Startside I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
 Artslister 


Nordjyllands Fugle 2011

Rørvig Fuglestation - hent rapporten for 2011 her

Nyheder

Nyt fra felten - april 2007

Artiklen er tilføjet af KRN fredag 18. maj 2007 kl. 11.09. Læst 2673 gange
Af Stephan Skaarup Lund & Rune Sø Neergaard
Nyt fra felten - april 2007

Foråret har for alvor fået gang i fuglene, som igennem april er ankommet i store antal sydfra. Det er blevet til en håndfuld nye SU-sjældenheder samt fem gengangere. Hertil kommer et væld af subhits.
April satte endnu en varmerekord i 2007. Middeltemperaturen lå på 9,2°C, hvilket er hele 0,8°C mere end den hidtidige rekord fra 1948. Samtidig er det 3,5°C højere end gennemsnitstemperaturen. Antallet af solskinstimer var også det højeste siden DMI påbegyndte deres målinger.
Dette bevirkede som forventet, at april i lighed med årets andre måneder også bød på flere spændende fænologiske observationer. F.eks. kan nævnes tre Pomeransfugle 15/4, Temmincksryle Egå Engsø (ÅH) 21/4, Mursejler Aborrebjerg (M) 14/4 og Pirol Skagen (NJ) 25/4.

Den første nye SU-art for måneden gjaldt en melding om en Kuhls Skråpe ved Gilleje 5/4. Den langtidsstationære han Amerikansk Pibeand på Agger Tange (NJ) sås frem til 21/4, derudover sås en han ved Sundet, Faaborg (F) 25/4. Denne var i øvrigt eneste pibeand på lokaliteten overhovedet! En anden langtidsstationær and var den Hvidøjede And ved Nielstrup Sø (S), som blev set frem til 7/4 – formentlig samme fugl dukkede op ved den nærliggende Gødstrup Engsø (S) 17-19/4.
Skagen (NJ) startede sæsonen hårdt med Blå Glente 16/4 og 2K Høgeørn 30/4 – disse udgjorde hhv. tredje og andet fund for landet. Af andre SU-rovfugle kan nævnes to Store Skrigeørne: En adult turnerede Nordsjælland 22-23/4, hvor den bl.a. blev set ved Rørvig, Hundested og Hellebæk (S). Fuglen er med stor sandsynlighed identisk med den overvintrende fugl fra Lolland. Endnu en genganger sås, idet den Store Skrigeørn fra marts fra Djursland pludselig dukkede op ved Gjerrild (ÅH) 27/4 igen efter mere end en måned i eksil.
Den Sortstrubede Drossel ved Nivå (S) underholdt indtil 12/4, hvor den blev set sidste gang. Dertil kommer to Citronvipstjerter: 27/4 Korshage (S) og 28/4 Grenen, Skagen (NJ).

De store lommer begyndte så småt at røre på sig, således blev det til tre adulte Islommer fra hhv. Blåvand (RB) 19/4, Tontoft Nakke (SJ) 26/4 og Kongelunden (S) 29/4. Hvidnæbbet Lom var mere sløv i det, og det er kun blevet til en enkelt observation fra Nordstrand, Skagen (NJ) 30/4.

Sølv- og Silkehejre er repræsenteret med hhv. syv og fire individer, og det er efterhånden normen med mange fugle i forårsmånederne. Det blev også til to Sorte Storke fra hhv. Møns Fyr (M) 17/4 og Bjerregrav Mose (ÅH) 26/4.

Det varme solrige aprilvejr har været rigtig godt til rovfugletrækobs. Udover allerede nævnte SU-arter kan nævnes fem Steppehøge, tre gamle hanner fra hhv. Gilbjerg Hoved (S) 13/4, Brabrand Sø (ÅH) 23/4 og Kongelunden (S) 24/4 samt to 2K fugle fra Bulbjerg (NJ) 16/4 og Sneum Engsø (RB) 30/4. Et stort antal Sorte Glenter har også besøgt landet med op til fire fugle i Skagen (NJ).

