Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0


Nordjyllands Fugle 2011

Rørvig Fuglestation - hent rapporten for 2011 her

Nyheder

Nu kan alle lægge billeder på Netfugl

Artiklen er tilføjet af KRN mandag 28. august 2006 kl. 21.06. Læst 6388 gange
Nu kan alle lægge billeder på Netfugl

Der er ingen tvivl om, at galleriet er den mest benyttede del af Netfugl, hvilket afspejles i de mere end 12.700 billeder, der på nuværende tidspunkt ligger i galleriet. Netfugl modtager, hver dag mange billeder fra et utal af forskellige danske som udenlandske fotografer, hvilket vi her vil benytte lejligheden til at sige pænt tak for.

De mange billeder medfører et stigende arbejdspres for Netfugl, med en lang behandlingstid som resultat. Dette gælder ikke blot arbejdet med galleriet, men arbejdet med Netfugl i det hele taget. En række udvalgte fotografer har i gennem en periode haft mulighed for selv at lægge egne billeder på, hvilket har været en stor hjælp. Mængden af billeder er dog kontinuerligt stigende, hvilket betyder, at der i visse slemme tilfælde går mere end tre måneder førend et givent billede kommer online. En så lang behandlingstid er på ingen måde acceptabel, hvilket nu resulterer i, at Netfugl ændrer på proceduren med hensyn til at sende billeder til Netfugl, med henblik på at få billedet lagt online.

Ændringen betyder, at det ikke længere er muligt at sende billeder til Netfugl, men at det der i mod nu, er muligt for alle registrerede brugere af Netfugl med en fotografprofil, selv at oploade billeder. Det, at den registrerede bruger nu selv kan oploade billeder til galleriet betyder ikke, at billedet kommer online med det samme. Førend billedet bliver synligt for alle skal billedet til godkendelse hos Netfugl, hvilket betyder, at billedet skal opfylde en række krav førend, at billedet kan tilføjes galleriet. Hvis ikke billedet opfylder de krav som Netfugl har defineret, afvises billedet på lige fod med, at Netfugl før i tiden har afvist billeder.

Der er en række tekniske krav som skal være opfyldt førend, at billedet i det hele taget kan lægges online.

Hvad er de tekniske krav til billedbehandling?

Der skal laves to billeder af det samme billede – et stort billede og et lille billede, populært kaldt thumb nail. Det lille billede er det billede som man skal klikke på for at se det store billede. Således skal der både oploades en thumb nail og et stort billede. Det lille billede må max. være i formatet 100 pixels bred x 80 pixels høj og max. veje 10 kilo byte (kb).

Det store billede må max. være 1280 pixels bred og 1280 pixels høj samt max. veje 250 kb. Hvis billederne fylder mere end ovenfor beskrevne mål, kan de teknisk ikke oploades til Netfugl.

Hvad er netfugls definerede krav til billedet?

Nedenstående regler er defineret ud fra flere års erfaring med at behandle billeder og lægge dem online til webbrug. Der er tilmed indhentet mange gode råd fra dygtige fotografer.

Det vil i de færreste tilfælde være nødvendigt, at et billede fylder max. antal pixels og max. antal kb. Som grundregel bør et standardfoto ikke fylde mere end ca. 75-115 kb. For billeder af høj kvalitet accepteres det, at det fylder mere (læs ca. 150 kb.). I få tilfælde vil det være nødvendigt, at billedet, fylder mere end 150 kb., hvilket i særdeleshed kræver en meget høj kvalitet. Kravene til billederne er defineret ud fra, at størrelse og kvalitet af billedet skal harmonere. Ydermere er mange store billeder på Netfugl meget belastende for serveren. Der ud over er der stadig hensynet til dem, der ikke har bredbåndsforbindelser til Internettet.
Det er ingen hemmelighed, at der er sket tyveri af billeder fra Netfugl, hvor et medie har trykt billedet uden at have adspurgt fotografen om lov først. Til trods for, at der står skrevet, at der er copyright på alle billeder, sker den form for tyveri, det er svært at gøre noget ved, men at billederne ikke fylder mere end de ca. 75 – 115 kb betyder, at det kan være svært at gengive billedet på tryk.

