Startside I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
 Artslister 

Netfugl.dk Forum

Netfugl.dk Forum -> Fugle og ornitologi -> Tivoli totalt underbirdet!

Forfatter Indlæg
Lars Tom-Petersen
postet: 4. oktober 2013 kl. 9:43  emne: Tivoli totalt underbirdet! 
Store dele af Danmark er underbirdet! Det har Klaus Malling Olsen gentaget gang på gang i sine fortrinlige prognoser for vejr og fugle på club300. Jeg er meget enig, og da Klaus i sine to sidste opdateringer har været så venlig at nævne Ærø, skal jeg hermed komme med mit bidrag til problematikken.

For nyligt havde jeg i mit hus på øen besøg af mine gamle legekammerater JARL og ROB (det er fra dengang, da vi fik vores første erfaringer med naturens mangfoldighed ved at lege med PRE-dyr). Da blev jeg gjort opmærksom på en række ærøske lokaliteter, som jeg slet ikke havde været opmærksom på tidligere. Pinligt!
En af disse, med det forlystelsesrige navn Tivoli, ligger endda blot 1000m fra vores sommerhus i Ærøskøbing. Mere pinligt!
Det viste sig, at der i DOF-basen kun var indtastet 1 art fra Tivoli – af en birder fra Bornholm! Og altså ingen obs fra de eneste to faste indtastere af obs fra øen, MoM og undertegnede. Endnu mere pinligt!

Det måtte der naturligvis gøres noget ved!
Efterfølgende har jeg derfor besøgt denne spændende lokalitet flere gange – og det er nu lykkedes at 30-doble antallet af observerede arter i Tivoli. Det viser sig, at denne perle tilsyneladende er fast rasteplads for en række arter som Grågås (max. 300), Hjejle (max. 220), Engpiber (max. 30) og Bogfinke (max. 120). Dertil forekommer flere arter i voldsom national tilbagegang (Gråspurv og Bomlærke) på lokaliteten. Den lokale sjældenhed Husskade (som jeg efter 45 år endnu ikke har set i selve Ærøskøbing) er registreret på nabolokaliteten Nevre, blot 200m fra Tivoli.
Lokaliteten kan også vise sig at blive et hotspot for rovfugle. 3 rovfuglearter er allerede registreret, og den meget nærtliggende lokalitet Olde kan her byde ind med hele 10 arter (bl.a. Havørn og Lærkefalk).
Der er derfor store forventninger til den nyopdagede lokalitet, og det kan næppe vare længe, før de første SU-fund meldes ud fra stedet. Ved et af mine besøg havde jeg således en overflyvende piber med et stærkt afvigende skovpiber-lignende kald. Desværre forsvandt Ærøs første Taigapiber dermed ubestemt mod Lille Torup (som med 0 obs i DOF-basen er endnu et ornitologisk ubeskrevet blad – og det ser ikke spor bedre ud i Store Torup 300m derfra!)

Da der efter dette indlæg må forventes at komme en voldsom tilstrømning af birdere til Tivoli gives her en lille beskrivelse af den spændende lokalitet:
Tivoli udgøres af en ca. 700m lang asfaltvej beliggende 500m fra Ærøskøbings udkant. Der er 5 små landejendomme (hvoraf en i øvrigt er til salg!) med frodige haver omgivet af åbne dyrkede marker med enkelte træer og buske.
Den ærøske storkommune (dannet efter kommunalreformen ved sammenlægning af de tidligere to kommuner på øen) har nok været mere bevidste om denne perle end den danske birderverden. De har nemlig på Ærøskøbing Møllebakke placeret en bænk, hvorfra man kan overskue hele lokaliteten.
Skulle du tænke, at det med teleskop og stort fotogrej er for langt at gå de 1500m fra færgen, kan jeg fortælle, at der på Ærø er gratis busser, som holder lige ved døren!

