:20 - #87
2006 (See ranking) X:153 - #97
2007 (See ranking) X:114 - #102
2009 (See ranking) X:103 - #111
Annoncer