Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0

Netfugl.dk Forum

Netfugl.dk Forum -> Fugle- og naturbeskyttelse -> Nej til jagt på vadefugle.

Forfatter Indlæg
Sanne Busk
postet: 16. august 2009 kl. 6:42  emne: Nej til jagt på vadefugle. 
Nej til jagt på vadefugle.

I seneste nummer (03, august 09) af Fugle og Natur, bringer DOF´s formand Christian Hjorth og Michael B. Grell, leder af DOF´s naturvidenskabelige afdeling, en artikel - Nej til jagt på vadefugle.

Jeg vil gerne åbne op for en debat, her på Netfugl. En debat, hvor både fugleinteresserede og jægere kan give deres mening til kende om ovenstående emne.

Min personlige mening er helt klar: et rungende nej til jagt på vadefugle.

Jægerne vil have lovgivningen ændret, så de kan skyde viber, hjejler, klirer, kobbersnepper, regnspover og flere andre vadefuglearter.

Det giver ingen mening, at Birdlife International med dansk støtte kæmper en hård kamp på Malta for at stoppe nedskydningen af bl.a. rovfugle, hvis vi samtidig her i Danmark nu skal til at kæmpe - en måske lige så hård kamp – for at stoppe en meningsløs skydning af vadefugle - hvis altså Vildtforvaltningsrådet giver tilladelse til jagt på ovennævnte vadefugle, hvoraf flere arter er trængt i såvel den danske natur som andetsteds.

Jeg bliver meget urolig over, at jægerne ønsker at bruge deres resurser på at skyde vadefugle - samtidig med, at vi i DOF bruger vores resurser til at bevare og beskytte vadefuglene og deres levesteder. En total interessekonflikt.

Hvad er jægernes motiv for at skyde vadefugle? Er det kun for at have noget at skyde til måls efter? Jeg kan ikke se formålet.

Det vil være trist, hvis vi - uden hensyn til de rekreative værdier og glæden ved at se fuglene - på grund af jagt kommer til at opleve uro på vadefuglelokaliteterne og se anskudte vadefugle ved vores kyster m.v., som vi oplevede det før i tiden.

Mvh Sanne Busk
Tip moderator
Morten DD Hansen
postet: 16. august 2009 kl. 8:46  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Jægerne kan ikke kende de forskellige vadefuglearter fra hinanden - det har ornitologer såmænd også svært ved ;-)

Der er alt for lidt mad i vadefugle!

Ingen vadefuglebestande har det rigtig godt.

Så også et rungende nej herfra. Hvad bilder de sig ind?

Tip moderator
Henning Rose Sørensen
postet: 16. august 2009 kl. 12:50  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Jeg er da helt enig med de to ovennævnte. Selvfølgelig skal der ikke være jagt på vadefugle. Hvad er ideen med det ??. Der er jo som Morten er inde på ingen kød på dem, så er det da bedre med pibeand mm, hvor der er lidt til gryden. Så helt klart, hold nallerne fra vadefuglene.
Tip moderator
Klaus Malling Olsen
postet: 16. august 2009 kl. 12:55  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Hvis man ønsker at lægge op til en saglig debat om et givet emne -hvilket behøves på Netfugl - er det en god idé, hvis initiativtageren til diskussionsindlægget ikke farer alt for bastant frem med egne synspunkter i det første indlæg.

Formålet ved en ønsket jagt kunne være at skaffe mad på bordet. Angiveligt fik Islandsk Ryle sit latinske navn canutus i mindet over Knud den Store, der skulle have haft denne ryle blandt sine livretter. Dette antyder, at der er kød på vadefugle, og at det er lækkert!

Nu er jeg selv imod vadefuglejagt, men lytter gerne til modstandernes argumenter. Det er ikke særligt befordrende for debatten at slynge påstande ud som at jægerne ikke kan kende vadefugle fra hinanden. Jeg er sikker på, at der flere steder i landet findes samvittighedsfulde jægere, der omgående er i stand til at kende storspove fra småspove, temmincksryle fra mudderklire m.m. Og tilmed bedre end de feltornitologer, der forføres til fjerknepperi gennem den megen skriveri om fjerdetaljer og fældning, hvorved mange vigtige jizzkarakterer overses.

Sanne Busk mener, at der ligefrem er tale om en total interessekonflikt melllem ornitologer og jægere. En total konflikt vil der næppe nogensinde blive tale om, idet begge parter ønsker at der findes vadefugle.

Hvis der skal være en seriøs debat kræves dygtige debattører fra begge sider. Jeg håber, at debattører fra jægerkredse vil skrive deres indlæg, men tvivler på at Netfugl efterhånden læses af andre end fuglefolk. Håber jeg tager fejl, og at tilhængere af vadefuglejagt bliver hørt, og deres informationer kommenteret sagligt. Hellere indlæg fra velformulerede og visionære jagere end fra fundamentalistiske og forudindtagede fugletosser.
Tip moderator
Morten DD Hansen
postet: 16. august 2009 kl. 13:25  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Klaus - hvis der er 100 jægere (som ikke også er ornitologer), der med nogenlunde sikkerhed kan kende de forskellige vadefuglearter fra hinanden, så giver jeg is.

Naturligvis er der kød på alle fugle; man sylter jo munke og hortulaner i syd.

Men i dette tilfælde må der klart være en afvejning af udbytte mod omkostninger. Og jeg kan ikke se en eneste fordel, tværtimod.

Og hvorfor du overhovedet blander fjerknepperi ind i det, forstår jeg ikke....
Tip moderator
Henning Rose Sørensen
postet: 16. august 2009 kl. 13:36  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Man kan selvfølgelig altid pakke sin mening ind i vat Klaus. Jeg syntes dog det er mere befordrende at man kommer frem med sin holdning så den ikke er til at misforstå.
Du skriver der skal dygtige debatører til, ja så må jeg jo ikke deltage, da jeg ikke er særlig god til at formulere mig på skrift. Skal det så afholde mig fra at debatere Klaus ??.
Tip moderator
Niels Aagaard
postet: 16. august 2009 kl. 15:31  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Man kan vælge mellem to typer netfugl-tråde efter sådan en nyhed.

Den ene er denne type med overskriften "Nej til jagt på vadefugle".
Her kan vi bekræfte hinanden i, at det i vores øjne er dumt, tåbeligt, unødvendigt, højre-orienteret osv.osv. at gen-indføre lyst-jagt på vadefugle.
Fint nok! (Som det nok fremgår, er jeg helt enig i, at det skal vi ikke have!!).
At Klaus så (i irritation?) kalder deltagere her for "fundamentalistiske og forudindtagede fugletosser", er nok at skyde over målet (men overdrivelse fremmer som altid forståelsen).

Den anden type tråd, som jeg lige som Klaus meget hellere vil have, kunne fx hedde "Hvorfor skal vi have jagt på vadefugle i Danmark?".
Her kunne man håbe på, at mere afslappede typer fra begge "lejre" kunne argumentere for og imod.

Og ja, jeg ved godt, at ulempen ved afslappede, velformuleret diskussion er, at man risikerer at komme til at forstå modparten.
Og så spørgsmålet jo naturligvis: Vil vi risikere det ????????

kh niels
Tip moderator
Søren Brinch
postet: 16. august 2009 kl. 17:25  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Hej Niels

Dit rationale om argumentation og retorik kan jeg godt være enig i, men jeg kan ikke være enig i din sætten lighedstegn mellem, at når noget er dumt er det højerorienteret.

- da du nu blander politik ind i sagen, så må jeg da tilstå at jeg er borgerlig-liberal, MEN JEG ER SAMTIDIG PRINCIPIEL I MOD JAGT PÅ VADEFUGLE ;-)

Klaus´rationale er i verdensklasse - hellere nye spændende argumenter på banen end det der automatpilot-retorik om jagt.... Det bliver bevidstløse gentagelser, og fremmer ikke at interessefællesskaber kommer op til overfladen. I forlængelse af Klaus´indlæg, kunne man spørge sig selv - kan en gensisig respekt mellem jægere og ornitologer skabe interesseorganisationer med fælles overordnet mål og større gennemslagskraft.

