Startside Leica Noctivid - ny kikkert fra Leica I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
 Artslister 

Netfugl.dk Forum

Netfugl.dk Forum -> Fugle og ornitologi -> Kan man x'e rustand

Forfatter Indlæg
Simon Sigaard Christiansen
postet: 13. november 2005 kl. 13:17  emne: Kan man x'e rustand 
Det er ikke altid lige nemt at finde ud af om man kan krydse en fugl på netfugls liste eller ej....

Kan man i dag godt x rustand? Har set en om vinteren og nogen i sensommeren i år. Kan man godt x dem fra sensommeren? Man har tidligere sagt at man kan x arten i et invasionsår, og så er der lidt diskussion om hvornår et invasionsår er et invasionsår.

Det er som om den ornitologiske "stemning" siger at dem der har set arten i starten/midten af 90'erne godt kan x fuglen mens man herefter ikke kan x arten (ikke af nogen helt endegyldig grund men sådan er det bare). Er det rigtigt opfanget?

-SSC
Tip moderator
Per Rasmussen
postet: 14. november 2005 kl. 20:16  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Umiddelbart kan jeg heller ikke rigtigt forstå det.
Man kan krydse Nilgås, Fasan og Amerikansk Skarvand, men ikke Rustand og Snegås. De to sidste kunne jo godt være vilde, mens de tre første med garanti ikke er det. Men sådan er der jo så meget man ikke forstår...

Per
Tip moderator
Thyge Enevoldsen
postet: 14. november 2005 kl. 20:45  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Problemet er godkendelse af c-arter. Pt. er kun a-fugle af rustand "godkendt" - dvs. fugle fra sydøsteuropa i invasionsår. De rustænder der ses årligt er fra den hollandske bestand af c-fugle. Er det SU som skal godkende en art som c-art og gør de kun det for arter hvor c-bestanden yngler i DK (som nilgås og fasan samt skarveand)?. Jeg synes også der er et problem med mandarinand, hvor der dels er en c-bestand i Tyskland (vi blev engang lovet en artikel om dette - kommer den?) og dels en åbenbart levedygtig "vild" bestand i Odense. For Snegås er problemet vist at der ikke er nogen kendt levedygtig c-bestand i nærheden (hvordan er situationen i Oslo's østmark?) og undslupne er mere sandsynlige end a-fugle fra Nordamerika (som godt nok er mulige).
Det kan være vi trænger til en ajourføring af c-arterne i DK - ikke på grund af krydsreglerne, men fordi den nuværende status for flere arter ikke er dækkende for virkeligheden. Tager SU selv sådanne opgaver på sig?

Tip moderator
J Staarup Christensen
postet: 14. november 2005 kl. 21:58  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Hej

Min forståelse af C-artsstatus er lidt anderledes....

Mig bekendt nyder Rustand ikke C-status i nogen vest-europæiske lande endnu - heller ikke i Holland - og indgår derfor heller ikke på den danske C-liste. (Men det kan være at jeg tager fejl her ??)

Derimod er både Nilgås og Amerikansk Skarveand optaget som C-arter på den danske liste, da vi besøges af "C-bestande" (læs: fritlevende, selvsupplerende bestande i Benelux, Tyskland og UK). Nilgås var således optaget som C-art på den danske liste længe før det første danske ynglefund i 2001, ligesom Amerikansk Skarveand (kun C-status i UK), da det antages, at de danske fund kommer fra netop UK.

Min forståelse af denne problemstilling er således også, at hvis man kan påvise et fund af Mandarinand (C-status i UK) gælder en engelsk fugl, ville denne optages på den danske C-liste.

Jeg deler 100% dit ønske om, at det ville være meget interessant at kende status for forskellige fritlevende bestande og hvilke der er på vej mod C-arts-status og hvor. (Herunder selvfølgelig Rustand i Holland og Schwiez ? - hvor der er vist også findes mange "frie fugle").


Mvh
Jørgen
Tip moderator
Simon Sigaard Christiansen
postet: 14. november 2005 kl. 22:36  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Jeg tror vi lige skal holde A og C-arter adskilt.

Rustand er altså en A-art, og derfor kan eksempelvis hollandske fugle ikke x som f.eks. nilgås (fordi den er c-art).

Men bør de formodede spontane rustænder så ikke behandles af SU? Ligesom de tager stilling til hvilken kategori slagfalkene, der har været her, skal tilhøre (indtil nu vist kun D-arter)?

/SSC/
Tip moderator
Jens Søgaard Hansen
postet: 14. november 2005 kl. 23:40  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Såfremt Rustand er på den Danske liste som kategori A, så må det givetvis skyldes fuglene fra 90’erne, men har SU overhovedet forholdt sig til spørgsmålet?