Ved selve billedbehandlingen er der ligeledes en række krav, som skal være opfyldt. Et billede som ikke skal kunne forstørres må maksimalt fylde 800 pixels i bredden. Hvis billedet tiltænkes at skulle forstørres, bør det ikke fylde mindre end 950 pixels, og maksimalt 1024 pixels i bredden. For billeder af en meget høj kvalitet kan dimensioner på helt op til 1280 x 1024 pixels til nød accepteres.

Hvilke billeder kommer online?

Billeder af aktuelle sjældenheder har største prioritet og kommer som regel online uanset kvalitet, der er dog ingen grund til at lægge et utal af billeder online, af den samme sjældenhed. Netfugl har et princip om ikke at lægge redefotos online, hvorfor disse afvises konsekvent.

Billeder af danske fuglearter, som er dårligt repræsenteret i galleriet vil også have en høj prioritering. Jo færre billeder der findes af arten i galleriet, jo "lettere" vil det være at få billedet online. Et billede af en art, hvor der allerede er mange billeder i galleriet, bør altid være bedre end, eller vise noget nyt i forhold til de billeder, der allerede er online. Det undgås så vidt muligt at have for mange billeder af en art, der i princippet viser der samme. Det gøres af hensyn til serverpladsen og varieteten af billederne. Netfugl vil hellere bruge plads på billeder, der viser noget nyt end et stort antal billede af en art, der mere eller mindre viser det samme.

Mange billeder afvises på grund af, at billedet ligner billeder, der allerede er online. Dette frustrerer mange fotografer, da de ofte er af den mening, at netop deres billede viser noget nyt eller er en anelse bedre end de, der allerede er kommet online. Om et billede er æstetisk, aktuel, godt behandlet, viser noget nyt med mere, vil i mange tilfælde være en subjektiv vurdering, men Netfugl vil i problematiske tilfælde diskutere internt om et givent billede skal online eller ikke.

Billeder af nye arter til VP galleriet har høj prioritering.

Billeder af nye arter, der ikke umiddelbart findes på VP-listen har også interesse, men her stilles større krav til kvaliteten end ved manglende VP-arter.

Hvilke andre kriterier vælger og fravælger Netfugl efter?

Hvis Netfugl erfarer, at nogle af de oploadede billeder allerede findes online i samme version eller lignende version på andre danske hjemmesider, med gallerier tilsvarende Netfugls galleri, forbeholder Netfugl sig retten til ikke at lægge billederne online eller slette dem fra galleriet. Der er ingen grund til at lave dobbeltgallerier. Der laves dog ingen systematisk søgning på om billedet allerede er online, hvorfor administrationen af dette kan virke tilfældig og uretfærdig. Dette er ikke tilsigtet, men da flere varetager arbejdet, vil der være individuel variation i arbejdet, hvilket Netfugl beklager.

Netfugl modtager jævnligt kritik for valget af billeder, der lægges online. Nogle synes, at kvaliteten er for svingende, og for mange billeder af "dårlig" kvalitet lægges online. Andre synes at kravene er for høje og synes, at de nærmest bliver "forfulgt" af Netfugl, der kun lægger en meget lille del af deres indsendte billeder online. Andre igen mener, at der lægges for mange billeder online af udenlandske og "irrelevante" arter eller af håndholdte fugle. Det er modpoler, der er meget svære at få til at mødes. Formålet med galleriet er primært, at have et bred udvalg af billeder af især DK og VP arter. Billeder, der illustrerer arten og viser så mange kendetegn som muligt, således at galleriet kan bruges i bestemmelsesmæssige sammenhænge til glæde for de mange brugere, er vægtet højt. Højæstetiske billeder, hvor fotografen har været på hårdt arbejde og fået ”billedet” skal selvfølgelig have sit billede online – ingen tvivl om det, men bemærk venligst igen, at fotograf og Netfugl sikkert ikke i alle tilfælde vil være enige.

Hvad menes der med mange billeder?