Det kræver et nyt sprog om hinanden og en ny tilgang til fælles mål og midler. Skal der så skydes et par vadefugle, så overlever vi nok det, hvis vi kan fremme beskyttelse af deres biotoper i fællesskab.

Skyttegravskrig og bevidstløse gentagne argumenter om, hvor slem den anden part er ligner noget, der hører fortiden til....
Tip moderator
Niels Aagaard
postet: 16. august 2009 kl. 19:26  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Helt enig Søren!

Jeg brugte ordet "højre-orienteret" lidt som en provokation, fordi den nuværende borgerlige regering som bekendt er det mest natur-fjendtlige styre i mands minde.

Men jeg er da i øvrigt enig med dig i, at det overhovedet ikke i sig selv er blokerende for en naturvenlig holdning, at ens politiske ståsted ligger til højre for midten.
Nogle af de værste natursynder er jo som bekendt begået af såkaldt socialistiske regimer.

Sandheden omkring natur versus politik er nok, at naturbeskyttelse generelt bruges som handelsvare og løftestang for diverse politiske studehandler og ikke betragtes som en egentlig produktions-værdi.
Uanset politikernes ståsted.

kh niels 8-)
Tip moderator
Morten DD Hansen
postet: 16. august 2009 kl. 19:58  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Søren, hvis ikke det her skal blive en pseudo-debat, skal der netop argumenter på bordet. Og jeg har endnu ikke hørt et eneste fornuftigt argument for vadefuglejagt. At jægerne har lyst til at skyde dem, er i hvert fald ikke argument nok ;-)

Jeg kan heller ikke forestile mig, at en genoptagelse af vadefuglejagten er det, der skal til, for at opnå større folkelig opbakning til græsning på strandenge, slåning af lyngheder mv. Akkurat som hverken biotopplaner eller andehuller hjælper noget som helst på den generelle biodiversitet i Danmark. Den går nemlig kun én vej, og det er ned.

Jeg tror faktisk, at der er en nogenlunde fælles forståelse for jagt i Danmark. Nogenlunde. Personligt har jeg intet imod jagt på ænder, ligesom en genoptagelse af bramgåse-jagt også ligger inden for det, jeg kan acceptere. Det er i hvert fald bedre end at købe 5 kg hakket eller 5 kyllinger i Føtex til 100 kr....
Tip moderator
Søren Brinch
postet: 16. august 2009 kl. 20:46  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
OK, Morten, men så bliver det meget værdiladet af følgende grunde:

Vores lyst til at se på fuglene er ikke et tungere argument end jægernes lyst til at skyde dem. Vi må respektere, at der ikke er èn rigtig måde at opleve naturen på. Når det er sagt er jeg 100% enig med dig i det absurde i at skyde fugle, der er så små, at der reelt ikke er kød på dyret.

Substansen i diskussionen må være, om der er nogle populationer af vadefugle, hvor der er volumen og mening i en "regulering" (dårligt udtryk, fordi naturen selv regulerer populationer)? Vi kan ikke bare sige, at al jagt er meningsløs - argumentet må være bundet i et rationale om en vis bæredygtighed...

Naturligvis er det ikke en eventuel genoptagelse af dele af vadefuglejagten, der skal være midlet til en større biodiversitet, men naturinteresser skal forenes i stedet for at splittes i tider, hvor naturen som du selv siger er under et stærkt pres.

Jeg har sagt det før - og gentager det gerne: En stadig mindre bortskydning af vildkatte, mink og ræve er en markant større trussel mod især vadefuglene end en eventuel kontrolleret jagt vil være. Den menneskeskabte ubalance disse arters populationer har antaget - eksempelvist i Vadehavet - kan passende gøres til genstand for en målrettet indsats fremfor storby romantikeres dæmonisering af jagt generelt.

Det er ikke pseudo - men et fokus på årsager fremfor symptomer. Naturligvis er dette ikke hele forklaringen bag naturens tilstand i dag, men en del af historien.

Lad os da lave alliancer med jægerne om bortskydning af disse invasive arter, så kunne det være nogle vadefuglepopulationer igen kunne tåle en meget reguleret jagt.

Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 16. august 2009 kl. 20:55  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Formanden for Danmarks Jægerforbund Ole Rod Jakobsen proklamerede en mere konfronterende linie i forhold til DOF, DN, Friluftsrådet m.fl. da han blev valgt som ny formand for nogle få år siden. Bl.a. lovede han jægerne, at de skulle få mulighed til at jage nogle flere fuglearter end den nuværende jagtlov tillader. Jeg kender en del jægere og kan da ikke mindes at nogen har udtrykt ønske om igen at komme til at skyde vadefugle. Jeg kan derfor ikke tro, at der ligger et særligt stort pres fra baglandet på Ole Roed i denne sag, men at det snarere skyldes at han gerne vil fremstå så troværdig som mulig i forhold til, hvad han tidligere har sagt. Jeg kan næsten ikke tro andet, end at sagen falder til jorden i vildtforvaltningsrådet, og så kan han jo stå frem og sige,"Jeg gjorde hvad jeg kunne".
Tip moderator
Sanne Busk
postet: 16. august 2009 kl. 21:24  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
I bund og grund handler det om, at jeg - som er fuglekigger/ornitolog og medlem af DOF - har et ønske om at bevare og beskytte fuglene, herunder også vadefuglene.

Konflikten mellem fuglekiggerne/ornitologerne og jægerne er reel, fordi fuglekiggerne/ornitologerne ønsker vadefuglene i levende live for at nyde, stude­re og beskytte dem, medens jægerne ønsker lovgivningen ændret, så de kan skyde de selv samme fugle og dermed forarme naturen og ødelægge naturoplevelsen for andre.

Ja - begge “parter” ønsker vadefugle, men ud fra to vidt forskellige behov/interesser.

Der bruges mange resurser og penge i dag på naturbeskyttelse, og de grønne foreninger gør et stort stykke arbejde for at bevare den danske natur og fuglelivet. Mange ornitologer/fuglekiggere bruger i større eller mindre grad deres liv/fritid på fugle, f.eks. af almen interesse, ved at formidle viden om fuglene, ved at foretage indsamling af data, ved at bidrage økonomisk til fuglesagen - alt sammen af betydning for, at vi i Danmark kan bevare vores fugle og natur. Resurserne og pengene gives ikke, for at jægerne lige så hurtigt skal spolere indsatsen ved at skyde fuglene.

DOF arbejder målrettet m.h.t. trækfugle og deres overlevelse i vinterkvartererne og her hjemme - så det, at jægerne har et ønske om at skyde nogle af disse fugle, giver ingen mening for mig.

( ps: har lige læst Thorkild´s indlæg - og det er også hvad jeg har hørt i dag - vi må håbe...)


Tip moderator
Morten DD Hansen
postet: 16. august 2009 kl. 21:30  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Søren, naturligvis må en sådan debat også være værdiladet. At slå dyr ihjel handler om etik, uanset om man gør det på et slagteri eller ude på strandengen.

Men bæredygtighed spiller naturligvis også ind. Det er klart, at bestande, der er i voldsom fremgang, godt vil kunne tåle, at man høster. Men jeg kender ingen vadefuglebestande, der går kraftigt frem. Og hvis man ser bort fra hjejle og vibe er alle vadefugle knyttet til generelt gode fuglelokaliteter som ferskenge, vadeflader, strandenge mv, hvor det ikke kun er de jagede arter, der forstyrres.
Tip moderator
Per Smith
postet: 16. august 2009 kl. 23:26  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Må erklære mig enig med Sanne med flere. Naturligvis skal man da respektere at andre har en mening også selv om den er forkert ;-)

Jeg opfatter Sanne's tråd som velformuleret og det er visionært at benytte demokratiske midler som webben til at skabe dialog om forhold der påvirker såvel mennesker som dyr - i øvrigt uden at skyde på nogen ....

Jeg mener også at Søren har ret i at al jagt ikke er meningsløs - det retfærdiggør på ingen måde al jagt Søren! Og Sanne, som må være RAF med det halstørklæde haha , har vel, på hvad der forekommer værende en sober måde, ret til at så tvivl om retten til at skyde vadefugle.

