Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0


Nordjyllands Fugle 2011

Rørvig Fuglestation - hent rapporten for 2011 her

Nyheder

Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, marts 2018

Artiklen er tilføjet af MBH onsdag 28. marts 2018 kl. 20.28. Læst 2318 gange
I weekenden 17-18. marts afholdte Sjældenhedsudvalget fællesmøde i Vejlerne. Som vanligt blev der arbejdet grundigt med sagsbehandlinger, kategoriseringer, vurderinger af materiale og ekspertudtalelser.

Alle indsendere skal have stor tak for deres bidrag med beskrivelser af sjældne fugle.

Der skal desuden lyde en opfordring til at få sendt jeres sager ind der mangler fra 2017. Vores ønske er, at den kommende SU-rapport for 2017 bliver så fyldestgørende og up-to date som overhovedet muligt.

Slagfalk godkendt som ny art for landet
Den 17-21. august 2017 blev en 1K Slagfalk observeret på Værnengene (se bl.a. denne artikel på Pandion)

Fuglen viste ingen åbenlyse tegn på en baggrund i fangenskab, og hele adfærdsmønsteret virkede naturligt.

Flere fugle i Ungarn er i de senere år blevet forsynet med sendere. Resultaterne har vist, at ungfugle kommer vidt omkring. Disse fugle er bl.a. blevet registreret i Nordtyskland og i de Baltiske lande.

Imidlertid skete fundet på et tidspunkt, hvor det er almindeligt for falkonerer at træne deres fugle, og som følge af denne praksis sker det, at fugle undslipper. Det har derfor været nødvendigt for SU at have så mange aspekter med i sagsbehandlingen som muligt, hvorfor SU har kontaktet falkonerer og bedt om deres vurdering af, hvor vidt der kunne være tale om en undsluppen falkonerfalk på Værnengene.

Svarene var bl.a. at i al fald danske falkonerer, aldrig flyver med deres falke uden ankelmanchetter eller radiosender, og de adspurgte (Formanden for Dansk Falkoner Klub samt ejeren af Eagle World) vurderede, at der ikke var tale om en undsluppen falkonerfugl.

Med baggrund i at bestanden af slagfalke er i fremgang i Østeuropa, at vilde slagfalke med sendere beviseligt kommer vidt omkring med dokumenterede fund meget tæt på Danmark, samt at der, ud fra dokumentationen, ikke er tegn på baggrund i fangenskab, har SU valgt at godkende fundet fra Værnengene i Kategori A.


Slagfalken fra Værnengene og Tipperne blev godkendt som Danmarks anden Slagfalk. Foto-© Henrik Brandt


Fundet i Skagen 6-7. maj 2006 af en 2K blev ved samme anledning diskuteret. På mødet blev studeret fældning og ekspertudtalelser, der godtgør en korrekt bestemmelse til slagfalk. Der ses i dokumentationen ikke tegn på fangenskab, og da der er fund af en 2K med sender fra Estland og Letland 14-16. maj 2010, vurderer SU, at der ligeledes, med baggrund i ovennævnte argumenter, er tale om en vild fugl, hvorfor dette fund kommer til at figurere som Danmarks første fund i kategori A.


Slagfalken fra Skagen godkendtes som landets første. Bl.a. med baggrund i, at en satellitmærket fugl blev set i nogle af de baltiske lande 4 år senere. Finland har to fund i kat A: 29/4 1992 Kitee 2K og 4-7/6 2007 Utö 2K. 3 ud af 4 godkendte nordiske A-fund er således fra andet kvartal og af 2k fugle. Foto-© Anders Østerby


Landets andet fund af Præriemåge godkendt
Den 30. december 2016 observerede Jesper Schade og Lars Jensen Kruse en trækkende 1K Præriemåge ved Asserbo Strand i Nordsjælland. Fuglen blev genfundet af Michael Trasborg kort tid efter på kysten ved Kikhavn. Fuglen blev set under fine omstændigheder, og mange detaljer nåede at blive observeret og noteret, inden fuglen forsvandt. Fuglen blev ikke fotodokumenteret, men beskrivelsen blev bakket op af udmærkede feltnoter og godt beskrevne fundomstændigheder.

Lammegrib i Kategori E
Forekomsterne af Lammegribbe herhjemme (og i det øvrige Nordeuropa), hvor der har været tale om individer uden afblegede fjer og dermed ikke umiddelbart sikre projektfugle fra udsætningsprojekterne i Alperne, har naturligvis skabt en del opmærksomhed, omkring hvilken kategorisering lammegrib skal høre under. Arten går frem i både Pyrenæerne (hvor der ikke er udsætningsprojekter) og i Alperne, og at udelukke en strejfende fugle fra Pyrenæerne er umuligt. Når forekomsten af umærkede unge lammegribbe ses i lyset af de senere års forekomster af gåsegribbe, der beviseligt er genuine vilde fugle, er det klart, at der bliver øget interesse for i hvilken kategori, at Lammegrib rettelig hører.

BOURC har imidlertid vurderet, at der er overvejende sandsynlighed for, at fuglene i Nordvesteuropa er et resultat af udsætningsprojekterne i Alperne. De umærkede fugle er formodentlig klækket og opvokset i naturen, men deres forældre er formodentlig udsatte projektfugle. Bestanden af Lammegrib i Alperne går langsomt frem, men er endnu ikke at regne som selvsupplerende, og derfor bliver lammegrib placeret i Kategori E. De seneste færdigbehandlede fund fra Danmark bliver dermed også placeret i Kategori E.