God fornøjelse derude
Lars
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 5. oktober 2013 kl. 6:31  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Det viser sig nu, at den eneste tidligere observation fra Tivoli er en fejlindtastning! En grundig gennemgang af observationen har afsløret, at den er sket på Smedevejen, som lokalkendte ved ligger i Ærøskøbing (observatøren er selv opmærksom på problemet).

Observationen er iøvrigt interessant, da det drejer sig om 5 sortmejser d. 8.6.2012 - 2 ad + 3 flyvefærdige juv. Sortmejse er en sjælden og ustadig ynglefugl på Ærø. Ved de to Atlas-dækninger er den således kun fundet i et enkelt af øens 10 kvadrater, og kun i 70-erne.
Blandt lokale ornitologer imødeses det derfor med stor spænding, om den kommende ATLAS 3 vil afsløre nyt om sortmejsens udbredelse.

Fortsat god obs
Lars
Tip moderator
Per Rasmussen
postet: 5. oktober 2013 kl. 19:10  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Der mangler en "Like"-funktion ala Facebook på netfugl.dk :-)

Super indlæg fra en meget overset lokalitet i Udkantsdanmark.

Ærgerligt at færgebilletten til Ærø er så dyr ellers ville øen sikkert blive overrendt af håbefulde birdere!
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 6. oktober 2013 kl. 17:39  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Stor tak til Per!

På det netop afsluttede ATLAS III-seminar i Nymindegab blev der fra flere fremrædende feltornitologer vist stor interesse for at vide mere om dette spændende område. Så det overvejes nu, hvordan formidling om fuglene i Tivoli i fremtiden skal formidles ud til et større publikum.

Det er rigtigt at færgebilletten kan være et problem, men tænk på, hvad aktive feltornitologer er villige til at betale for at se et hit på Christiansø eller Anholt. Så er en færgebillet for at se Tivoli da ingenting!

Vi ses derovre
Lars
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 7. oktober 2013 kl. 17:12  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Efter en grundig gennemgang af DOF-basen har det vist sig, at en lokalitet med fuldstændigt samme navn, som den her i tråden omtalte, kan opvise et betydeligt større artsantal end sin ærøske navnefælle.

På denne lokalitet, som er beliggende et sted på Sjælland, og efter sigende er meget velbesøgt, er der således set hele 45 arter. Det må dog tilføjes, at mindst 20 dygtige observatører har bidraget til dette flotte resultat. Heriblandt en lang række af landets dygtigste og mest kendte feltornitologer – bl.a. adskillige med en omfattende produktion af artikler til ornitologiske tidsskrifter og forfattere til feltornitoligisk litteratur. Blandt observatørerne er også forfatteren til den (så vidt vides) eneste aviskronik med rent feltornitologisk indhold, som er trykt i en dansk avis.
Så det er absolut toppen af dansk feltornitologi, vi her har med at gøre. Det undskylder da til en vis grad det indtil videre lidt pauvre resultat på den ærøske pendant. Men tænk engang, hvis de samme 20 ihærdige ornitologer havde valgt at lægge deres fugletur til det ærøske Tivoli.
(Her skal det dog retfærdigvis nævnes, at en af de omtalte indtastere rent faktisk - sammen med undertegnede - har besøgt den lille perle på Ærø.)

PS! Jeg glemte i gårsdagens indlæg om færgeproblemet: Tænk også på, at du - ved at tage færgen til Ærø frem for til f.eks. Christaiansø – har særdeles stor chance for at kunne bidrage med væsentligt nyt til vores ornitologiske viden. Dette er der næppe stor sandsynlighed for, at du gør, hvis du tager til Christaiansø for at se en tilfældig fugl.