Og dertil vil jeg slutte mig, for Søren, nok kan jægerne hævde at deres ret er densamme til naturen som vi fugletosser - men deres "hobby" har det med at fjerne de dyr vi andre også "ejer" og hvem pokker er det lige der har givet dem ret til det. De høster dem hverken af sult eller i erhvervssammenhæng - men eliminerer dem fordi de kan og fordi det er en oplevelse at fælde en bekkasin der zig zagger ...ja så...
Det er i øvrigt slet ikke vores , da mange af vores trækfugle reelt opholder sig betydeligt længere tid i andre lande.

Så , Thumbs up Sanne.

Skal de jægere endelig skyde noget - så er der noget vildt på Nørrebro, der ter sig hver gang de keder sig i deres statsfinancierede ungdomsboliger på SU eller Social hjælp. Så giv dem et skud salt i rumpetten ;-) hehe

Nå, der afslørede jeg at jeg vist ikke ligger til venstre for Venstre :-)

Op med humøret og ned med skatten.

bedste hilsener
Per

ps. Det med vadefugle - der skulle være skudt en amerikansk dværgryle, jægeren tog fejl af en en anden ryle art der ligner den ;-)


Tip moderator
Søren Brinch
postet: 18. august 2009 kl. 7:46  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Susanne - Du lægger op til en debat, hvor du håber jægerne vil bidrage. Kort efter skriver du:
"Konflikten mellem fuglekiggerne/ornitologerne og jægerne er reel, fordi fuglekiggerne/ornitologerne ønsker vadefuglene i levende live for at nyde, stude­re og beskytte dem, medens jægerne ønsker lovgivningen ændret, så de kan skyde de selv samme fugle og dermed forarme naturen og ødelægge naturoplevelsen for andre."

Hvorfor skulle jægere gå ind i denne debat, når de så ensidigt og ureflekteret tillæges stereotyp adfærd og motiver?

Det er ren skyttegravskrig og skaber kun mere af det samme.

Vi er nogle - sikkert ikke ret mange blandt ornitologer - der mener at alle gode kræfter blandt alle natyrnydere skal forenens for at årsagerne til forarmningen af naturen kan stoppes. Jagt er ikke en forarmning, når den som i Danmark foregår særdeles reguleret og etisk.

Skyd nu på de reelle årsager!
Tip moderator
Martin Lundholm
postet: 18. august 2009 kl. 15:07  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Jeg er ganske enig i, at der i mange vadefugle er så lidt føde, at det er urimeligt overhoved at tale om jagt.

Til gengæld kommer Søren med nogle spændende observationer, som jeg mener, at vi fuglefolk bør arbejde videre med. Hvordan kommer vi mink, vildkatte og ræv til livs, der hvor de truer ynglende fugle? Kunne man ikke lave motivationsordninger, hvor jægere fx får ret til at skyde en bramgås el.lign. for hver 5 vilde mink de nedlægger, eller noget lignende?

Derved kan vi sammen med jægerne blive slagkraftige og da vi alle opnår nogle fordele.
Tip moderator
Per Smith
postet: 18. august 2009 kl. 18:51  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Gode vinkler Søren - og ja der er brug for at forene interesser omkring den fællesmængde man har - også med jægerne. Og om det er korrekt at ræve, mink og katte er den reelle årsag er mig ikke klart. Har du ret - ja skal/bør det da også være en del af løsningen

Jeg betragter det også som en forarmning at jagt bidrager til at dyrene/fuglene er mere sky end i områder hvor der ikke er samme jagttryk.

At du kalder det skyttegravskrig forstår jeg ikke - Susanne argumenterer mod vadefuglejagt og det på en rimelig afbalanceret måde. Og er i øvrigt også en interessant information om signalerne der sendes fra jægernes formand.

Jeg ser gerne gode argumenter omkring vadefuglejagt uanset om du har ret i at mink og ræve er den primære årsag til vadefuglenes problemer. Jeg kan jo ikke afvise at der findes sådanne.

Og ja der er brug for jagt i danmark og ja der er mange fornuftige jægere med kærlighed til naturen og dyrene i den, men jægernes formand sender vel ikke ligefrem imødekommende signaler i omløb.


bedste hilsener
Per
Tip moderator
Jens Ove Jespersen
postet: 18. august 2009 kl. 19:39  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Hej,
Jamen, så vover jeg mig da lidt ind i løvens hule.Om ikke andet så for at få et lidt andet synspunkt på sagen..

Aller først vil jeg da berolige Sanne og andre. Det er længe siden at forliget i Vildtforvaltningsrådet faldt på plads og her optræder ingen nye vadefugle på listen over arter med jagttid. Da ministeren normalt følger rådet og i hvert fald aldrig har øget jagtmulighederne udover et forlig kan I alle sove roligt de næste 4 år:-))

I Danmarks Jægerforbunds blad har der været en artikelserie, hvor man vurderede jagtmuligheder for en lang række arter. Det omhandlede selvføglelig om et eventuelt jagttryk ville have bestandmæssige konsekvenser og de mere "politiske" forhold som EU-regler mm. Konlusion var, at en række arter inklusive vadefugle kunne "tåle" et jagttryk. Når det er tilfældet er det klart at de vil have interesse for en jagtorginsation.

Når vi blandt mine jagtvenner taler vadefugle-jagt er det faktisk kun få arter som reelt er på tale. Jeg skal dog ikke afvise at andre ønsker mere. Men det er først og fremmest hjejlen og til dels regnspoven. Det er med disse 2 arter i tankerne at resten af mit indlæg skal læses.

Da det er menneskeligt at fejle, kan der da ske forvekslinger, men i givet fald ser jeg det ikke som et reelt problem, da det bør være i de helt små marginaler. For det store problem med at kende forskel her bør der altså ikke være - heller ikke for en "simpel" jæger. Så forvekslingsargumentet er svagt her modsat da mange flere vadefuglearter var jagtbare.

"Kød" har været oppe at vende som argument et par gange, så I skulle prøve at snakke med en gammel jæger, som har drevet vadefuglejagt, da de fleste arter var jagtbare. Han kan blive helt saglig og man kan næsten se mundvandet løbe, når han tænker tilbage på vibe, hjele og de andre fugle i gryden. Og med de 2 arter er der nu størrelsemæssigt ikke så langt op til skovduen, agerhøne eller andre jagtbare arter. Egentlig også en lidt underlig størrelse at vurdere "jagtobject" på. Personligt ville jeg da hellere sætte tænderne i to hjeler end en kylling fra Føtex og med bedre samvittighed, så længe jeg ved den er nedlagt i en bæredygtig jagt.

For mig er naturen en resource, som man skal forvalte fornuftigt men også bruge. Her indgår jagt som et naturligt element. Jeg ved godt at DOF's formand f.eks en gang har udtalt at "Jæger har nok at skyde på" eller noget i den retning i jægernes blad. Prøv at forstille Jer et rent tænkt eksempel om jeres hobby. Tænk hvis der ved et nyt naturområde blev sagt: "Der behøves ikke flere fugletårne - der er NOK at stå i andre steder i landet". Ville I godtage "nok" som sagligt argument? Det er det ikke i min optik.

Hvad angår anskydninger, som Sanne nævner i sit indlæg - kan det ikke undgås ved jagt. Men der er altså løbet meget vand i vadehavet siden den gang og der er sket et meget stort positivt skred i jægerens etik og moral - kald det hvad I vil:-) Og i forhold til gæs og de store ænder som har været problem-arter i den retning, bør de 2 nævnte arter ikke være det.

Så har resourser man yder også været oppe at vende. Jeg mener generelt ikke, man kan købe sig til at "eje" vores fælles natur mere end andre og det har vel ikke så meget med vadefuglejagt at gøre. Men når det nu er nævnt, så er er det lidt paradoksalt det argument bliver brugt fra "fuglekikkernes" side. Som jægere lægger vi omkring 80 millioner hvert år - ja vi støtter ligefrem DOF's tidskrifter men så sandelig også forskning, naturformidling og reservater (og så er vi tæt på vadefugle alligevel). Læg dertil det arbejde og de private penge der lægges i naturpleje rundt omkring - og så skal man sørme læse at det er "de andre" der byder ind her som dem der yder!