Lammegribben fra 2017 blev godkendt i kategori E. Alle 44 tyske fund siden 1971 er kommet i kategori E. Holland har tidligere haft et nyligt fund af arten i kategori A, men fundet er senere kommet i kategori E. Foto-© Allan Haagensen


Retningslinjer for behandling af Eleonorafalk
SU er i en aktiv proces omkring bestemmelse af Eleonorafalk, og en arbejdsgruppe er nedsat for at undersøge alle aspekter, der er gældende i forhold til en korrekt bestemmelse og godkendelse af fund. På weekendens møde præsenterede arbejdsgruppen resultaterne af deres research omkring feltbestemmelse af både lys og mørk form samt artens trækforhold og forekomstmønster i Nordeuropa. Dette vil danne baggrund for de kriterier, som SU snart vil beslutte at arbejde ud fra ved behandling og genbehandling af fund af Eleonorafalk i Danmark.

Flere arbejdsgrupper er nedsat i udvalget til at behandle identifikationsproblematikker hos udvalgte arter. Konklusionerne skal præsenteres på udvalgsmøder, og de er med til at sikre så korrekte behandlinger af relevante sager som muligt.


Eleonorafalken fra Skagen i 2015 blev forbilledligt dokumenteret, men desværre kun set af få. Foto-© Niels Evald Jensen


Ringmærket rosenterne aflæst i Hanstholm Havn
En ringmærket terne blev den 19. juli 2013 aflæst på Hanstholm Havn. Den opholdte sig i en stor flok Fjordterner, og den blev aflæst som en sådan, men observatøren blev ekstra opmærksom på fuglen, da den var ringmærket på begge ben. Overraskelsen var stor, da genmeldingen kom tilbage og fortalte, at det drejede sig om en 3K Rosenterne! Den var ringmærket på den Irske ø Rockabill som pullus den 13. juli 2011. SU har i sagsbehandlingen lagt vægt på at kunne udelukke en eventuel fejlringmærkning af Fjordterne eller Havterne, da begge disse arter også yngler på Rockabill. Derfor kontaktede SU ringmærkerne, der er ansvarlige for ringmærkningen af terneunger på øen for at få oplysninger om omstændighederne omkring mærkningen og risikoen for en eventuel fejlbestemmelse under mærkningen. Det viste sig at pullus af Rosenterne, er meget nemme at bestemme fra både fjord- og havterne allerede kort efter klækningen, og at de ansvarlige ringmærkere udelukker en fejlbestemmelse i denne forbindelse. Derfor godkender SU naturligvis fundet, selvom selve observationen på Hanstholm Havn ikke bidrager med nogle dragtkarakterer, der godtgør en bestemmelse til Rosenterne.

En del af rosenternerne der ringmærkes på Rockabill, får en ring på begge ben. Dels en ”national” ring og dels en ”rosenterne special” med fire tegn. Der er med andre ord gode grunde til at blive ekstra opmærksom, hvis man støder på en ringmærket terne med to ringe, en på hvert ben. Ringmærkeren fra Rockabill nævner, at de fleste 3K fugle vender tilbage til Rockabill, men også at der er en tendens til, at netop 3K fuglene ofte tager på en ”Europa-tour”. F.eks. blev fugle, der blev ringmærket i 2011, også set i Schweiz og Frankrig (udover Hanstholm Havn). De er ofte i selskab med andre ternearter, så hold godt øje derude.


Danmarks første fund af Rosenterne var ligeledes ringmærket. Foto-© Ole Amstrup


Kunne du tænke dig at få dit billede i SU-rapporten?
Om ikke så længe begynder arbejdet med at skrive SU-rapporten for 2017. En af de ting der gør rapporten spændende at bladre og læse i, er, at der findes en stor mængde billeder af de sjældne fugle, vi har kunnet glæde os over gennem året.

Hvis du kunne tænke dig at bidrage, vil alle billeder blive modtaget med kyshånd. Vi kan ikke garantere, at alle billeder bliver trykt i rapporten, men et stort udvalg af billeder vil være med til at sikre, at rapporten bliver så flot og læseværdig som muligt.

Send jeres billeder som jpg-filer i høj opløsning til Andreas Brunn Kristensen på anbrkr@yahoo.dk eller til Henrik Haaning Nielsen på haanings@gmail.com

Det er nødvendigt, at billederne indeholder oplysninger om dato, lokalitet og fotograf.

Nyt SU-medlem
Rune Sø Neergaard stoppede som SU-medlem for kort tid siden. Han takkes for en mangeårig, flittig og stærk indsats. Et enigt udvalg valgte at pege på Sebastian Klein som nyt medlem. Sebastian har tidligere siddet i udvalget i to omgange (2000-2010 samt 2014-2015). Han er kendt for sin store interesse for sjældne fugle. Sebastian er endvidere kendt for at arbejde hårdt og med stor interesse i samtlige af udvalgets arbejdsopgaver.

Velkommen til Sebastian. Vi glæder os til samarbejdet.

Artiklen er senest opdateret: onsdag 28. marts 2018 kl. 20.31

Kommentarer:

Der er ingen kommentarer foreløbig!


Nye kommentarer til denne nyhed er ikke muligt.
til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.038 sek.
til toppen