Fortsat god obs
Lars
Tip moderator
Erhardt Ecklon
postet: 7. oktober 2013 kl. 19:37  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Fugle fra Tivoli er ikke helt ukendt! Nævnes kan fx Stær, Skovsneppe, Vagtel, Rødstjert, Vendehals, Vindrossel, Silkehale alle fra Tivoli 3 og obset af Kim Bang Jensen

Tivoli-fugle

Vh Erhardt
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 8. oktober 2013 kl. 8:15  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Tusind tak til Erhard. Pinligt at jeg i min research slet ikke har tænkt på at søge på din fantastiske hjemmeside, som jeg regelmæssigt besøger.

Ikke mindst efter fremkomsten af disse nye spændende oplysninger forventes der blandt toneangivende danske feltornitologer at blive rift om i det nye ATLAS III at få lov at dække det Atlas-kvadrat, som Tivoli ligger i. Et kvadrat, som også rummer lovende, men totalt ukendte lokaliteter som Vrå, Lille Stokkeby og Kragnæs. I kvadratet ligger også et hjørne af det noget mere velkendte Gråsten Nor, som tilbage i 1960erne og 70erne rummede en fast ynglebestand af arter som Stor Kobbersneppe, Brushane og Alm. Ryle, og i 1992 husede Fyns-områdets første ynglepar af Sortstrubet Bynkefugl.

Så skynd dig! Gå på DOF-basen/Atlas og ønsk DH86 før din nabo på klittoppen!

God fornøjelse
Lars
Tip moderator
Michael Westerbjerg Andersen
postet: 8. oktober 2013 kl. 13:05  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Hej Lars,

Uden på nogen måde at nedgøre dit Tivoli læser jeg din iøvrigt fine lokalitetsbeskrivelse med en lille undren. Jeg forstår din gennemgang som udtryk for at store dele af Danmark er underbirdet, men at der må forventes at komme en "voldsom tilstrømning af birdere til Tivoli" virker en anelse overdrevet. Jeg ser simpelthen ikke det enorme potentiale i den ellers fine lokalitet. I min optik findes tilsvarende fine lokaliteter rundt omkring i DK, der også venter på at blive præsenteret.

HVIS det er budskabet med dit indlæg synes jeg det er super - men ellers tror jeg nok at en færgebillet til Christiansø eller Anholt ville være en bedre investering skal der findes SU arter mm :) Men der er dejligt på Ærø - det er der bestemt!

Ved et af dine besøg havde du en overflyvende piber med et stærkt afvigende skovpiber-lignende kald. "Desværre forsvandt Ærøs første Taigapiber dermed ubestemt mod Lille Torup..." Så er den jo ikke "ubestemt." Men SU-moden. Denne sommer har jeg hørt de første 50 over- og forbiflyvende Taigapibere, og endnu har jeg til gode at nappe dem udelukkende på deres flugtkald; de lyder altså ofte som Skovpibere :)

Held og lykke med ATLAS III og TIVOLI

Bedste hilsner

Michael

PS/ Hvad er PRE-dyr?Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 9. oktober 2013 kl. 8:13  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Hej Michael.

Tak for dine venlige ord. Dejligt at interessen for små perifere danske fuglelokaliteter har spredt sig til så fjerne egne af kloden.

Du har selvfølgelig ganske ret i, at en færgebillet til Christainsø giver langt større chance for at se en SU-art, især hvis man vælger at sejle en dag, hvor andre allerede HAR fundet SU-arten. Men nu var min pointe lige netop på dette punkt, at man ved at tage færgen til Ærø har betydeligt større chancer for at bidrage med nyt til vores ORNITOLOGISKE VIDEN. Jeg vil tro, at vi kan blive enige om, at Christiansø er betydeligt bedre ornitologisk undersøgt end Ærø, og fortsat er fuldt forsvarligt dækket ind af friske feltornitologer.
Men selv, når vi ser på SU-arter er der nok meget mere at finde på Ærø og andre ukendt øer i det danske land, end vi aner. På Ærø er der mig bekendt i ”nyere tid” fundet 2 SU-arter (hvortil kommer en ældre fyrfalden Vandsanger), hvilket måske ikke lyder imponerende. Men jeg vil vove den påstand, at det i forhold til den meget beskedne ornitologiske aktivitet er langt mere end, hvad andre meget mere velbesøgte danske lokaliteter kan byde ind med. En frisk ringmærker, der gad sætte nogle net op ved Skjoldnæs Fyr eller i krattene på Syd-Ærø ville kunne gøre sensationelle nyopdagelser. Jeg har ikke kendskab til, at øen nogensinde har haft besøg af en ringmærker.