I den sammenhæng er det jo bemærkelsesværdigt at den "kun" er kategori BDE art i UK og således ikke kan krydses! Forholder det sig i virkeligheden også sådan i Danmark? Det kunne være sjovt at høre om SU har nogen kommentarer til Rustand problematikken.

/Jens
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 19. november 2005 kl. 21:14  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Mig bekendt er de såkaldte invasioner i starten af 90'erne aldrig blevet behandlet af det danske SU, hvilket nok skyldes, at arten længe ikke har været på SU-listen (netop pga. de mange undslupne fangenskabsfugle!).
Det som især gjorde invasionerne i 90'erne interessante var at observationerne af Rustænder (iflg. rygterne!) startede i Finland og bredte sig derefter til Sverige og Danmark.
Der var meget polemik omkring det og det endte med at Rolf Christensen udråbte dem til spontane fugle på hans hedengangne hjemmeside "Irania".
Såvidt jeg husker lavede Rolf (eller var det en anden?) også en mindre artikel om forekomsten. Jeg husker ikke om denne artikel kun var på Irania eller om den også fandt vej til DOF-nyt. Under alle omstændigheder blev invasionerne (især den første!) omtalt i DOF-nyt.
Jeg erindrer at jeg selv troede på at det måtte være spontane fugle, men idag er jeg ikke så sikker.
Rasttal af de hollandske fugle kulminerer typisk i månedsskiftet Juli-August (der blev f.eks. set over 100 Rustænder på een hollandsk lokalitet i Juli-August 2005). Pudsigt nok kulminerede "invasionerne" også i Juli-August, hvilket får mig til at tvivle lidt på hvorvidt fuglene var så pokkers spontane igen.
Det pudsige ved invasionerne var også at Finland, Sverige og Danmark (så vidt jeg ved) var de eneste europæiske lande, som blev berørt af denne. Det blev forsøgt forklaret ved at fuglene var i fløjet fra yngleområder i det sydvestlige Asien mod nord gennem Ukraine/Rusland for derefter at flyve mod vest.
England havde ikke specielt mange Rustænder i invasionsårene, selvom de der dukkede op blev twitchet i stor stil af de engelske twitchere, som havde hørt om den nordiske invasion af Rustænder. Jeg ved at den engelske pendat til SU for nylig meddelte, at de ikke regner nogle af de engelske fund af Rustand fra 90'erne for spontane. Jeg ved dog ikke hvordan det finske og svenske SU stiller sig i sagen (måske har de, som det danske SU, ikke forholdt sig til sagen?).
Det kunne derfor være ganske interessant at høre fra nogen, som var bedre inde i Rustande-sagerne end jeg.

Kys fra SeK

Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 19. november 2005 kl. 21:16  emne: Re: Kan man x'e rustand 
PS: Rustand er iøvrigt ikke på C-listen i Holland, da de ikke opererer med A-B-C-D-E kategorisering.
Tip moderator
Niels Aagaard
postet: 20. november 2005 kl. 1:36  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Den hollandske officielle fugleliste består alene af liste-A-arter (inkl. hvad vi i vores vanvid kalder B-arter). Der findes en suppleringsliste af C-arter; men disse tælles altså ikke med i "De lijste" (pt 477 arter).

Som C-arter (med ca samme definition som vores) regnes SortSvane,IndiskGås, Nilgås, Mandarinand, Rustand, Fasan, HelligIbis, Chileflamingo, Klippedue og Halsbåndsparakit.

Kh niels

Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 20. november 2005 kl. 7:26  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Hov!
Det er sgudda rigtigt!
På adressen http://www.dutchbirding.nl/ kan man åbne PDF-filer med en Progressiv hollandsk fugleliste og en Konservativ hollandsk fugleliste.
Den konservative er den officielle, men begge lister indeholder en C-liste bestående af de arter Niels nævner ovenfor, hvilket betyder at mit "PS" var noget vrøvl (Til mit forsvar skal jeg dog lige nævne, at jeg for et par år siden kontaktede det hollandske SU for at høre om de havde Indisk Gås på deres C-liste og dengang fik jeg at vide at de ikke havde nogen C-liste!).

Det interessante er imidlertid at hollænderne har både Sort Svane, Indisk Gås og Rustand på C-listen. Vi får formentlig besøg af eksemplarer fra denne bestand årligt, men vi har fore4løbig ingen af arterne på vores C-liste!

Kys fra SeK
Tip moderator
J Staarup Christensen
postet: 20. november 2005 kl. 10:39  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Hej

Nå ja selvfølgelig: Rostduif (Columba livia) er vel lig med Rustand (Tardorna ferruginea)?!. Den havde jeg overset på den hollandske C-liste - men hvorfor bruger de ikke de "rigtige" latinske navne?

