World Bird List

Species factsheet
Red-breasted Merganser (Mergus serrator)

Order: Mergus serrator
Family: Ducks, Geese, Swans (Anatidae)

Danske navn: Toppet Skallesluger

Voices can be found here (external link)
Annoncer