World Bird List

Species factsheet
Brown-headed Gull (Chroicocephalus brunnicephalus)

Order: Chroicocephalus brunnicephalus
Family: Gulls, Terns, Skimmers (Laridae)

Danske navn: Brunhovedet Måge

Annoncer