Personlig aftale med fotografen er påkrævet for brug af foto
Art
Kaspisk Måge (Larus cachinnans) Caspian Gull -
Sjældenhed: Almindelig
Stemmer kan høres her (eksternt link)
2017-11-12

Titel: 1K

Beskrivelse: En klassisk Kaspisk Måge med lyst hoved og underkrop, grålig ryg med smalle og ret uregelmæssige mrke tegninger (Sølvmågen i baggrunden har mere ensartet, bruntonet og tværbåndet ryg)og indslag af nye. grå dækfjer med svage mrke tegninger, i kontrast til juvenile, let slidste fjer. Da man begyndte at finde Kaspiske- og senere Middelhavssølvmåger, focuserede man på førsteårsfugle som denne på, om der udover friske rygfjer også var enkel nye dækfjer, da Sølvmåge normalt ikke indleder fældningen af disse fjerpartier før senere. Informationer fra den mere avancerede mågebestemmelses gryende år middelalder (sidst i 1980´erne og først i 1990´erne) fra Østersen (Per Schiermacher-Hansen og Steen Christensen var blandt pionererne) godtgjorde, at 70-90% Kaspiske Måger havde indslag af dissse nye - på vingen lysere, friskere og mere grålige dækfjer. Selv har jeg en fornæmmelse af et faldende antal efter år 2000, hvilket kan hænge sammen med, at arten breder sig mod nord, hvor yngletiden indledes senere og ungfuglene derfor bliver udfløjet senere end de ungfugle, der er klækket tidligere på sommeren og derved når at fælde mere. Jeg gennemså derfor fotos af ca. 200 fugle fra Østersøens sydlige del. Her viste det sig, at 38% ikke havde fældet, 55% havde 1-5 nye dækfjer og 7% havde 5-10 nye dækfjer. Den her viste fugl har et vidt antal.

Uploadet 2017-11-17 Publiceret 2017-11-17 Larus cachinnans Caspian Gull
1625
Kommentarer

Log ind her for at kommentere fotoet. Er du ikke oprettet som bruger kan du oprette dig som bruger her.

Annoncer