Kystfuglejagten har helt naturligt været en gammel tradition i Danmark men også traditionelt der, hvor konfrontationerne mellem fuglekikker og jægere har været størst siden 70'erne. Fornuftig drevet er den hverken værre eller bedre end andet jagt, men selvfølgelig med respekt for det ansvar vi har over for trækfugle med vores beliggenhed og natur.

Så når jeg læser indlæggene herover er jeg stærkt i tvivl om det er den sædvanlig modstand mod jagt generelt eller specielt rettet mod vadefuglejagt? Med en fornuftig saglig indgangsvinkel til eventuel jagt på vadefugle ser jeg nemlig heller ikke de store argumenter i tidligere indlæg. Forskellen er nok bare at for mig er det manglende "argumenter imod en mindre fornuftig vadefugle jagt" - virker mere som automat-piloten bare er slået til.

Der er dog også et par indlæg eller 3, der ser mere end sort/hvidt på tingene. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at tænke på en artikel, der var i "Fugle og Natur november 2003", hvor der er et portræt af en åbenbart kendt fuglemand/forfatter kaldet "Rabiaten fra Ry" eller nærmere bestemt "Kjeld Hansen". Jeg kender ham ikke, men han var ud fra artiklen at læse en af forkæmperne for fornuftig kystfuglejagt på Værnet i 70'erne og medstifter af aktionsgruppen "Pugnax". For at spare Jer arbejdet med at finde artiklen, tillader jeg mig et citat fra den artikel, hvor Kjeld taler om kampene for 20-30 år siden:

"Set i bakspejlet er det ærgerligt, at vi brugte så mange kræfter på at bekæmpe jægerne. Vi burde have slået os sammen med dem i kampen mod den virkelige fjende. Det intensive landbrug".

Jeg skal ikke på nogen måde påstå Kjeld går ind for vadefuglejagt - slet ikke - men konstatere bare, at der desværre også i dag er mange der sidder så langt tilbage på bagsædet, at de stadig ikke kan se bakspejlet. Og det er synd for naturen og fuglene - tænk bare på tøndermarsken og flere af de alt for mange tilgroede enge, hvor der snart ikke findes vadefugle.....med eller uden jagt.

Venlig hilsen og knæk og bræk med efterårets hit..
Jens Ove
Tip moderator
Per Smith
postet: 18. august 2009 kl. 19:54  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Hej Jens Ove

Dejligt med et indlæg fra den anden "skyttegrav". Har du en mening om Mink, ræve og vildkatte er det også interessant at læse for Søren har måske en god pointe.

Jeg er ikke vildt enig med dig - men lytter da med interesse.

Venlig hilsen Per og ram nu rent og ikke for meget ;-)


Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 18. august 2009 kl. 22:18  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Jens Ove citerer Kjeld, og han har jo ret. Dejligt, at der er en jæger, der giver sin mening til kende her på netfugl, men vi må nok indrømme, at det ikke er her vi får vores holdninger bragt videre til dem, vi vil i dialog med. Slår vi op på "Netnatur", vil vi kunne læse, hvad nogle jægere mener om os. Det fører heller ikke til noget. Vi må søge dialogen de steder, hvor det giver mening. Et af de steder, hvor jeg tror vi fordomsfrit kan tale sammen er i de grønne råd. DOF har jo sæde i stort set alle grønne råd i landets 98 kommuner.
Tip moderator
Søren Brinch
postet: 18. august 2009 kl. 22:34  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Se nu er vi ved at få en frugtbar dialog, der afdækker den komplekse mængde af årsager til den dybe forarmning af vores natur og specifikt vadefuglene, der er stærke indikatorer på den sande tilstand.

Det intensive landbrug samt en stærkt voksende bestand af mink, vildkatte og ræve er de virkelige syndere efter min overbevisning.

Matins konstruktive forslag om en "bytter" for en systematisk bortskydning af vildkatte og mink samt en kraftig reduktion af ræve er en konstruktiv vinkel i debatten. Der skal tænkes i nye baner, de gamle fjendebilleder er forældede.

På Fanø har vi oplevet, at arter som Sandterne, Stor Kobbersneppe, Hvidbrystet Præstekrave, Engryle, Hedehøg og Mosehornugle har mistet fuldstændigt fodfæste og er enten helt forsvundet eller på vej væk. Ræve udsat af tyskerne ved afslutningen af 2. verdenskrig har dannet en stærk population på en tidligere rævefri ø, hvor økosystemet tidligere har priviligeret disse jordrugende arter.

Problemerne i Tøndermarsken taler sit eget tydelige sprog ift. landbrugets miljøpåvirkning, og det er altså der, vi skal skabe alliance med jægerne der har præcist de samme interesser som os.......

Dialog fremmer forståelsen - og DOF må skabe partnerskaber, der får effekt. Det kræver en ny optik og at gamle tanker fornyes.......
Tip moderator
Michael Westerbjerg Andersen
postet: 19. august 2009 kl. 6:36  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
I ovenstående opridses et specifikt spørgsmål om hvorvidt jagt på vadefugle skal genoptages i Danmark.

Jægerne har siddet omkring bordet og bladret i fuglebøger, og bestandstabeller, og er blevet enige med sig selv, om at jagt på vadefugle er ”bæredygtig.”

Er DET i sig selv et argument for at genoptage vadefuglejagt?

Det er ikke alting som kan gøres op i bestandsdygtige populationer ergo potentielle jagtobjekter eller ej! I mange år har forskere optalt, gransket, tolket og konkluderet om populationers bæredygtighed – og disse konklusioner har så været redskaber i de forskellige naturorganisationers argumentation. Redskaber til en øget jagtbegrænsning i ornitologernes optik, og ammunition i jægernes argumenter om det modsatte.

Nu er vinden pt. gunstig for en konklusion om genoptagelse af vadefuglejagt. Jeg lytter gerne til jægernes argumentation og interesse for flere jagtbare objekter, men jeg bifalder den ikke.

Hvad er lige argumentet for at jage vadefugle?
Velsagtens ikke blot en bevidstløs kulinarisk oplevelse, eller fordi det er sjovt at skyde vadefugle?

Dialog og fælles fodslag med jægerne lyder bestemt tillokkende, men hvorfor bruge det som argument når jagt på vadefugle er stik imod mange andre naturinteresseredes naturoplevelse?

Det er i min optik håbløst gammeltænkt partout at søge forståelse når den fælles interesse er så modstridende!

Vi kan ikke være enige om alt!

Vi behøver ikke finde fælles fjender for at opnå dialog eller diskutere pro-et-contra om vadefuglejagt. Dialog og enighed med jægerne er allerede tilstedet i andre henseender bl.a. om det alt for intensive landbrug.

Jægerne vil skyde på vadefuglene – det mener ornitologer er en dum idé.

Det er såre simpelt og gyldigt, at mene vadefuglejagt hører fortiden til. Det er muligt at Keld Hansen udtalte som citeret, men hvis man spørger samme person om han syntes det var fedt at opleve stangskudte, skamskudte og døde vadefugle i 70’ernes Danmark – så tror jeg nok svaret er klart! Jeg kan nemlig GODT huske skamskudte eller paniske vadefugle på Reersø, Pølsen, ved Enø og andre steder!

Jagt er interessant for nogle, men at hævde det er en selvfølge blot fordi ”mand altid har jaget” er klukkende antikvarisk. Folk skider ikke i et hul, hvis de har mulighed for at sidde på et rent varmt toiletsæde, og en forhistorisk samler & jæger ville givetvis hænge ud på den lokale burgerbar hvis han havde haft muligheden. Der findes sikkert også jægere der går ned i Føtex og køber fem skrabelige kyllinger, og bruger overskuddet til patroner.

Og NEJ. Vores dvs. ornitologernes moral er ikke bedre end jægernes. Det har INTET at gøre med om hvorvidt ornitologernes moral er bedre end jægernes. Moral og etik kan altid gradbøjes så den matcher et argument, og filosoffer har kloge-tænkt til bevidstløshed om den rette morale i årtusinder uden at være nået til enighed og fælles fodslag!

