World Bird List

Species factsheet
White-headed Duck (Oxyura leucocephala)

Order: Oxyura leucocephala
Family: Ducks, Geese, Swans (Anatidae)

Danske navn: Hvidhovedet Skarveand

Voices can be found here (external link)
Annoncer