Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0


Nordjyllands Fugle 2011

Rørvig Fuglestation - hent rapporten for 2011 her

Nyheder

Nyt fra Sjældenhedsudvalget, marts 2005

Artiklen er tilføjet af KRN mandag 7. marts 2005 kl. 16.20. Læst 2526 gange
Af Knud Pedersen
Nyt fra Sjældenhedsudvalget, marts 2005
af Knud Pedersen


Sjældenhedsudvalget (SU) har afholdt halvårligt møde i Fuglenes Hus d. 29-30.januar 2005. Samtlige SU-medlemmer deltog i mødet dvs. Ole Amstrup, Jan Hjort Christensen, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Sebastian Klein, Peter H. Kristensen, Henrik Haaning Nielsen, Kent Olsen, Knud Pedersen og Kasper Thorup.
SU behandlede bl.a. følgende emner:

Regionale SU-arter og lokale sjældenhedslister

Vi vedtog følgende retningslinier for hvad SU behandler fra og med 2005.
Alle fund af arter som er opført på en ny overordnet liste for regionale SU-arter. Det drejer sig om følgende:
Lille Stormsvale (indre farvande).
Sandterne (uden for Vadehavet).
Stor Hornugle, Fyrremejse (øerne øst for Lillebælt).
Kirkeugle, Grønspætte, Topmejse (øerne øst for Storebælt).

De nævnte arter har alle en kendt optræden i en velafgrænset del af landet, men er ellers meget sjældne. Observationer, der ændrer dette forekomstbillede, skal derfor fremover dokumenteres.

1.
Fund af arter som er opført på de lokale sjældenhedslister udarbejdet af de lokale rapportgrupper. Lokalrapportgrupperne udvælger selv de observationer som de ønsker SU skal behandle og hvilke de selv vil behandle.
Det gælder forekomster på helt usædvanlige steder som f.eks. Fyrremejse i Skagen, Natugle eller Sumpmejse på Bornholm eller et indlandsfund af Thorshane. Det kunne også være fænologiske afvigende forekomster som f.eks. en Rørsanger eller en Hvepsevåge i marts eller et vinterfund af Krumnæbbet Ryle.

2.
Usædvanlige observationer som er indtastet i DOFbasen og som DOFbasegruppen ønsker behandlet i forhold til bl.a. punkt 1 og 2.

Følgende lokale sjældenhedslister foreligger:

Nordjylland:
Stellersand (hunfarvede), Kongeederfugl (hunfarvede),
Hvidhalset Fluesnapper (hunfarvede), Fyrremejse.

Ringkøbing:
Stellersand, Kongeederfugl, Hvidhalset Fluesnapper,
Fyrremejse
.


Århus:
Grønlandsk Blisgås, Stellersand, Hvidvinget Måge, Sydlig Nattergal, Hvidhalset Fluesnapper (hunfarvede), Fyrremejse, Rosenstær (1K).

Vejle:
Hvidnæbbet Lom, Islom, Kongeederfugl ( hunfarvede), Stellersand (hunfarvede), Dværggås, Sortbuget Knortegås , Rødhalset Gås, Hvidbrystet Præstekrave, Perleugle, Rødrygget Svale, Toplærke, Markpiber, Sydlig Nattergal, Sydlig Blåhals, Lundsanger, Hvidhalset Fluesnapper, Rosenstær.

Ribe:
Endnu ikke modtaget.

Sønderjylland:
Endnu ikke modtaget.

Fyn:
Stellersand, Hvidvinget Måge, Hvidhalset Fluesnapper

Sjælland:
Toplærke – se også den regionale liste (1).

Møn:
Stellersand, Hvidvinget Måge, Hvidhalset Fluesnapper (hunfarvede), Storpiber.

Lolland – Falster:
Endnu ikke modtaget – se dog den regionale liste (1).

Bornholm:
Endnu ikke modtaget – se dog den regionale liste (1).

Urfugl på SU-listen

SU besluttede efter samråd med DATSY-koordinatoren, at Urfugl skal være på SU-listen. Alle observationer af Urfugl i Danmark fra og med 1999 skal således forelægges og godkendes af SU før offentliggørelse kan finde sted i DOF´s publikationer.


Godkendte observationer

På mødet behandlede vi 70 sager fra Danmark, 31 sager fra Færøerne og 1 sag fra Grønland. Af de afgjorte sager blev følgende godkendt:Danmark

Kuhls Skråpe Calonectris diomedea
2004: 28.9, Rågeleje (S), *Anders Hammergart, *Helle Nielsen, *Anders Søgaard.