Det er såre simpelt: Jeg (og sikkert mange andre) synes bare det er bedre at opleve vadefuglene i levende tilstand, og gerne så mange som overhovedet muligt. Nogle jægere har et andet synspunkt, men de bliver velsagtens klogere med tiden.

VH/Michael
Tip moderator
Søren Brinch
postet: 19. august 2009 kl. 22:45  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Det kan godt være at "jagt på vadefugle" italesætter stærkt modstridende interesser. Det kan også godt være, at der altid vil være modstridende interesser mellem jægere og ornitologer, men det berettiger ikke til at nedgøre den anden side.

Det kan også godt være, at forståelsen ikke er overvældende, men måske kunne den udvikles med argumenter, der ikke bruger automatpilot vendinger som "....bliver klogere med tiden" og "....bevidstløs kulinarisk oplevelse"

Hvis to modsatrettede holdninger forbliver modsatrettede, så vinder kun den ene i en forhandlingssituation. Vinder vi ornitologer, så afvikles al vadefuglejagt - ville det så øge bestandene, når den danske natur lider under mangel på egnede biotoper og ræve, mink og vildkatte i overflod? Hvis jægerne vinder, så indføres jagt på udvalgte arter - decimerer det bestandene, mens de samme trusler florerer hæmningsløst?

Hvis vi i stedet for sammen med jægerne kunne fjerne årsagerne til den primære trussel mod vores vadefugle, så kunne begge parter vinde.

Jagt på vadefugle er overhovedet ikke min livret, men det er ikke anderledes end jagt på gæs, ænder og andet jagtbart vildt. Det skal reguleres og kontroleres.

Hvis vi ønsker at opleve så mange vadefugle i levende live som overhovedet muligt, så er vejen frem at flere jægere hjælper med at eliminere den største trussel mod dem. Det kan jagtforskrækkede ornitologer åbenlyst ikke magte.
Tip moderator
Michael Westerbjerg Andersen
postet: 20. august 2009 kl. 4:56  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Jeps Søren,

Jeg kan godt lide at drille, og bruge "automatpilot" (sjovt udtryk iøvrigt)vendinger - men jeg kan også godt lidt at få diskussionen ned i øjenhøjde.

Mener du reelt at indføslen af vadefuglejagt vil optimere ynglebiotoperne, og vi skal forhandle med Mink, Ræve (på Fanø)og vildkatte?

Højst aparte, men jo... en slags nytænkning!

Du har ret... vores lyst til at se på vadefuglene er ikke et større argument end jægernes lyst til at skyde dem...

En underlig sammenligning!

Mere korrekt ville det være at skrive, at ornitologernes lyst til at se levende vadefugle måske er større end jægernes!

Argumentet mod vadefuglejagt behøver ikke kun at være bundet til et "rationale om en vis bæredygtighed." Det kunne jo indlysende være en reel interesse for at betragte levende fugle. kald det følelsesladet...

Hvilke vadefuglearter er det egentlig du taler om kunne bære en jagt?

Mener du rastende trækfugle? Eller en forøget ynglebestand af hjemlige vadefugle? En stor dansk population af Hjejler... Storspover...? eller måske nogle af de vadefugle du kalder absurd små.

Man behøver ikke være jagtforskrækket ornitolog (var det automatpilot-vendinger du talte om) for at være modstander af en genoptagelse af vadefuglejagten.

Jægerne kunne jo fortsætte med at jage allerede eksisterende jagtbare objekter. Jeg har altid synes det var komisk at indføre nye jagtbare objekter, som f.eks Bramgås, når jægerne end ikke formår at skyde "deres" kvote af Grågås... Og så fremdeles.

Lad istedet de forenede kræfter arbejde mod forbedrede og flere gunstige ynglebiotoper i det danske landskab - det vil også gavne jagten for jægerne på de allerede jagtbare objekter.

Jægerne behøver ingen gulerod for mulen for at dele den interesse med jagtforskrækkede ornitologer.

VH/MichaelTip moderator
Klaus Malling Olsen
postet: 20. august 2009 kl. 9:52  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Målet med mit indlæg var, at der blev åbnet for seriøse kommentarer fra jæger-side, hvilket vi har fået - og tak for det, Jens Ove! Ligeledes har Thorkild informeret om, at jagt på vadefugle i jægerkredse ikke regnes som en oplagt mulighed.
Tråden har hidtil udviklet sig forbilledligt sjældent, idet den gennem diskussionen blev højnet - hvilket imponerer så man ser den noget enøjede indfaldsvinkel til problemet, der startede tråden.
De senere indlæg forekommer dog ikke strengt nødvendige, hvis trådens formål helt stringent skal følges.
Tip moderator
Michael Westerbjerg Andersen
postet: 20. august 2009 kl. 12:09  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Fint nok Klaus - fortsæt endelig tråden stringent og som du ønsker.

Det er helt okay med en moderator - selvom smag og behag som bekendt er forskellig.

God fornøjelse og med ønsket om en frugtbar debat.


Tip moderator
Claus Christensen
postet: 20. august 2009 kl. 17:53  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Som inkarneret jæger og fuglekikker, så vil jeg også gerne give mit besyv med, i denne debat om der skal åbnes for jagt på vadefugle. Mit svar er et klart ja, med er klart "men" koblet i halen.

Sikkert et forviret svar, men jeg skal forsøge at redegøre for hvad jeg egentlig mener. Som jæger, samler og bruger af naturen, der er min dybeste grundholdning den, at kan vi bruge naturen på en bæredygtig måde, så er der grundlæggende ikke nogen forhindring i at gøre det. Vil man gå sig en tur en forårsdag på engen i fuglenes yngletid, og det ikke er med til at udrydde en fuglebestand, så er det ok med mig, hvis man kan plukke svampe i naturen uden at svampene forsvinder er det fint og hvis en bestand af en given fugleart kan tåle at blive jaget, så er det ok med mig. Fundamentet er bare det skal ske på et bæredygtigt niveau, og i respekt med omgivelserne. Lad dette være min grundindstilling til spørgsmålet omkring det at jage vadefugle.

Sanne stiller spørgsmålet hvad jægerens motiv til at skyde vadefugle. Det er et stort spørgsmål, men for at tage den lette del, så lad mig gøre spøgsmålet med råvaren færdig først. Dem som enten har smagt skovsneppe, eller en dobbeltbekkasin, vil forventelig give mig ret i at det nok er noget af det bedste blandt fugle. Serveres de så sammen med nogle kantareller, man selv har plukket går det hele op i en højre enhed. De øvrige vadefugle smager sikkert lige så godt. Her kan jeg personligt kun udtale mig om regnspoven, da jeg ikke er gammel nok til at have jaget de øvrige fugle, og regnspoven er en fortrinlig spise.

Så kommer den svære del, og her skal vi ind til jagtens inderste væsen, og den er svær at forklare. Den måde jeg bedst kan forklare jagt er vel ønsket om at opleve en jagt hvor alt er lykkes. Hvor man har oplevet hele spekteret fra ro og dybsindige tanker, til intens spænding i skudøjeblikket, det er nok der man skal finde jagtens væsen. Det er vel det sammen man føler, som rendyrket ornitolog, hvis man en dag ser en ny art, eller man pludselig kommer meget tæt på ens favoritfugl?

Men hvorfor så vadefuglene, kan vi ikke bare opleve det med ænderne og gæssene og alle de andre arter? Jo, sikkert men jeg tænker nu engang sådan at hvis der er en brugbar ressource, som jeg kan plukke uden at jeg skader naturen, så ser jeg ikke noget forkert i det. Derfor ser jeg heller ikke, noget problem i at vi som jægere stiller spørgsmålet til DMU, "Hvor dan ser det ud, kan visse arter af vadefugle tåle jagt?" Svaret er også kommet fra DMU, i den foreløbige rapport, som er anvendt under forhandlingerne i vildtforvaltningsrådet.
I den rapport er det gjort klart at det bestemt ikke er uden problemer at drive jagt på vadefugle, og helt konkret, siger DMU også kun god for fortsat jagt på dobbelt bekkasinen og skovsneppen, samt at de derudover ud fra et fagligt synspunkt siger, at der efter deres mening kan drives jagt på strandskade, hjejle, vibe, enkelt bekkasin, sortklire, rødben og hvidklire. Når de så har nævnt muligheden for jagt på disse arter, skriver de også at det bør være under begrænsede former, samt at de også nævner forvekslingsproblematikken. Dette er en faglig udmelding, og det respektere jeg, netop fordi det er ikke en politisk melding, det er en faglig melding.
Det der så er foregået i vildtforvaltningsrådet, det er netop, at man politisk ikke har kunne nå til enighed om jagten på nye vadefugle, dog ser det ud til at jagten på skovsneppen udvides med 14 dage.