Mange er relativ, således har netfugl valgt at sætte en øvre grænse for, hvor mange billeder, der i teorien skal være per art i galleriet. Denne grænse er på nuværende tidspunkt 30 billeder per art. Grænsen er dog teoretisk, hvilket betyder, at der i praksis i flere tilfælde, vil blive lagt flere end 30 billeder per art online. Det siger sig selv, at kravene for billede nummer 30 er meget hårde.

Det gælder for mange arter, at de allerede er repræsenteret med mere end 30 billeder, nogle arter er der mere end 100 billeder af, hvilket kan betyde, at Netfugl vil slette billeder, der synes at have tabt værdi for galleriet. Der er sket en revolution indenfor for digitalkameraer, og hvad der var et godt billede for tre år siden er nødvendigvis ikke et godt billede i dag – det er sådanne billeder som Netfugl vil slette fra galleriet. Alle fotografer, der får slettet et eller flere billeder får besked vedrørende sletningen per e-mail. Den øvre teoretiske grænse på 30 billeder betyder heller ikke, at Netfugl konsekvent vil slette billeder således, at der altid kun er 30 billeder af en art i galleriet.

For at undgå forskelsbehandling mellem de fotografer, der har deres eget admin log in (til at lægge billeder online, uden aktuel kontrol fra Netfugl) og de brugere, der nu selv kan oploade billeder til Netfugl, skal billeder, hvoraf der allerede er mere end 30 billeder online, ligeledes igennem en kontrol for relevans, førend billedet lægges online – alt dette sker automatisk.

Kan Netfugl gå på kompromis med reglen om de 30 billeder og streng kvalitet?

Der skal selvfølgelig være plads til, at årstidens gang i fugleverdenen repræsenteres i galleriet. Derfor vil der være kompormisløsninger med reglen om de 30 billeder når tranetrækket sætter ind, eller når hvepsevågerne kommer i store antal, eller når havfuglesæsonen giver mulighed for billeder af havfugle og så videre, men der er ingen grund til at lægge ret mange billeder på af den samme art. Vurderer Netfugl, at der ikke er meget relevant nyt i billedet, kan det ikke udelukkes, at billedet bliver fravalgt.

Der er også plads til, at man kan få et dårligt billede online af en fugl, hvor der er tvivl om artsbestemmelsen – således man kan få hjælp til bestemmelsen fra andre brugere af Netfugl

Der er mange fotografer, som kan lide, og er god til at fortælle en historie igennem sine billeder – det kræver ofte to eller flere billeder at fortælle historien tilfredsstillende. Her kan Netfugl i enkelte tilfælde gå på kompromis med reglen om de 30 billeder, men i de fleste tilfælde vil fotografen blive opfordret til at lave en collage og således fortælle historien via collagen. I andre tilfælde, hvor der ikke nødvendigvis fortælles en historie, er der eksempler på, at Netfugl har modtaget 3-4-5 billeder af den samme art, hvor Netfugl efterfølgende er blevet bedt om at stå for udvælgelsen. Denne form for udvælgelse forlænger blot sagsbehandlingstiden for alle. Den enkelte fotograf opfordres derfor til selv at udvælge det billede, der ønskes online, i stedet for, at Netfugl skal bruge tid på at gennemse billederne og foretage en vurdering af, hvilket et der skal online.

I det hele taget opfordres den enkelte fotograf til at udvise selvkritik. En retningslinie kan være, at man som fotograf spørger sig selv om billedet vil være relevant, hvis det var en anden fotograf, der havde taget billedet.. Der findes mange billige alternativer til at oprette sit eget billedgalleri. Flere af de fotografer, der ofte leverer billeder til Netfugl, har ligeledes deres egen hjemmeside, hvor de lægger mange billeder på, som ikke er relevante for Netfugls galleri.

Hvor og hvordan oploader jeg billedet til Netfugl?