Jeg har desuden "dykket lidt" i litteraturen, da jeg kunne huske, der tilbage i 1990'erne er skrevet om specielt invasionen i 1994 (i såvel British Birds og Vår Fågelvärld).

Specielt vil jeg anbefale: Vinicombe, K.E and A.H.J. Harrop 1999, Ruddy Shelducks in Britian and Ireland 1986-1994, British Birds 92: 225-255. Artiklen forsøger primært at bedømme, hvorvidt forekomst i UK (som også var lidt højere end normalt i 1994) var spontan. Her når de to forfattere lidt forskellig konklusion, imens der dog synes at være enighed om, at fuglene i NV-Europa (udenfor UK) gælder en spontan forekomst. Blandt andet kan følgende fremhæves:

Pro-spontan forekomst:

* Invasionen blev konstateret fra juli til august på samme tidspunkt som fældningstrækket hos arten. Tidspunktet er sammenfaldende med hidtil eneste anerkendte invasion i 1892.

* Der var kraftig tørke i de primære yngleområder i 1994. Mangel på føde betød, at også Sort Ibis (med lignende udbredelse) blev i usædvanligt stort antal i 1994 (dog først fra oktober!).

* Der fandtes ingen større "C-bestande" i Vest-europa på det pågældende tidspunkt.

* AT fugle fra fjerne østlige populationer når Vesteruopa er konstateret via en fugl ringmærket i Kigirzistan (juli 1973) skudt i Polen (oktober 1978).

* Måske forekommer der et regelmæssig fældningstræk fra øst til NV-Europa, da antallet af fugle generelt stiger i juli-august. (Netop dette forhold kan også tale for det modsatte).


Con-spontan forekomst:

* Der haves ikke om usædvanlige bevægelser fra de russiske yngleområder i 1994. De små bestande i de tørke-ramte i SØ-Europa/Ukraine vil ikke kunne forklare det samlede antal fugle. Dette betyder, at invasion må have involveret fugle fra Central-asien (herfra haves dog ingen metereologiske data).

* Fældning i juli-august vil naturligt få også "undslupne fugle" til at koncentere sig i større flokke i uforstyrrede områder. Det kan forklare opblomstring i juli-august, som stort set hvert år ses i Holland og UK. Men måske gælder dette fugle fra SØ-Europa / NV-Asien ?


Der er jo også i Skandinavien set en opblomstring i 1990 (og i Sverige ligeledes i 1995). Invasionen i 1994 omfattede dog de største antal i nyere tid (med særligt mange fugle i Skandinavien).

Der findes - så vidt jeg ved - endnu ingen C-bestande (fritlevende selvsupplerende) i Vest-europa. Dog synes en "C-bestand" at være på vej i Schweiz (nær tysk/østrigs grænse). Bemærk bl.a. at der 26. september 2001 blev talt 222 Rustænder ved Klingnau (se BW 2001 vol. 14 s. 492). Også i Tyskland skulle der være en bestand (5-50 par) jf. ovenstående artikel i BB.

Det kan jo være disse fugle, som optræder i NV-Europa og i Danmark.

Mvh
Jørgen
Tip moderator
J Staarup Christensen
postet: 20. november 2005 kl. 10:46  emne: Re: Kan man x'e rustand 
PS: SU bør måske generelt forholde sig til forekomsterne i Danmark, særligt 1990 og 1994. mhp. kategorisering A, B, C, D, E ?
Tip moderator
Niels Aagaard
postet: 20. november 2005 kl. 11:55  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Ups !!

Du har s'føllig ret Jørgen.
Rostduif betyder Tamdue (alias Columba livia) Den er på den hollandske C-liste.

Rosse Stekelstaart kendte jeg ikke (noget ala "rødlig spidshale") så jeg skævede til det engelske navn Ruddy Duck og gik lige i fælden og skrev "Rustand". Hvis jeg havde kigget ordentlig efter, havde jeg nok set det latinske Oxyura jamaicensis og havde tænkt "Hvidhovedet And???....nåja : Amerikansk Skarveand !" Denne findes altså også på den hollandske C-liste.

Rustand derimod (Ruddy SHELDUCK - det er altså ikke altid helt nemt - Tadorna ferruginea) findes på den hollandske A-liste, med tilføjelsen o-B (irregularly (not every year) breeding in 1996-2005).

Kh niels
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 20. november 2005 kl. 15:39  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Damn!
Jeg røg osse på den med Ruddy Duck.
Men iøvrigt en fremragende oversigt af invasionsforløbet af Jørgen!