Hvordan har jeg det så med det? For det første, så ser jeg ikke noget generelt problem i at en jagtorganisation, spørger DMU om at få lavet en biologisk vurdering af en art. Så vil nogle måske sige, at det er useriøst at spørge til viben, som har det svært i det danske landbrugsland. Nu har jeg ikke stillet spørgsmålet, men ser man hvad der laves af useriøse ting fra den anden side af bordet, f.eks. i forbindelse med Natura 2000 områderne, så holder man sig jo heller ikke tilbage, med at fortolke fuglebeskyttelsesdirektivet på en ganske lemfældig måde, ved at man bl.a. påstår at det er i strid med direktivet at drivejagt på udpegningsarterne. Nu virker det nok som om jeg er ved at komme væk fra vadefuglene, men det føre til min konklusion.

Vedr. hvilke vadefugle jeg så selv kunne se jagttid på, der vil jeg klart pege på hjejlen og enkeltbekkasinen. Vedr. hjejlen, der skal man så tænke sig grundig om, i forhold til hvordan man indføre jagten.

Begge parter har deres mål, som de selvfølgelig forfølger, men når en part spiller hårdt ud, så slår den anden også igen. Hvem der så har slået først fornyelig, det skal jeg ikke udtale mig om, for som jeg ser det så deltager begge i slagsmålet, og som flere skriver, så taber vi værdifuld tid på at slås indbyrdes. Kunne vi enes noget mere var der mange ting vi kunne gøre sammen, hvilket vi også gør i mange grønne råd i dag, så her giver jeg dig helt ret Thorkild, her kan vi gøre meget sammen. Det kan også lade sig gøre i følsomme områder se bare på Nyord - http://www.fuglevaernsfonden.dk/index.php?option=com_co...

Men skal vi gøre ting sammen, så må begge parter acceptere, at man fra tid til anden skal kunne give sig, og ser vi på historien, så har jægerne givet sig meget, både hvor der har været biologisk grundlag for det, men også af politiske årsager.
Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 20. august 2009 kl. 18:59  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
I den stundende debat synes det at være glemt, at de vadefugle, der er genstand for debatten om jagt stort set alle er nordiske trækgæster. "Den der sår høster", siger et gammelt ordsprog, men det kan vi ikke overføre på jagt på vadefugle her i landet. Tværtimod har vi et ganske særligt ansvar for at bevare bestandende i gunstigste tilstand under deres ophold i Danmark - til gavn for fuglene og til glæde for os andre.
Tip moderator
Joakim Engel
postet: 21. august 2009 kl. 11:38  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Kære Claus

Fedt at du giver dig tid til at komme med et så uddybende inlæg fra en jægers synspunkt! Sobert og velargumenteret synes jeg.

Der er dog et aspekt - som for mig er et af de mest centrale! - og det er jagtens effekt på den resterende befolknings oplevelse af naturen.

Fuglebestande der jages er alt andet lige langt mere sky og utilnærmelige end fuglebestande der ikke bliver jaget!

Enhver der kikker på fugle - og ikke mindst har haft uøvede, men interesserede venner med i felten - ved hvor meget større oplevelsen er ved at se fugle tæt på, end som prikker langt væk.

Jeg synes det er dybt problematisk at en lille gruppe naturbrugere på den måde kommer til at have så drastisk indflydelse på naturoplevelsen blandt den brede befolkning!

Dette er i virkeligheden nok for mig til at forbyde jagt på vadefugle (og gerne på en række andefugle også)

Med Venlig Hilsen

Joakim Engel
Tip moderator
Claus Christensen
postet: 21. august 2009 kl. 14:33  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
@Thorkild, vedr, ”Den der sår høster”, der køber jeg ikke dit underforstået argument, om at vi ikke kan jage fugle som ikke yngler i Danmark. I Danmark ”sår” vi også for fuglene, men her sår vi for dem i sådan omtrent halvdelen af deres levetid, nemlig når de er på besøg under deres træk. Her er der faktisk mange jægere, som er med til at sikre at bl.a. enge bliver afgræsset eller slået, hvor det også er til gavn for den brede fauna.
Dertil komme reservatnetværket, som drives for jagttegnsmidler.

@Joakim nu anser jeg ikke jægerne som en lille gruppe, jo måske i forhold til den samlede befolkning, men ikke i forhold til dem der har interesse for vadefugle. Men med din holdning til at vi ikke må forstyrre, så siger du mere eller mindre direkte at din interesse er mere rigtig end min. Det syntes jeg er lidt ensidig, for nok er Danmark ikke et stort land, men der burde være plads til os alle.
Du skrives også at flugtafstanden øges ved jagt, men hvad er den naturlige flugtafstand for f.eks. en dobbeltbekkasin og en pibeand?
Når jeg jager bekkasiner på opfløj, så sker det faktisk, at de først letter på en afstand af 10 meter. Masser af ænder oplever man også ganske tæt på når man færdes ude i naturen, men jeg forventer nu heller ikke at man skulle kunne komme så tæt på et vildt dyr, at man på det nærmeste kan klappe den, det ville jeg finde ganske unaturligt.
Tip moderator
Søren Andresen
postet: 22. august 2009 kl. 14:06  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Nu hører jeg til de heldige der i min tidlige jagtkarriere har drevet vadefuglejagt, det er en både spændende og ikke mindst meget charmerende jagtform, der som nævnt i tidligere indlæg absolut giver topkvalitet hvad angår det kulinariske.
Min holdning til jagt er: der skal kun høstes af naturens ressourcer når der foreligger et biologisk forsvarligt grundlag og da kun til egen ”gryde”.
@ Sanne: tak fordi du startede emnet op, selvom vi er uenige synes jeg at debatten ornitologer contra jægere igen har udviklet sig både saglig og sober, det er der noget fremtid i. Det er en stor fejl hvis du tror at ornitologerne er de eneste der ønsker at bevare og beskytte fuglene i den danske natur. Jægerne har mindst lige så stor hvis endda ikke større interesse i at der til enhver tid er en sund og tilpas talrig bestand af både jagtbare og ikke jagtbare arter, det vil jo være ganske tåbeligt at decimere bestandene til under det biologisk forsvarlige for derigennem i fremtiden at miste muligheden for at kunne ”høste” af overskuddet, det har vi jægerne efterhånden lært. Derfor har vi DMU (i øvrigt som Ove skriver stort set betalt af jægerne via jagttegnsmidlerne) der som uafhængig fagkundskab vurderer bestandene og indstiller om en art kan jages, deres indstillinger respekteres af Jægerne og burde også respekteres af øvrige grønne organisationer. Er der for få af en art får jægerne til dels skylden, er der for mange er det jægerne der bliver sat til at ”rydde op”. Hvor galt det kan gå ses f.eks. (lidt udenfor emnet vadefugle) ved kronvildtet, nu er bestandene ved at nå et niveau der giver landbruget så store problemer med markskader at man i flere egne af Danmark skal til at skræmme kronvildtet væk fra landbrugsarealerne via dispensationsafskydning af kalve født denne sommer, hvor sjovt tror du lige det er som jæger at skulle afskyde 1-1½ måned gl. kronkalve i juli og august, fordi det politisk er besluttet at vi skal have en bestand på 25.000 stk. kronvildt i Danmark ?. eller se blot tidligere i år hvor gæs skulle reguleres og ”hænges til tørre” på hegn for minimere markskader, eller 3000 gæs der blev skudt og destrueret i Holland, et vanvittig ressourcespild.
Derfor en biologisk forsvarlig, sund og tilpas talrig bestand så vi alle ornitologer – jægere – landbruget – og resten af familien Danmark kan nyde og få gavn af den natur og artsrigdom vi har i Danmark og er bestandene til det så bør der kunne udøves et begrænset jagttryk.
@ Morten: det kræver kendskab til vadefuglene for både hvad angår udseende og ikke mindst ”talenterne” for at kunne fløjte Hjejlen, stor Regnspove, Hvidkliren eller Rødben tæt nok på til at kunne afgive et forsvarligt skud, en ansvarsfuld jæger skyder kun når arten med sikkerhed kan bestemmes, så den med at jægerne ikke kan kende forskel på vadefuglene køber jeg ikke,.
@ Klaus og Søren: Fuldstændig enig, hvorfor dog ikke udnytte fælles interesser til det bedst opnåelige for den danske natur. En tendens jeg dog mener er blevet væsentligt forbedret de seneste 10-15 år, men det kan blive meget bedre såfremt vi via gensidig respekt acceptere at vi alle skal være her, for der er plads til os alle.
Tip moderator
Hans Pinstrup
postet: 22. august 2009 kl. 22:17  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Kære Søren Andresen.
Du skriver følgende:"det kræver kendskab til vadefuglene for både hvad angår udseende og ikke mindst ”talenterne” for at kunne fløjte Hjejlen, stor Regnspove, Hvidkliren eller Rødben tæt nok på til at kunne afgive et forsvarligt skud, en ansvarsfuld jæger skyder kun når arten med sikkerhed kan bestemmes, så den med at jægerne ikke kan kende forskel på vadefuglene køber jeg ikke,." Nu er du altså nødt til at forklare dig. Vil det sige, at du kan finde på at afgive skud mod de 4 arter, du nævner ? De er alle fredede. Det er kun dobbeltbekkasin og skovsneppe, der må jages i Danmark ifølge "Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v." af 21. juni 2007.
Du skriver også: "Derfor har vi DMU (i øvrigt som Ove skriver stort set betalt af jægerne via jagttegnsmidlerne) der som uafhængig fagkundskab vurderer bestandene og indstiller om en art kan jages, deres indstillinger respekteres af Jægerne og burde også respekteres af øvrige grønne organisationer." Mener du, at jægerne dermed ikke skyder på de arter, som DMU ikke anbefaler jagt på ? Jeg har ellers fundet frededde fugle, som var blevet skudt, bl. a. rødben og mudderklire. Jeg har da også bl. a. læst i dagspressen om nedskydning af rovfugle.
Jeg synes, I (jægerne) har et alvorligt forklaringsproblem, men det kan være, du kan redegøre for, hvorfor vi skal blive ved med at høre om ulovligheder i forbindelse med jagt.
Venlig hilsen
Hans Pinstrup
Tip moderator
Claus Christensen
postet: 22. august 2009 kl. 23:07  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
@Hans nu skal jeg ikke svare for Søren, men som jeg ser det så læser du biblen som en vis herre.