Den opmærksomme bruger har allerede bemærket, at der i venstre kolonne af ens brugerprofil, når man er logget ind, står skrevet ”opload galleribillede” . Her er det dog en forudsætning, at man har en fotografprofil tilføjet sin almindelige brugerprofil. Hvis man ønsker en fotografprofil, skal man blot kontakte netfugl per e-mail. Vi har igennem en kort periode testet systemet med hjælp fra udvalgte fotografer. Både fotograferne og Netfugl synes, at systemet virker tilfredsstillende, men giv gerne besked om fejl og mangler, brugervenlighed med mere. Ellers synes systemet at være sat op på en sådan måde, at man hurtig finder ud af, hvordan og hvorledes det fungerer.

De to føromtalte billeder, det store og det lille billede tilføjes, man angiver en titel, hvis det er relevant, man vælger sit fotografnavn, der angives et land fra rullepanelet, dato og lokalitet tilføjes, art vælges på rullepanelet, billedet tilknyttes tema, hvis det harmonerer med en temakategori, man kan skrive en billedtekst samt det er muligt at skrive informationer om fotoudstyr. Prøv en gang at logge ind på din profil og klik på ”opload galleribillede” som findes i venstre side af skærmbilledet.

Hvornår og hvordan får jeg besked om mit billedet kommer på eller ej?

Netfugl bestræber sig på at have en behandlingstid på 48 timer fra fotografen har lagt billedet på - til billedet enten afvises eller tilføjes galleriet. Alle fotografer får besked per e-mail til den e-mailadresse, der er angivet under ens brugerprofil. Det er ikke nødvendigt, at e-mailadressen er synlig, men det er vigtigt, at det er den rigtige e-mailadresse, der står angivet på profilen.

Holdet bag Netfugl har store forventninger til det nye system og ønsker alle held og lykke med at komme i gang. Netfugl er klar over, at det vil være et problem for mange, at tilpasse billederne de tekniske krav samt i det hele taget at billedbehandle et billede. Der opfordres således til, at der startes en tråd i forum, hvor man kan spørge om råd og vejledning hos alle dem som allerede kan finde ud af at billedbehandle.

Afslutningsvist vil Netfugl gøre opmærksom på, at alle billeder, der på nuværende tidspunkt ligger i Netfugls inboks bliver slettet fra dags dato. Netfugl beklager, men det vil lette et meget stort pres at slette disse billeder. Det betyder selvfølgelig ikke at fotografen ikke må oploade billedet til Netfugl med henblik at få det online. Netfugl har blot ikke tid til selv at gøre det. Ydermere er netfugl altid interesseret i billeder af sjældne fugle, hvorfor Netfugl vil lægge disse billeder online, men med mindre, at andet er aftalt, lægger Netfugl ikke længere billeder på for fotografer.

Netfugl.dk

Artiklen er senest opdateret: mandag 28. august 2006 kl. 21.09

Kommentarer:

Kenneth Rude Nielsen skriver mandag 28. august 2006 kl. 22.07
Hej

Blot til orientering vil jeg gøre opmærksom på, at hvis man på nuværende tidspunkt allerede har billeder online på Netfugl – så har man ligeså en fotografprofil.

Hilsen

Kenneth Rude

Admin

Netfugl.dk


Kenneth Rude Nielsen skriver mandag 28. august 2006 kl. 22.39
Hej

Det skal tilføjes til min tidligere kommentar, at man kan se, når man er logget ind på sin brugerprofil om man har billeder online. Dette ser du i bunden af din brugerprofil, hvor der står angivet, hvor mange billeder man har online. Hvis man ved, at man har billeder online, men det ikke fremgår af ens profil skal man tage kontakt til Netfugl for at få aktiveret sin fotografprofil.

Hilsen

Kenneth


Kenneth Rude Nielsen skriver tirsdag 29. august 2006 kl. 17.47
Hej

Mine formuleringsevner var i sent i aftes svækkede. Jeg vil nu forsøge at forklare på en anden og mere præcis måde, hvordan man kan kontrollere om man har en aktiv fotografprofil.

Hvis du har billeder online på Netfugl – så har du ligeledes en fotografprofil.