På andefuglefronten kan berettes om en Rødhalset Gås ved Kammerslusen/Indvindingen (RB) 1-4/4. Tre Sortbugede Knortegæs blev set – én ved hhv. Barnekold, Samsø (ÅH) 6/4, Agger Tange (NJ) 8-12/4 samt Saltvandssøen (SJ) 17/3. To ringmærkede Dværggæs blev observeret ved Margrethe Kog (SJ) 17-18/4 og havner nok i kategori E.
Vejlerne (NJ) havde stadig besøg af mindst én Amerikansk Krikand, som er set på flere forskellige datoer. Tre Amerikanske Skarveænder var på plads i hhv. Oldenor (SJ), Hov Vig (S) og Dybesø (S). Rødhovedet and er igen kun repræsenteret af ét individ udenfor Maribosøerne, én hun ved Stege Jordbassiner (M), som er set frem til 26/4. To Kongeederfugle blev set trækkende på Sjælland, det drejer sig om en adult han ved Kronborg (S) 2/4 og en 2K han fra Gilbjerghoved (S) 6/4.

Af interessante vadefugleobservationer blev det til Hvidbrystet Præstekrave ved Majbølle Nor (LF) 28/4, som er noget af et lokalhit, en ubestemt tundrahjejle Selbjerg Vejle (NJ) 11/4, cirka 30 Pomeransfugle og ni Islandske Store Kobbersnepper.

Eneste nævneværdige obs af kjover var en Storkjove Kronborg (S) 4/4 og to adulte Mellemkjover Blåvand (RB) 30/4. Af de hvide måger kan nævnes en stationær 2K Hvidvinget Måge i Hvide Sande Havn (RK). Otte Gråmåger blev registreret, heraf hele tre 2K-fugle i Skagen 6/4. Der er ingen observationer af hvide måger udenfor Vestkysten. Hele 30 Sorthovedede Måger er registreret, heraf 13 på Fiskeholm (F) 9/4! Det er bemærkelsesværdigt, at der ingen 2K-fugle er registreret i perioden. Som forventet var antallet af Kaspiske Måger og Middelhavssølvmåger i bund med hhv. ni og fire fugle.

Alkefuglene rørte som forventeligt ikke særlig meget på sig, dog kan nævnes en Søkonge fra Vejle Havn (VE) 10/4.
Tre perleugler hørtes - to gengangere fra Pedersker Plantage (B) og en fra Pinseskoven, Vestamager (S) 2-3/4. April er årets bedste måned for Hærfugl, hvilket kom til udtryk i elleve forskellige individer rundt om i landet. To trækkende Biædere blev set ved Gjerrild Nordstrand (ÅH) 26/4. I alt cirka 45 Vendehalse blev registreret.

Antallet af Rødryggede Svaler har i de seneste år været for opadgående, og SU´s beslutning om at tage arten af SU-listen fra og med 2005 må siges at være begrundet. I april blev det til imponerende syv forskellige Rødryggede Svaler, heraf to rastende individer på fyrmesterboligen ved Blåvand (RB) 28/4.

Andre interessante iagttagelser af småfugle udgøres af Storpiber Tontoft Nakke (SJ) 21/4, den sædvanlige Sydlige Nattergal ved Kær, Sønderborg (SJ) fra 25/4 samt en ringmærket i Blåvand (RB) 29/4, en hun Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl Blåvand (RB) 17/4, Hvidbrynet Løvsanger Pinseskoven, Vestamager (S) 28/4 og en han Hvidhalset Fluesnapper Totten Fyr, Anholt (ÅH) 26/4.

Dertil kommer to Gulhovedede Gule Vipstjerter, cirka 40 Sortryggede Hvide Vipstjerter, hele 304 Ringdrosler i Skagen (NJ) 22/4, seks Savisangere, 28 Rødtoppede Fuglekonger, 29 Gulirisker og 35 Lapværlinger.

Kommentarer:

John Faldborg skriver mandag 4. juni 2007 kl. 18.12
Tak. Det er dejlig læsning. Bliv endelig ved. Nu er maj måned gået, :-)
Nye kommentarer til denne nyhed er ikke muligt.
til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.115 sek.
til toppen