Derudover finder jeg det lidt underligt, at du inddrager det at nogle få har begået ulovligheder, ind i de normale jagttidsforhandlinger som netop er til debat i denne tråd. Jeg går også ud fra, at når du taler om, at du har konstateret ulovligheder, at du så har foretaget det nødvendige i forhold til en anmeldelse, således de beviser du har, er sikret.
Tip moderator
Jens Ove Jespersen
postet: 23. august 2009 kl. 8:53  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Hej,

Jeg har siden mit første indlæg selvfølgelig fulgt debaten. Så objektiv som jeg nu kan være, er det min vurdering at de jægere, der har været på banen siden har skrevet seriøst og sagligt og forsøgt at argumenterer reelt for vadefuglejagten og forholdt sig til de argumenter, der har været mod den. Det var vel hvad Sanne i starten bad om?

Desværre syntes jeg ikke jeg kan sige det samme om alle "modpartens" indlæg.

Der har været indlæg, hvor forfatteren direkte siger at han vil drille og helt klart ikke har nogen interesse i at læse mit tidligere indlæg ordentligt og derfor har jeg egentlig ikke lyst til at kommentere det. Ikke fordi jeg ikke kan tåle drillerier eller verbale tæsk - jeg har hørt det der var langt værre fra jægerkolegaer, da jeg var medlem af DOF :-) - men fordi det generelt vil føre lige direkte ned i muddergrøften.

Men en enkelt kommentar vil jeg alligevel komme med. Så Mikael:

Nej, jeg tror ikke at Kjeld syntes det var "fedt" at finde skamskudte fugle - jeg ved at Kjeld ikke syntes det uden at kende ham. Nøjagtig som grovsmede og stramajpudesypiger ikke syntes det såvel som DOF'er og Jægere.

Nå jeg lige tager dette frem skyldes det, at det for mig tydeligt viser, på hvilket niveau debatten omkring jagt generelt af og til foregår.

@Hans: Hvis du i dag finder mudderklirer, der er skudt så er det jo ikke forveksling, som på nogen måde kan puttes ind under "menneskelig fejl". Så er det et decideret bevist lovbrud og skal behandles som sådan. Men selv om der tidligere har været sager hvor DOF'er i forbindels med "hit" bevist har forbrudt sig med den private ejendomsret, så skal fuglekikkeri altså ikke generelt forbydes vel? Eller fordi der folk der ikke opfører sig helt fornuftigt for at få det rigtigt fuglebillede - skal fuglefotografering vel ikke generelt forbydes? OK - når jeg tager sådan til genmæle mod dit indlæg Hans, så er det fordi den generalisering ud fra enkeltstående hændelser omkring jæger og jagten - når du nu selv næver rovfugle - hænger mig lidt ud af halsen. Og det er altså stadig ikke et argument mod vadefugle-jagt.

For måske at få en lidt anden vinkel på debatten kunne jeg godt tænke mig at høre jeres meniger og argumenter omkring et helt konkret forslag:

Der indføres en jagttid på hjejle på 2 uger statende 15-10.

@Per Smith: Jeg skal gøre mit yderste for at skyde "rent" og der bliver ikke skudt mere end jeg af og til kan sætte vildt på bordet for familie og venner. Men jeg kunne godt tænke mig at byde et hold gode venner på en "bevistløs kulinarisk oplevelse" over et fad hjejler en dag. Så kunne jeg samtidig forklare dem lidt om hjejlen og betydningen af, at vi giver dem og andre vadefugle gode betingelser her i landet.

Tip moderator
Søren Andresen
postet: 23. august 2009 kl. 10:09  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Kære Hans

Læs den først linie af mit indlæg, ” I min tidlige jagtkarriere har drevet vadefuglejagt” det var dengang vadefuglene bl.a. Hjejlen (både Alm. og Strandhjele), stor Regnspove, Hvidkliren og Rødben måtte jages, heldigvis er jeg bedre til at læse og forstå den nuværende gældende ”bekendtgørelse om jagttid” end du læser mit indlæg og derfor skyder jeg selvfølgelig ikke vadefugle der er jagttidsfredet.
Jeg har både fugle og jagt som interesse, det er for mig en fin kombination, idet jeg får rigtig mange gode oplevelser med fugle både observationer af fugle der er jagtfredet og de der har jagttid og tro mig, fordi en fugl har jagttid så er det ikke ensbetydende med at jeg absolut skal skyde den.
Brodne kar findes desværre i begge lejre, jeg har set ”hit ornitologer” i større mængder forstyrre både ynglende fugle og privatlivets fred i jagten på Ensfarvet Stær eller Langhalet Tornskade, men desværre også læst om den skudte Havørn, i begge tilfælde kan jeg kun tilslutte mig det indlæg Claus er kommet med, ulovligheder bør anmeldes.
Lad os nu holde debatten på et saglig og sobert niveau, det har de hidtidige indlæg fortjent.
@Jens Ove: Nemlig, en kort jagttid på Alm. Hjejle og Stor Regnspove, såfremt DMU siger god for det.
Tip moderator
Hans Pinstrup
postet: 23. august 2009 kl. 14:05  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Kære Søren.