Balearskråpe Puffinus mauretanicus
2004: 22.8, Skagens Gren (NJ), trk. (kl.09.11), *Rolf Christensen, *Knud Pedersen, *Erik Holm Sørensen – 22.8, Skagens Gren (NJ), trk. (kl. 11.50), *Knud Pedersen, *Erik Holm Sørensen.

Topskarv Phalacrocorax aristotelis
2004: 1-2.10, Skagen Havn (NJ), 1K, *Martin Søgård Nielsen, *Ole Zoltan Göller, Knud Pedersen m.fl. (foto).

Purpurhejre Ardea purpurea
2004: 13-15.10, Gl. Frederikskog, Rudbøl (SJ), 1K, *Erik Danielsen, *Freddy S. Hansen, *Hans Rytter m.fl. (foto).


Amerikansk Pibeand Anas americana
2003: 26-27.3, Nibe/Gjøl Vildtreservat (NJ), ad. han, *Jan Skriver m.fl. (Foto).

Amerikansk Pibeand x Pibeand – hybrid Anas americana x Anas penelope
2003: 26.3, Nibe/Gjøl Vildtreservat (NJ), ad. han, *Jan Skriver m.fl. (Foto).

Hvidøjet And Aythya nyroca
2004: 6 og 20.3, Gavnø (S), hun, *Rasmus Strack m.fl. (Video) – 16.5, Præstesøen, Værløse (S), ad. han, *Jens Eriksen m.fl. (foto) – 5-8.6, Ejby Mose (S), ad han, Stig Linander m.fl. (foto)
– 26.11, Borreby Mose (S), 1K han skudt, Bjarne frost via Bent Møller Sørensen (foto).


Fundene fra Præstesøen og Ejby Mose regnes som samme fugl. Det skal bemærkes, at flere publicerede billeder på netfugl.dk af fuglen fra Ejby Mose viser en større kontrast mellem bryst og flanker end det der normalt ses hos arten. Dette er indtil videre tolket som variation inden for arten, men fremtiden kan vise, at det er en hybridkarakter.


Slangeørn Circaetus gallicus
2004: 30.5-13.6, Tofte Mose (NJ), *Tom B. Andersen, *Willy Jørgensen, *Flemming Ahlmann, Hans Christophersen m.fl.

Steppehøg Circus macrourus
2001: 28.9-5.10, Skallingen (RB), 1K, Ole Amstrup m.fl. (foto).
2003: 1.9, Sydvestpynten, Amager (S), 2K han trk., *Preben Berg.
2004: 18.4, Højen, Skagen (NJ), ad. han trk., *Henrik Mikkelsen, Lars Ole Gjesing.

Ørnevåge Buteo rufinus
2004: 28.8, Gedser Odde (LF), 1-2K trk., *Henrik Brænder, *Louis A. Hansen m.fl.

Steppevåge Buteo b. vulpinus
2004: 19.4, Batterivej, Skagen (NJ), ad trk.fors., *Knud Pedersen (foto).

Jagtfalk Falco rusticolus
2004: 24.11-19.12, Tipperne (RK), 1K, *Ole Amstrup m.fl. (Foto).

Sibirisk Tundrahjejle Pluvialis fulva
2003: 16.5, Revlbuske, Lønnerup Fjord (NJ), 2K, *Søren Haaning Nielsen, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (foto).
2004: 21-23.7, Højer Vade (SJ), 3K+, *Carsten Svejstrup Sørensen m.fl. (foto).
SU har tidligere godkendt et fund af en 2K fra Revlbuske, Lønnerup Fjord d. 10.5 2003. Forskelle i dragtkarakterer viser, at der er tale om 2 forskellige fugle.

Stribet Ryle Calidris melanotus
2004: 17-18.7, Skjern Enge (RK), 2K+ hun, *Ole Amstrup, *Karl-Erik Kristensen m.fl. (foto)
.

Hvidvinget Måge Larus glaucoides
2002: 20.8-8.9, Kolding Havn (VE), ad., *Dennis M. Langholz (Video).
Fænologisk usædvanligt fund.

Citronvipstjert Motacilla citreola
2004: 21.9, Salthammer Odde (B), 1K, *Steffen Nielsen.

