Startside I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
 Artslister 


Nordjyllands Fugle 2011

Rørvig Fuglestation - hent rapporten for 2011 her

Nyheder

Nyt fra felten - maj 2007

Artiklen er tilføjet af RSN onsdag 13. juni 2007 kl. 21.09. Læst 3392 gange
Af Stephan Skaarup Lund & Rune Sø Neergaard
Maj er traditionen tro årets bedste måned for sjældne fugle, således blev det i år til cirka 30 nye fund af SU-arter fordelt på 19 arter. Rent vejrmæssigt startede måneden med varme og østenvind den første uges tid, men derefter stod den på en lang og drænende vestenvindsperiode. I månedens sidste uge artede vejret sig dog til det bedre igen med østlige vinde.

Skagen Fuglefestival løb for andet år i træk af stablen i maj måned, og sjældneste fund herunder udgjordes af hele seks Topskarver trækkende mod vest i samlet flok ved Grenen (NJ) 18/5. Disse bidrog dermed til en større parade af sjældne fugle på Danmarks nordligste spids, Skagen (NJ) var således også stedet, hvor en Nathejre blev observeret 24/5.
Den langtidsstationære Hvidøjede And i Nielstrup Sø (S) har været på stedet hele måneden. Sandsynligvis samme fugl blev desuden set i Gødstrup Engsø (S) 5/5. På andefronten er det også blevet til en han Amerikansk Pibeand fra Tipperne (RK) 31/5.

En 4K Lille Skrigeørn i Skagen (NJ) 2/5, åbnede en god rovfuglemåned mht. sjældne arter. Yderligere tre Lille Skrigeørne blev observeret, én ved hhv. Gjerrild Nordstrand (ÅH) 25/5, Skagen (NJ) 26/5 og 30-31/5 samt Klinteskoven (M) 31/5. Den unge Store Skrigeørn fra marts fra Djursland dukkede op ved Feldballe (ÅH) 2/5. Dagen efter kunne den nydes i Skagen (NJ), hvor den blev set dagligt frem til 12/5. Dovns Klint (F) havde 6/5 besøg af en immature Stor Skrigeørn, som dagen efter sås ved Flådet, Langeland (F).
To mørkfasede Slangeørne besøgte landet. Den første i Skagen (NJ) 3/5 og den anden ved Fuglevad til Brede (S) 7/5. En 2K lys fase Dværgørn sås i Skagen (NJ) 15/5.

Fire Stylteløbere blev observeret i maj, og arten er efterhånden blevet en årlig gæst med indtil flere individer. Fundene blev gjort i hhv. Ulvedybet (NJ) 22-26/5, Klydesøen (S) 24/5, Lidsø (LF) 27-28/5 samt Skjern Enge (RK) 28/5. Vanen tro blev der set en adult Sibirisk Hjejle ved Lund Fjord (NJ) – i år 5/5. Hertil kommer endnu en fugl fra Harboøre Tange (RK) 21/5.
Landets kun 6. fund af Sumpvibe blev en kendsgerning ved Busemarke Mose (M) 19/5. Hvidrygget Ryle har været årlig siden 2004. I år var ingen undtagelse, da en fugl blev set ved Vidåslusen (SJ) 25-26/5 og 31/5. Terekklire har været årlig siden 1998, i år blev der observeret et individ ved Sneum Engsø (RB) 28-30/5. Landets kun andet fund af Plettet Mudderklire blev en realitet i den nye engsø, Egå Engsø (ÅH) 18/5. En anden meget spændende observation og potentielt en ny art for landet, såfremt fundet godkendes, var en 2K+ hun Alaskaryle fra Margrethe Kog (SJ) 16/5. En beskrivelse af fundet kan ses her.

Tre Hvidskæggede Terner har besøgt landet ved hhv. Bastemose (B) 17/5, Keldsnor (F) 19/5 og Borreby Mose (S) 28/5.