Mht. Taigapiberen må jeg nok erkende, at jeg undtagelsesvis har været lidt ironisk/morsom. Da jeg aldrig hverken har set eller hørt en Taigapiber, ville jeg ikke kunne finde på at bestemme den bare på kaldet. Sandheden er dog, at jeg havde en overflyvende piber med et afvigende skovpiberkald. Og så ville jeg jo gerne give mit bidrag til de mange 0-indtastninger af eksotiske pibere i DOF-basen!

Og endelig mht. dit gode spørgsmål om PRE-dyr:
Tilbage i 1950erne og 60erne købte mange af vore mødre et vaskemiddel, som hed PRE. Indlagt i kasserne med vaskepulver var i en lang periode et lille plastikdyr. Dette kunne være danske husdyr eller eksotiske dyr fra fremmede lande, ikke mindst Afrika. Dyrene var lavet af hård plast og var meget stivbenede, men egentlig ret vellignende. I min daværende omgangskreds på Frederiksberg var det meget populært at samle på PRE-dyr, og da vi boede lige op af ZOO havde vi mangfoldige muligheder for både at høre de samme dyr, og sammenligne med dem i virkeligheden.

Nå! Mit syge barnebarn kalder, så det blev kun et kort indlæg denne gang!

Hav det godt derude i det fremmede.

Bedste hilsner
Lars
Tip moderator
Michael Westerbjerg Andersen
postet: 9. oktober 2013 kl. 10:12  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Hej Lars,

Helt ok med piberen :) Der kunne potentielt ikkert findes en god en af slagsen.

Min pointe var bl.a at der er en god grund til at Christiansø er mere velbesøgt end Ærø og at der findes flere SU-arter på klippeøen end på Ærø. Ikke kun fordi der er flere besøgende ornitologer. Det er heller ingen undtagelse at Gedser, Skagen, Blåvand etc "producerer" så mange hits.

Enig i at der sagtens kan findes SU-arter på Ærø og i det øvrige danske landskab. Det kunne skam være interessant at se hvad Ærø kunne byde ind med.

Interessen for de små perifere danske fuglelokaliteter har ikke spredt sig til de fjerne egne af kloden - her er bedre ting at byde ind med - men medbragt af undertegnede efter mange år i bl.a små danske perifere fuglelokaliteter. Manden har kun boet i Kirgisistan i seks år, og har pudsigt nok hovedparten af sin ornitologiske erfaring netop fra den danske muld.

Ohøj og hils PRE-dyrene

Sømanden fra Steppen
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 9. oktober 2013 kl. 19:11  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Tak igen Michael.

Jeg tror nok, at vi er enige om, hvor der er mulighed for at se/finde flest hits grundet ø-effekt, hovedtrækruter m.m. Men som du selv er inde på, er det jo egentlig ikke er denne tråds hovedærinde.
Men når vi nu er i den boldgade, og jeg gerne vil reklamere for at man også birder andre steder, end de kendte, og ikke mindst på Ærø, kan jeg tilføje:

Ærøs NV-spids Skjoldnæs har faktisk noget der ligner ø-effekt, dog tættere på nærmeste land end Chr.ø og Anholt. Under de rette forhold kan det da også vrimle med rastende småfugle i fyrhaven (som er frit tilgængelig for almenheden), de omgivende ret få krat og golfbanerne. Kystens orientering mod NV er ganske vist ikke optimal i forhold til dagtrækket, men ved vestlige og nordvestlige vindretninger sker der faktisk et ganske betydeligt udtræk af småfugle og rovfugle fra området mellem Vitsø og Skjoldnæs mod Als. Det betyder bl.a., at de store svæveflyvere ofte vælger denne vej frem for at trække ud over Syd-Langeland. De få dage, hvor der fra de seneste år er tal, der kan sammenligne dette forhold (primært fra Morten Müller for Ærøs vedkommende), viser da også, at der på de rigtige store dage trækker flere musvåger over Ærø end over Dovns Klint. Vi snakker her om 4-cifrede antal. Den Stor Skrigeørn Tönn har senest bevist sandheden af dette udsagn. Tönn kunne således også være blevet Ærøs 3. SU-fund, hvis bare nogen havde været der til at se den!

Desværre er der i DOF-basen fra de sidste 45 år fra Skjoldnæs stort set kun observationer indtastet af undertegnede. Området kunne fortjene langt større opmærksomhed. Lidt bedre står det til med Vitsø, som stort set er det sted ornitologer besøger, hvis de endelig kommer til Ærø.

Bedste hilsner
Lars

Tip moderator
Tau Rasmussen
postet: 9. oktober 2013 kl. 21:21  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Hej Lars. Kan man benytte hytten i.frb.m. udforskning, evaluering og afrapportering af øens oversete potentiale ?
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 9. oktober 2013 kl. 21:34  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Hej Tau.
Hvilken hytte?
Tip moderator
Tau Rasmussen
postet: 9. oktober 2013 kl. 21:42  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Din. Har du ikke hus/sommerhus derovre, der til tider måske er ubenyttet? Jeg har aldrig været i det sydfynske øhav, hvilket du (og mange andre) insisterer på er en fejl.
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 9. oktober 2013 kl. 22:23  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Nej! "Hytten", som er et gammelt familiehus i Ærøskøbing, benyttes af mange i min familie, og udlånes/lejes derfor ikke. Beklager! Men der findes mange andre overnatningsmuligheder.
Bedste hilsner
Lars
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 10. oktober 2013 kl. 12:01  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
BREAKING NEWS
for de få, der stadig hænger på

Der er blandt danske feltornitologer en tiltagende træthed over at læse lange og uinteressante indlæg om små fjerntliggende og ligegyldige danske fuglelokaliteter.

Aktive feltfolk mødes i stedet i den kommende uge på vindomblæste klittoppe, hvor en stor del af tiden går i tålmodig venten på, at andre finder noget interessant at kigge på. Ventetiden bruges dog konstruktivt på at fremvise avanceret optisk udstyr, fortælle gamle anekdoter og diskutere detaljerede feltkendetegn på vigtige danske fuglearter som Amerikansk Sølvmåge og Sibirisk Gransanger (Tristis).

Bagmanden til denne tråd er i samme periode på ornitologisk ekspedition til Port Arthursvej, hvis rige fugleliv forventes at blive kortlagt grundigt, hvorfor der næppe i den nærmeste fremtid vil tilgå den brede offentlighed væsentlige nyheder om Tivoli og omegn, hvilket mange vil sætte stor pris på.

Vi ses derude
Lars
Tip moderator
Michael Westerbjerg Andersen
postet: 10. oktober 2013 kl. 13:38  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Vi glæder os til at høre mere om B(r)eaking News ekspedition til Port Arthursvej (og det ikke engang så ironisk skrevet som ovenstående i BREAKING NEWS ;)

Feltfolket eller toppen af danske ornitologiske feltfolk; heriblandt adskillige felthåndbogsforfattere, SU-folk og andre notabiliteter (heriblandt en lang række af landets dygtigste og mest kendte feltornitologer – bl.a. adskillige med en omfattende produktion af artikler til ornitologiske tidsskrifter og forfattere til feltornitoligisk litteratur. Blandt observatørerne er måske også forfatteren til den (så vidt vides) eneste aviskronik med rent feltornitologisk indhold, som er trykt i en dansk avis)mødes i de vindomblæste klittoppe, MEN lige præcis IKKE for at vente på at andre finder noget for dem...men for at FINDE dem. Du lyder som om du aldrig har været til FT - det kan anbefales, også selv om det er lidt sjovere end at sidde med kamelulds-sutterne i den gravitetsdragende sækstol, drikke erstatningskaffe, tjekke Netfugl og flytte PRE-dyr i Hytten ;)

