World Bird List

Species factsheet
Marabou Stork (Leptoptilos crumenifer)

Order: Leptoptilos crumenifer
Family: Storks (Ciconiidae)

Danske navn: Marabustork

Annoncer