Vandsanger Acrocephalus paludicola
2004: 3.9, Flyndersø, Korshage (S), *Knud-Erik Strange m.fl. (foto).

Lille Gulbug Hippolais caligata
2004: 5.6, Christiansø (B), 2K+ ringmrk., *Peter Lyngs (foto).

Korttået Træløber Certia brachydactyla
2004: 4-5.8 (ringmrk. 4.8), Tipperne (RK), *Ole Amstrup (foto). Lokal SU-art.

Rosenbrystet Tornskade Lanius minor
2004: 27-30.9, Skagen (NJ), 2K+, *Steen Christensen, *Jens Eggert, Knud Pedersen m.fl. (foto).

Rosenstær Sturnus roseus
2002: 9.6, Vandplasken, Kjærsgård Strand (NJ), ad. han, *Kurt Prentow.

Krognæb Pinicola enucleator
2004: 8.11, Spodsbjerg, Hundested (S), hun/1K, *Michael Trasborg – 9.11, Korshage, Rørvig (S), hun/1K trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen – 11.11, Gilbjerghoved (S), hun/1K trk., *Stig Nielsen – 14.11, Ellekrattet, Skagen (NJ), ad. han, *Knud Pedersen (Foto) – 14-15.11, Fyrvej, Skagen (NJ), ad hun, 1K hun, 2 1K han, *Knud Pedersen m.fl. (Foto) – 14.11, Batterivej, Skagen (NJ), hun/1K trk., *Carsten Svejstrup Sørensen – 14.11, Gilleleje (S), 4 trk., *Stig Nielsen. – 16.11, Fyrvej, Skagen (NJ), ad. hun, 1K – begge gengangere, Knud Pedersen m.fl. (foto).Færøerne: (udvalgte observationer)

Snegås Anser caerulescens
2003: 18.10 – 22.3 2004, Midvagur, mørk fase, Rodmund á K., Jens-Keld Jensen (Video).

Amerikansk Pibeand Anas americana
2003: 11.5, Kolafjørdur, han, *Rodmund á K. (Video)

Halsbåndstroldand Aythya collaris
2003: 24.5, Vatnsoyrar, ad. han, Rodmund á K.(video).

Hvepsevåge Pernis apivorus
2000: pri.09, syd for Mykines, 1K han, landet på båd, *Åge Davidsen (Foto)

Hvidrygget Ryle Calidris fuscicollis
2003. 24.10, Sørvagur, 1K, *Rodmund á K. (Video)

Ismåge Pagophila eburnea
2004: 16.11, Tórshavn, 1K, *Hans Eli Siver (foto).

Hvidvinget Terne Clidonias leucopterus
2003: 18.7 + 14 dage frem, 3K+, Kaldbaksbotn, *J. Schreiber m.fl. (Video)

Grøn Biæder Merops persicus
2002: 18.7, øst for Færøerne, han, landet på fiskebåd senere død, *Tony Olsen (Foto)


Opfordring til indsendelse af udokumenterede fund

Fund som er veldokumenteret med fotos på Netfugl har SU nu gjort til sager og tilføjet finderberetninger i de tilfælde, hvor disse er publiceret på Netfugl. Denne type af dokumentation er ikke altid helt fyldestgørende og skulle nogle observatører ligge inde med vigtige oplysninger i forhold til disse fund er SU meget interesseret i at modtage dem. Det kunne f.eks. være, at man havde observeret kendetegn, som kan afgøre alder og køn på en fugl, som ellers ikke kan bestemmes på grundlag af fotos på Netfugl.dk. Observationsperioder for fugle, som har været stationære, kan ligeledes være mangelfulde, så også her modtager vi gerne yderligere oplysninger.
SU har nu modtaget 142 sager fra 2004, men ca. 50 udmeldte SU-fund fra 2004 er endnu ikke dokumenteret. Af SU-siden på Netfugl fremgår hvilke fund som endnu ikke er indsendt. Vi vil gerne opfordre til, at findere eller medobservatører af udokumenterede fund hurtigst muligt indsender dokumentation til SU, så fundene kan nå at blive behandlet til SU-rapporten for 2004. Ældre udokumenterede fund modtages også gerne.

Artiklen er senest opdateret: mandag 7. marts 2005 kl. 16.25

Kommentarer:

Der er ingen kommentarer foreløbig!


Nye kommentarer til denne nyhed er ikke muligt.
til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.048 sek.
til toppen