Ordforklaringer


1cy er det engelske udtryk for 1k.

1k betegner en fugl i første kalenderår.

Eksempel: En Hættemåge, som kom ud af ægget 20. juni 2002, er 1k indtil 31. december 2002. Fra 1. januar 2003 til 31. december 2003 er den 2k.

Ad. er en forkortelse for adult.

Adult betegner en udfarvet fugl.

Birder er et udtryk for en aktiv fuglekigger.

Blocker er et udtryk for en fugleart, som man har på sin liste, men som kun få andre har på deres lister. Med andre ord er det altså en art, som mange fuglekiggere er meget interesserede i at få at se.

Eksempel: Sune Jepsen og Per Kjær iagttog 24. juni 1989 en Sodfarvet Terne flyve forbi Sønderho, Fanø. Arten er hverken set før eller siden i Danmark. Sodfarvet Terne er en blocker.

Dippe Når du tager af sted efter en sjælden fugl, og du ikke får den at se eller høre, har du dippet.

Eksempel: Jørgen Munck Pedersen satte sig om morgenen 23. maj 1993 til rette i en klit få km syd for Skagen by. Han var taget fra København til Skagen for at se efter en Ådselgrib, som dagen forinden var dukket op på lokaliteten. Desværre fløj Ådselgribben tidlig om morgenen ud over Skagens Gren og fortsatte ud over Skagerak, uden at Jørgen fik Ådselgribben at se. Jørgen dippede altså Ådselgribben.

DOFbasen er en database, hvor fuglekiggere kan indtaste deres observationer af fugle i Danmark. Den er udviklet af Dansk Ornitologisk Forening.

DOFcall er et SMS-baseret informations-system udviklet af Dansk Ornitologisk Forening. DOFcall benyttes af fuglekiggere til at informere hinanden, når en spændende fugl dukker op.

Jizz Dymond 1990 skrev: Jizz is a term derived from the fighter pilots' acronym, GIS - General Impression and Shape...'..
Inden for fuglekigning benyttes udtrykket ofte i en sætning som "den har et karakteristisk jizz", hvilket betyder, at en kombination af fuglens form og opførsel er typisk for netop den pågældende art i modsætning til potentielle forvekslingsmuligheder.

MEGA er et udtryk en fugleart, som der enten er meget få iagttagelser af i det pågældende land, eller det er mange år siden, arten sidst har kunnet ses af fuglekiggere.

Eksempel: Tim Andersen fandt 2. november 2001 en Stor Sorthovedet Måge i Køge Havn. Tidligere er der gjort to iagttagelser af Stor Sorthovedet Måge i Danmark, men siden disse to kun sås i kort tid og af få personer, var den Store Sorthovede Måge i Køge Havn en MEGA.

Sjældenhedsudvalget er et udvalg under Dansk Ornitologisk Forening, som hvert år publicerer en rapport over sjældne fugle iagttaget i Danmark. Under DK listen finder du de arter, som medtages i rapporten. De er markeret med en asterisk (f.eks. *Lille Skråpe) ved siden af artsnavnet.

Split er et udtryk fuglekiggere bruger, når videnskabsmænd har besluttet, at to racer af samme art bør regnes som to selvstændige arter.

Eksempel: Krage blev i efteråret 2002 splittet op i to arter - Gråkrage og Sortkrage.

Stringer er en person, der fejlbestemmer en fugl. Det bruges kun om folk, der fejlbestemmer fugle gentagne gange og ikke lærer af disse fejlbestemmelser.

Twitche er at tage af sted for at se en sjælden fugl. Det kan være alt fra at gå ned i den lokale park til at tage fra København til Skagen med forventningen om at se en given fugl.

Vest Palæarktis er et geografisk område, som i bogen FUGLENE i Europa, Nordafrika og Mellemøsten af M. Beaman, S. Madge & Klaus Malling Olsen er angivet som Europa, Nordafrika sydpå til det centrale Sahara, Mellemøsten østpå til Iran. Desuden er Azoerne, Madeira, Kanariske Øer, Kap Verde øerne samt øerne ud for Banc d'Arguin inkluderet i Vestpalæarktis. Netfugl.dk følger disse retningslinjer for Vestpalæarktis.

VP er en forkortelse for Vestpalæarktis

Annoncer