Ventetiden inden du ryger afsted til et Monster-hit i Blåvand kan passende bruges til at tjekke feltkendetegnene på lidt mere avancerede dyr end Tristis og Amerikanske Sølvmåger - ellers god fornøjelse ved andedammen i Tivoli; tjek evt om kvækerfinkerne (de lurendrejere) er ankommet og gemmer sig snedigt iblandt Bogfinkerne. ELLER en MEGA-monster i form af en vaskeægte Husskade. SÅ bliver der dømt returtræk fra Blåvand ;)
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 10. oktober 2013 kl. 15:50  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Hej Michael.

Det kan jeg godt forstå - altså at du glæder dig til at se observationer fra ekspeditionen til Port Arthursvej. Desværre har DOF-SV-Jylland ikke været så detaljeret med at udpensle smålokaliteterne som DOF-Fyn, så mine obs fra Port Arthursvej bliver du nødt til at søge under lokaliteten Blåvand By og sommerhusområde. Jeg kan evt. foreslå de lokale DOFere, at de opretter nogle flere dellokaliteter, hvis du synes det.

Jeg er iøvrigt tilmeldt felttræffet, og har deltaget de sidste mange år med stor fornøjelse - når det ellers ikke ligger i fjerne afkroge af landet som Bornholm :o).
Jeg deltager gerne selv i underholdningen på klittoppen, og det hænder endda at jeg løfter kikkerten og finder noget interessant.
De, der kender mig godt, ved at jeg er en doven rad, som ikke ret gerne flytter sig fra lænestolen, men efter at jeg er gået på efterløn har jeg fået al for god tid - både til at birde og til at skrive indlæg på netfugl. Desværre er PRE-dyrene for længst smidt ud.

Men tak for dit indlæg. Kritik er godt - selvkritik er nogen gange endnu bedre.

Bedste hilsner
Lars
Tip moderator
Lars Tom-Petersen
postet: 10. oktober 2013 kl. 20:09  emne: Re: Tivoli totalt underbirdet! 
Til Michael og andre, der måtte være forvirrede.

Jeg mener ikke, at der er nogen modsætning mellem at kunne lide smallbirdning på mindre kendte lokaliteter (herunder interesse for vore ganske almindelige fugle) og deltagelse i felttræf (med hvad det indebærer af deltagelse i hithysteri m.m. :o)). Og jeg har da også siddet på Ærø og ærgret mig over, at vireoen ikke blev fundet et par dage før, da jeg var i Blåvand - det har dog ikke fået mig til at forlade øen.

At Michael kunne få den opfattelse, at jeg skulle være imod felttræf o.lign., skyldes jo nok mine kommentarer til stemningen på klittoppen. Den var da også mest ment som en ironisk selvkritik til miljøet af, hvordan der er på toppen. Jeg er med på, at der laves masser af god birdning på et felttræf, men mener dog også, at der er en tendens til at der bliver rigeligt med smalltalk og hyggesnak, når vi klumper os sammen. Men folk skal da også have lov til at hygge sig, hvis det er det, de er kommet for. Det er jo ikke arbejde det her, selv om det for nogen af os kan virke som om, at det er det.

Og i virkeligheden har det ikke så meget at gøre med trådens egentlige ærinde, nemlig at alt for mange steder er underbirdet. Og dog! (o:

Med disse ønskes ønskes alle et super Felttræf
Lars
Tip moderator


Post et indlæg til tråden
Denne tråd er lukket for yderligere indlæg!til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.153 sek.
til toppen