Det er dog ikke sikkert, at din brugerprofil og fotografprofil er linket sammen. Dette kan du kontrollere ved at gå ind på din egen profil (som når fx besøger an anden Netfuglbrugers profil) – du skal ikke logge ind med brugernavn og kode endnu. Hvis der nederst er angivet, hvor mange billeder du har online i galleriet – så er din fotografprofil aktiveret.

Hvis du ved, at du har billeder online på Netfugl, men ikke kan se dette, når du kigger på din egen profil som beskrevet ovenfor, er din fotografprofil ikke aktiv. Dette skyldes, at din fotografprofil og brugerprofil ikke er linket sammen. Send da en e-mail til Netfugl, der således vil aktivere din fotografprofil ved at linke den sammen med din brugerprofil.

Derefter skal du logge ind på din brugerprofil med brugernavn og kode – klik på ”rediger din profil”. I venstre side vil der således stå ”opload galleribillede”.

Vær opmærksom på, at nogle fotografer kun har en fotografprofil, men ingen brugerprofil. Det er nødvendigt at have en brugerprofil for at kunne lægge billeder på Netfugl. Således bliver de fotografer, der kun har en fotografprofil nødt til at oprette en brugerprofil – dette kan du gøre her. Når du således har oprettet en brugerprofil skal du sende en e-mail til Netfugl, hvorefter vi linker din brugerprofil og fotografprofil sammen.

Det gælder dog at brugerprofil og fotografprofil er linket sammen hos langt de fleste brugere, der har billeder online.

Jeg håber, at jeg fik skabt et overblik ellers blot send mig en e-mail.

Hilsen

Kenneth
Wilhelm Lorenzen Fabricius skriver onsdag 30. august 2006 kl. 20.05
Hej på Netfugl
Jeg forstår godt Jeres initiativ og jeg synes lige I skal have et skulderklap for de mange tusinde billeder, I har bøvlet med fra alle os. Tak for det! - jeg glæder mig til at prøve det nye system af.
Med venlig hilsen
Wilhelm


Kenneth Rude Nielsen skriver onsdag 6. september 2006 kl. 16.31
Hej

Der er en del fotografer som er kommet godt i gang med at oploade billeder til Netfugl. Det nye system synes at virke overvejende tilfredsstillende, men der er nogle tiltag og ændringer som skal laves. Netfugl har på opfordring fra nogle fotografer ændret på nogle ting – således, at systemet er blevet mere brugervenligt.

Der er nogle enkelte ting som giver lidt problemer som jeg her kort vil gennemgå.

Der er fortsat fotografer, der endnu ikke har opdateret deres e-mailadresseoplysninger, hvilket er årsagen til, at de ikke har modtaget svar fra Netfugl når billedet enten er afvist eller lagt online.

Hvis man oploader en art, der ikke findes i rullepanelet – skal artens navn skrives i titelfeltet. Der skal angives et dansk navn (hvis det findes og er anerkendt), men artens engelske og latinske navne SKAL ALTID angives. Alle fuglearter, der er truffet i VP er tastet ind.

Hvis artsnavnet er valgt på rullepanelet skal artsnavnet ikke skrives i titelfeltet.

Til de lidt mere basale ting!

Lokaliteter skal skrives med stort. Et lokalitetsnavn skrives fx. Århus Havn. Mange skriver Århus havn, hvilket er forkert

På forhånd tak for hjælpen med de ovenstående ting.

Hilsen

Kenneth


Klaus Malling Olsen skriver torsdag 14. september 2006 kl. 22.48
Det er fint, og for de ansvarlige tidsbesparende, at alle nu kan lægge fotos ud på Netfugl.
30 fotos reglen bliver måske lidt irriterende i længden, da fotos af f.eks. aktuelle rariteter ikke kan lægges ud direkte, hvis der allerede eksisteret 30 fotos af arten i arkivet. Frustrerende, hvis man f.eks, lige har solo-fotograferet et allerede vel repræsenteret hit som en nyopdaget høgeugle eller en Steppehøg.
For en del arters vedkommende er 30 fotos for lidt, men jeg har tiltro til at Netfugls redaktører besidder så meget feltornitologisk tæft så man let ser, hvilke arter der behøves mere end 30 fotos af. Der er jo arter med store individuelle dragtforskelle - såsom Musvåge, mens f.eks. Musvit ikke varierer synderligt ( i det mindste ikke i Europa).