Ringmærkningen i Danmark plejer hvert år at bidrage med et par SU-arter, og i år var ingen undtagelse. Således blev der ringmærket en 2K han Hvidskægget Sanger ved Blåvand Fuglestation (RB) 11/5. Skagen Fuglestation (NJ) kunne levere en 2K han Hætteværling 28/5, som dog først var feltobset. Fuglen blev igen set d. 30/5. Yderligere kunne Skagen (NJ) præstere en Lille Rørsanger 31/5, som er landets kun 6. fund. Alle tidligere fund er også af ringmærkede fugle. Som afslutning på en meget produktiv måned, skal nævnes to feltobsede syngende Iberiske Gransangere fra hhv. Viborg (NJ) 11-27/5 og Gråmyr, Gudhjem (B) 5-31/5. Bestemmelsen af disse kræ er dog langt fra ligetil, så det bliver spændende at se, hvad SU kommer frem til i den forbindelse.

Antallet af storlommer var middel med 22 Islommer (18 i Skagen (NJ), tre i Blåvand (RB) og én ved Kongelunden (S)) og ni Hvidnæbbede Lommer heraf seks i Skagen (NJ), to på Bornholm og én i Blåvand (RB). Antallet af hvide hejrer var i top (men uden Tophejrer, desværre), idet 16 Silkehejrer og 14 Sølvhejrer (bl.a. op til fire i Klydesøen (S)) sås. Glædeligt er det også, at Skestorken har etableret sig på Langli (RB) med to par. Syv Sorte Storke blev set i løbet af måneden.

I forbindelse med et stort træk af Bramgås sås 6/5 tre Rødhalsede Gæs ved Masnedø (S), mens eneste Sortbugede Knortegæs var 4/5 Agger Tange (NJ) og 6+8/5 Barnekold, Samsø (ÅH). To Amerikanske Krikænder sås ved hhv. Vilsted Sø (NJ) 8/5 og Ramsømagle Sø (S) 12/5.
En han Lille Skallesluger ved Bogø (S) 20/5 var meget sent på den. Amerikanske Skarveænder udgjordes af en langtidsstationær han ved Hov Vig (S), én i Maribo Søndersø (LF) 30/5 og et par i Nørresø (LF) 16/5. Tre hunner af Rødhovedet And sås ved hhv. Gødstrup Sø (S) 8-13/5, Gørlev Slambassiner (S) 20/5 og Sundet, Faaborg (F) 21-30/5.

Eneste Steppehøg var en 2K i Skagen 4/5, medens blot cirka syv Aftenfalke sås. Vandrefalken yngler nu igen på Sjælland efter 57 års fravær, idet et par har slået sig ned på Stevns Klint.

På vadefuglefronten skal nævnes en Hvidbrystet Præstekrave fra Sækkesand (M) 26/5, som eneste fugl udenfor vadehavet. Et stort antal Pomeransfugle er rapporteret fra de vestlige og nordlige dele af Jylland. Største forekomst på 126 ved Pallisbjerg (RK) 16/5. De store antal gør sig også gældende for Kærløber, og en rekordstor flok på 25 blev set ved Vidåslusen (SJ) 28/5. Odinshane er repræsenteret med 18 forskellige individer, heraf seks i Margrethe Kog (SJ). Tre Damklirer blev observeret i perioden: En langtidsstationær fugl ved den nyetablerede Vilsted Sø (NJ) 7-21/5, en fugl ved Klydesøen (S) 22+26/5 samt en fugl ved Sneum Engsø (RB) 28/5. Majs eneste Stribede Ryle er fra Margrethe Kog (SJ) 14/5. Fire Tredækkere er set rundt omkring i landet.

Syv Mellemkjover sås, tre i Skagen (NJ) og Blåvand (RB) samt én på Bornholm. Antallet af indrapporterede Sorthovedede Måger var cirka 25, heraf en del omstrejfende yngre fugle. Dertil kommer vel en solid ynglebestand (jævnfør sidste års imponerende antal ynglepar), som rapporteres mindre flittigt. Ni Gråmåger sås igennem måneden – alle på traditionelle lokaliteter langs vestkysten. Kun syv Kaspiske Måger sås, hvorimod det ikke blev til nogen Middelhavssølvmåger. Rovterne sås i noget nær normalt omfang med cirka ti fugle, som på nær én ved Skjern Enge alle var fra den østlige del af landet. Hvidvinget Terne optrådte derimod i store antal fra midt på måneden og i alt blev 93 fugle set – flest 14/5 35 Ølene (B). Invasionen i år er den tredje største i landet nogensinde kun overgået af 1997 og 2005.

