Om Netfugl


Formålet med Netfugl.dk er at formidle viden om fugle.


Observationer Her finder du sidste nyt om usædvanlige fugleiagttagelser i Danmark, Færøerne og VP. Det drejer sig primært om arter, som kun sjældent ses, men det kan også være en usædvanlig stor forekomst af en enkelt art, eller forekomster som falder uden for det normale tidsrum, hvor arten ses.


Nyheder Notitser om fugle. Eksempler kan være historier om en sjælden fugls opdagelse, fuglebestemmelse, nye muligheder på Netfugl.dk, nyheder fra udlandet samt information om aktiviteter arrangeret af Danmark Ornitologisk Forening i samarbejde med Netfugl.dk. Du har mulighed for at kommentere notitser i Nyheder, hvis du er oprettet som bruger af Netfugl.dk.


DK Listen er en database over fund af sjældne fugle i Danmark. Du kan klikke på artsnavnet og få en liste over samtlige danske fund, samt statistik over optræden gennem årets forskellige måneder, og hvilken geografisk fordeling fundene har.


Forum Her har du mulighed at diskutere diverse emner med ligesindede i 14 forskellige kategorier.


Galleriet Her finder du fotos af fugle fra Danmark såvel som udlandet.


Artslister Et stigende antal fuglekiggere er interesserede i at holde styr på, hvor mange fuglearter de har set i Danmark. Det har man mulighed for på Netfugl.dk. Her kan man oprette sin egen artsliste, og hver gang man ser en ny art, kan man opdatere listen. For at benytte sig af denne mulighed, skal man oprette sig som bruger af Netfugl.dk.


Turrapporter Her finder du rejsebeskrivelser, hvor fugle har været i fokus.


Artikler Her finder du artikler om fuglerelaterede emner.


Håndbog opdatering Klaus Malling Olsen har været så venlig at indvilge i at publicere supplerende oplysninger til bogen FUGLENE i Europa, Nordafrika og Mellemøsten af M. Beaman, S. Madge & Klaus Malling Olsen på Netfugl.dk.


VP listen dækker over alle de fuglearter, som er truffet i Vestpalæarktis. Vestpalæarktis er i bogen FUGLENE i Europa, Nordafrika og Mellemøsten af M. Beaman, S. Madge & Klaus Malling Olsen angivet som Europa, Nordafrika sydpå til det centrale Sahara, Mellemøsten østpå til Iran. Desuden er Azoerne, Madeira, Kanariske Øer, Kap Verde øerne samt øerne ud for Banc d'Arguin. Netfugl.dk følger disse retningslinjer for Vestpalæarktis.


SU siden omhandler dokumentationsstatus for iagttagelser af fuglearter, som skal indsendes til Dansk Ornitologisk Forenings Sjældenhedsudvalg.


Søg på Netfugl.dk Her kan du søge i henholdsvis Nyheder, DK listen og Galleriet.

Annoncer