Tak for dit svar. Jeg spurgte blot for at være helt sikker på, at du naturligvis kender og overholder reglerne - det er der nemlig nogle, der desværre stadigvæk ikke gør - ogås her på Horsens-egnen, hvor jeg bor.
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig dine bemærkninger om, at fugle og dyr skal have fred i yngletiden, samt at man naturligvis skal respektere privatlivets fred. Det er mig derfor en gåde, at rågeunger må skydes, men det hører vist hjemme et helt andet sted end her, hvor vadefuglene er i centrum.
Med hensyn til mine evner til at læse og forstå fejler de vist ikke noget, men hvis man ikke spørger, får man ofte ikke svar.

Vh
Hans
Tip moderator
Michael Westerbjerg Andersen
postet: 23. august 2009 kl. 15:23  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Jeg læste såmænd godt jens Oves indlæg og jeg kommenterede blot at Kjeld Hansen og andre ornitologers oplevelser ved vadefuglejagten i halvfjerdserne VAR grimme. Det var i høj grad det som gang på gang blev omtalt i datidens ornitologiske tidsskrifter. Det synes jeg ikke behøver blive genoptaget og gentaget! At Kjeld Hansen så senere har udmeldt som citeret af jens Ove, er ikke så underligt eftersom Kjeld Hansen senere publicerede en bog om det problematiske for naturen ved det alt for intensivt drevne landbrug.

Desuden er det omvendt logik, at genoptage jagt på vadefugle når både ornitologer og jægere er rørende enige om at avifaunaen er trængt bl.a. som følge af det intensive landbrug. Er det ikke mere korrekt, at gøre fælles front, søge vadefuglepopulationerne optimeret og øget, og så først DEREFTER begynde at tale om genoptagelse af jagt. Jo, det er hovedløst! og samtidig et irriterende såkaldt retorisk spørgsmål fra min side.

Jens Ove, selv om ”enkelthændelser” hænger dig ud af halsen, er anskydninger ved vadefuglejagt et sagligt argument mod vadefuglejagt - anskydninger er uundgåelige, og som ornitolog giver jeg ikke køb på den indsigelse. Det hænger mig også ud af halsen, når jeg ser anskudte fugle.

Din sammenligning med ornitologer der overtræder privat ejendomsret eller fuglefotografer giver jeg altså ikke meget for. Det dør vadefuglene stadigvæk ikke af, men jeg er enig med dig i at det ikke burde forekomme.

Dit forslag om indførsel af to-ugers jagt på Hjejle med start 15/10. Dårlig idé! Det er rastende fugle der behøver en uforstyrret periode, og hvor ville det i øvrigt være ærgerligt at aflive nogle af de sjældne danske ynglefugle. Når jeg taler om ”bevidstløs kulinarisk oplevelse” er der flere som føler sig stødt, og ja der drillede jeg lidt, men det var nu mere fordi jeg trækker ironisk på smilebåndet.

Jens Ove skriver: ”Men jeg kunne godt tænke mig at byde et hold gode venner på en "bevidstløs kulinarisk oplevelse" over et fad hjejler en dag. Så kunne jeg samtidig forklare dem lidt om hjejlen og betydningen af, at vi giver dem og andre vadefugle gode betingelser her i landet.”

Er det hvad du betegner som et seriøst og sagligt argument for vadefuglejagt!

Jeg foreslår at du i stedet tager på ornitologisk Felttræf.

I et af ovenstående indlæg tales der om at skyde Enkeltbekkasin!

Helt ærligt, hvor mange Enkeltbekkasiner er det lige der er i omløb i de danske landskaber… og hvor mange bekkasiner er det nu lige der går på et fad selvhøstede populationsbæredygtige bekkasiner? Men måske er det blot er ønske om at gøre bekkasinjagten en smule nemmere ved at udelukke forvekslingsmuighederne?

Ja et af mine argumenter mod vadefuglejagt er et dybt forankret ønske som ornitolog at opleve en så uforstyrret, intakt og levende avifauna som overhovedet mulig - det inkluderer naturligvis også vadefuglene.

ja, jeg foretrækker ornitologiske oplevelser med levende fugle frem for døde fugle, og det er der overhovedet ikke noget odiøst i. Der er stor forskel på at nyde synet af levende vadefugle frem for at lukke luften ud af dem. Det er måske ikke en bedre naturoplevelse end at skyde dem, men hvor er det ærgerligt at forskellen forekommer; ikke mindst for piphans!

Der er andre argumenter.. sårbare vadefuglepopulationer i det danske landskab, og de globale vadefuglebestande i det hele taget. Der er problematikken om den relativt lille befolkningsgruppe dvs. jægerne der mener sig berettiget til at høste af en fælles naturressource. Et lige så væsentligt og ringe argument er min anke om det modsatte. Jeg synes heller ikke at en kulinarisk oplevelse af vadefuglesteg er noget seriøst argument i en tid, hvor der findes andet ædebart jagtvildt – og alternativer i supermarkedets kølediske; du kan såmænd finde gode produkter hvor dyrevelfærden er respekteret!

Jeg ved godt at det hænger jægerne ud af halsen at ornitologerne igen og igen anvender de samme argumenter mod fuglejagt, også når vi taler om genoptagelse af vadefuglejagten, men mon ikke det mere bunder i jægernes irritation over deres svage argumenter, mere end det er ornitologernes mangel på saglighed, og ornitologernes ønsker om at opleve så intakte og uforstyrrede fuglebestande som muligt.

Det er muligt at DMU siger god for jagt på Hjejle og Storspove, men det er stadig ikke noget sagligt argument for at skyde på dem!

Den danske natur er i forvejen forarmet, så hvorfor reducere den yderligere? Og det er tilfældet, når jægere er på høst: Bliv bare mopset, men fuglejagten er ikke nogen speciel berigelse af den danske natur uanset hvor meget der betales i kassen for jagttegn osv. Ja det e mange penge jægerne smider i kassen, men der er også mange jægere – og det er en helt anden og måske ikke så uvæsentlig diskussion at bede den øvrige befolkning betale mere til naturpleje og naturbeskyttelse. Jeg kan heller aldrig blive specielt enig i den betragtning at naturen som ressource nødvendigvis skal bruges til jagt; det gør mig ej heller til rabiat jagtmodstander – men blot til talsmand for at jeg foretrækker flest mulige og uforstyrrede fugle i landskabet.

Det er muligt at min generelle uforståenhed for jagt blandes sammen med min modstand mod genoptagelsen af vadefuglejagt, men det har jeg det nu fint med – jeg skyder ikke fugle for min egen fornøjelses skyld, og jeg synes oplevelsen af en uforstyrret og rig avifauna er langt vigtigere end hobbybetonet madjagt.

Med venlig hilsen

Michael
Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 24. august 2009 kl. 18:15  emne: Re: Nej til jagt på vadefugle. 
Med al repekt for de jægere, der ligger et stort arbejde i naturpleje såsom at sørge for afgræsning og slåning af strandenge m.m., finder jeg, at den generelle forvaltning i Danmark af disse lokaliteter er skandaløst ringe, tænk bare på marsken. Vi "sår" ikke i et omfang, der berettiger til jagt på vadefugle. Da der i denne tråd er rejst debat om anvendelsen af jagttegnsmidlerne, vil jeg gerne tilføje følgende: Fuglene og fuglelivet (og pattedyrene) bliver forvaltet i henhold til jagtloven i modsætning til alt andet kræ, som hører ind under naturbeskyttelsesloven. Al ordentlig forvaltning henholder sig til forskning, hvorfor der tilgår jagttegnsmidler til forskellige forskningsinstanser, deriblandt DOFT. Det går også betydelige jagttegnsmidler til opretholdelse af jagtreservaterne. Forestil jer, at der ikke blev drevet jagt i landet, der i så fald var at betragte som et stort jagtreservat. Derfor er der logik i at jægerne betaler til jagtreservaternes drift. Jeg selv har gennem mange år via min jagttegnsafgift betalt hertil. Fint! Det manglede bare. Jeg har også indirekte betalt til støtten til jagtforeningerne, selvom jeg har været uenig i deres natur- jagtafskydningspolitik.
Tip moderator


Post et indlæg til tråden
Denne tråd er lukket for yderligere indlæg!til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.074 sek.
til toppen