Antallet af Turtelduer har været for nedadgående de sidste par årtier, således blot fem udenfor yngleudbredelsen i de forhenværende Ribe og Sønderjyllands Amter. Dette illustreres meget godt ved, at der blot sås én fugl på Christiansø i maj. Perleuglen fra tidligere på foråret sang stadig ved Pedersker (B) 4/5. Desuden yngler arten et hemmeligholdt sted i Jylland i år.
Det blev til 15 Biædere, flest 31/5 fire Skagen (NJ), to Hærfugle og cirka 65 Vendehalse, heraf en del lokale ynglefugle.

Èn Toplærke 27/5 Hejlsminde Strand (SJ) var eneste udenfor Hirtshals, mens hele syv Rødryggede Svaler sås – heraf en langtidsstationær og meget populær fugl i Årslev Engsø 9-15/5, der blev endog rapporteret to fugle fra lokaliteten 13/5. Sølle tre Markpibere er rapporteret ved hhv. Nakke nord (S) 4/5, Nørre Vorupør (NJ) 12/5 samt Anholt (ÅH) 27/5. Lidt bedre stod det til med Rødstrubet Piber, hvor elleve fugle sås. Dertil kommer seks Gulhovedede Gule Vipstjerter og otte Sortryggede Hvide Vipstjerter.

Ellers skal nævnes fem Sydlige Nattergale, blot cirka 20 Nordlige Blåhalse, hele 19 Savisangere, fire Flodsangere, fire Drosselrørsangere, fem Lundsangere - heraf flere forbavsende tidligt, 17 Rødtoppede Fuglekonger, hele 60 Lille Fluesnappere heraf 35 på Christiansø (B), fem i Skagen (NJ) og elleve på Bornholm, 40 Piroler, 40 Gulirisker, tre efternøler-Lapværlinger i Skagen (NJ) i starten af måneden samt kun cirka 30 Hortulaner, hvoraf de ti er fra Christiansø (B).

Til slut kan nævnes en 2K han Hvidhalset Fluesnapper på Christiansø (B) 15/5 og en Rosenstær i Sæby (NJ) 22/5.

Artiklen er senest opdateret: onsdag 13. juni 2007 kl. 21.12

Kommentarer:

Jørgen Hulbæk Christiansen skriver onsdag 13. juni 2007 kl. 21.43
Hej
Jeg har fundet en lille fejl. Markpiber 4/5 blev set ved Nakke nord og ikke Nakke nor.
mvh Jørgen Hulbæk Christiansen


John Faldborg skriver torsdag 14. juni 2007 kl. 16.56
Jeg har en lillebitte kommentar mht Hvidøjet And: Observatøren af fuglen ved Gødstrup mener ikke, jf dennes bemærkninger herom i DOF-Basen,at Gødstrup-fuglen er den samme som Nielstrup-fuglen.

Ellers dejlig læsning og jeg glæder mig allerede til at læse om juni, med rekordantal af buskrørs m.m., :-)


Jesper Brinkmann Nielsen skriver fredag 15. juni 2007 kl. 17.08
På fugleognatur.dk kan man se et billede af en fin rosenstær. Billedet er taget i Grevinge på Vestsjælland d. 28/5 2007.
Mvh JBR


Mathias Blicher Bjerregård skriver fredag 6. juli 2007 kl. 16.18
Ros til RSN og SSL! Meget spændende læsning og flydende skrevet så det ikke virker som en opremsning.

Mvh Mathais
Nye kommentarer til denne nyhed er ikke muligt.
til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.114 sek.
til toppen