Kys fra SeK
Tip moderator
Morten DD Hansen
postet: 20. november 2005 kl. 16:57  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Jeg skal ikke gøre mig klog på rustænder, men checker man http://orias.dwd.de/GPCC/GPCC_Visualizer og vælger 1994, forår og afvigelser fra normalen, ses, at der ikke er faldet mindre nedbør i C-Asien end normalt. Tørke er med andre ord et stærkt ord at bruge....

mange hilsner
DD
Tip moderator
Simon Sigaard Christiansen
postet: 20. november 2005 kl. 17:38  emne: Re: Kan man x'e rustand 
For mig at se er der en hel del at diskutere mht. spontaniteten af denne art i DK. Så ville det ikke være en ret god idé at SU tog det her op?

Er det noget du kan gå videre med i SU, Kleine?

/SSC/
Tip moderator
Kenneth Rude Nielsen
postet: 20. november 2005 kl. 17:49  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Hej

Spontanitetsproblematikken vedrørende rustand har længe været et omdiskuteret emne. Jeg har brugt lidt tid på at finde frem til, hvad der findes af viden om rustænders spontanitet, trækmønster, teorier i det hele taget, fund i WP samt, hvad den overordnede holdning er til arten i WP. Jeg er blevet meget mere forvirret end da jeg startede med at surfe rundt på Internettet, men nedenfor har jeg lavet en oversigt, der består af de mest interessante dele af min surfning. Jeg er overbevist om, at der kan findes meget mere end det materiale som jeg har fundet frem til om rustænder, hvorfor listen forneden ikke må opfattes som værende udtømmende for, hvad der findes af tilgængelig information om arten alene på Internettet.

Klik her for at se en kronologisk gennemgang af større forekomster af rustand siden 1892.

Klik her for at læse Keith Vinicombes opsummering af forekomsten af rustand i UK og det kontinentale Europa.

Klik her for at komme ind på en spændende hjemmeside omhandlende studier i Rustand. Anastasia Popovkina, der er personen bag hjemmesiden har skrevet en interessant kommentar her.

Martin Helin perspektiverer her til en finsk analyse af rustands forekomst og spontanitet. Denne artikel er sikkert god information?

Arnoud B van den Berg omtaler her en rustand skudt i Polen, som var ringmærket i Kazakhstan. Andrew Duff kommenterer her på rustands spontanitet i UK og Europa.

Arnoud B van den Berg argumenterer her for og imod spontan forekomst af rustand i Nordvesteuropa.

Tor Bollingmo formidler her spændende information om udbredelse og bestandsstørrelse samt spontanitet.

Cyril Schönbächler beskriver her forekomsten af rustand i Schweiz.

Venligst

Kenneth Rude
Tip moderator
Kenneth Rude Nielsen
postet: 12. oktober 2006 kl. 13:11  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Hej

Nedenstående er i dag den 12. oktober 2006 sendt ud på westpalbirds af Keith Vinicombe.

Hilsen

Kenneth Rude

There is an interesting posting on
www.surfbirds.com/blog/birdingitalynet/ by Giorgio Leoni about Ruddy Shelducks in northern Italy. It seems that they get a regular passage at Garda Lake and in the Po Delta which appears to be birds on their way to and returning from Klingau Reservoir in Switzerland, where there is an annual moult gathering (370 were counted there in 2004). The Italians think that these are probably wild birds that originate in the Balkans. The trouble is, the Swiss regard all their Ruddy Shelducks as feral and they are intending to eradicate them! If the Italians are right in thinking that at least some of these birds are wild, then the Swiss could be about to wipe out a significant proportion of the European population of a species that is, as I understand it, listed as 'Vulnerable'. Before killing these birds, it is surely vital that some proper research is undertaken to find out for certain where they are coming from - couldn't some be caught and radio-tracked?

With 430 moulting in the Netherlands this year, it seems that there are now at least 800 Ruddy Shelducks moulting in western Europe each summer. If these birds are all escapes or feral, then could someone please tell us all where they are coming from?! If they are wild, then this is surely a major development in the European status of this species and it should be celebrated. Yet it seems that everybody hates the Ruddy Shelduck!

Does the RSPB have any views of this? Couldn't they put some pressure on the Swiss to do some proper research before taking action?

Keith Vinicombe
Tip moderator
niels henriksen
postet: 12. oktober 2006 kl. 22:40  emne: Re: Kan man x'e rustand 
Man må håbe hans opforddring bliver hørt
Tip moderator


Post et indlæg til tråden
Denne tråd er lukket for yderligere indlæg!til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.052 sek.
til toppen