En del arter er opdelt i racer, selvom forskellene racerne imellem er store, og måske legaliserer fremtidige splits. Fotomæssigt er der en del arter, hvor forskellene geografisk er store. For en række arter vil det derfor være ønskeligt, hvis man kunne se de enkelte racer/former seperat. F.eks. Gul Vipstjert.
Uden at ville overbebyrde den ideelt og formidabelt arbejde redaktion, håber jeg at dette tiltag - en raceopdeling - vil være en mulighed i fremtiden.


Kenneth Rude Nielsen skriver fredag 15. september 2006 kl. 10.52
Hej Klaus

Jeg skrev en e-mail til dig for lang tid siden, hvor jeg gjorde dig opmærksom på, at du skal angive almindeligheder som almindeligheder, sjældne fugle som sjældne fugle samt hit som hit. Du angiver alle fugle som almindeligheder, hvorfor billedet af hittet ikke kommer online med det sammen, men i stedet for, hvis der er mere end 30 billeder online i galleriet af arten, bliver sendt til bedømmelse hos billedadministratorerne på Netfugl.

Hit er alle SU-arter, sjældne fugle er SUB-arter og almindeligeheder giver sig selv.

Teori og praksis, hvad angår reglen om de 30 billeder per art kan du læse mere om under nyheden omhandlende emnet. Netfugl skal have opdateret teksten omhandlende, hvordan man får sine billeder på Netfugl. Teksten er skrevet, men der skal ændres lidt.

Mht. Racer mm., så er det et emne som Netfugl har diskuteret og der skal snakkes nærmere om, hvordan det laves i praksis.

Hilsen

Kenneth


Johnny Madsen skriver lørdag 16. september 2006 kl. 15.41
Findes der en liste med SUB-arter og i givet fald, hvor finder jeg den.
MVH Johnny


Stig Linander skriver lørdag 16. september 2006 kl. 18.51
30-fotos-reglen har også andre konsekvenser:

30 fotos af en art i sommerdragt kan blokere for et foto af samme art i vinterdragt.

30 fotos af adulte fugle kan blokere for et foto af en juv.

30 fotos af en art siddende/stående kan blokere for et foto af samme art jagende/ædende/kæmpende (har et konkret eksempel).

Jeg kan godt forstå, at folkene bag Netfugl sætter grænser op.
Galleriet vokser eksplosivt, men på den anden side er det netop charmen ved galleriet, at det er så levende.
En svær balance-akt ...

M.v.h.
Stig.


Kenneth Rude Nielsen skriver lørdag 16. september 2006 kl. 20.05
Hej Johnny og Stig

Der er tænkt på den problematik som der fremlægges. Hvis man læser ovenstående nyhed vil man bemærke, at der står skrevet, at billeder der viser noget nyt i forhold til de billeder, der allerede er repræsenteret i galleriet vil blive lagt online. Derfor vil et billede, der viser noget nyt som fx andre dragter, faser, aldre osv. komme online. Der vil dog altid blive taget hensyn til kvalitet.

Med hensyn til en liste over SUB-arter og SU-arter anbefales det at kigge på Dofcalls hjemmeside.

Hilsen


Kenneth


Axel Mortensen skriver søndag 12. november 2006 kl. 14.11
Jeg kan oplyse, at jeg har haft problemer med at se fotos på Netfugl i stor størrelse, når der er angivet, at man kan se dem i stor størrelse, når man klikker på dem.

Det skyldes, at der i min browser under "Avanceret"/"Multimedier" var sat hak ved "Aktiver automatisk tilpasning af billedstørrelse".
Når hakket fjernes, vises billedet i stor størrelse i Netfugl.

Måske har andre samme problem - så her er løsningen.
Nye kommentarer til denne nyhed er ikke muligt.
til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.045 sek.
til toppen