Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0

Netfugl.dk Forum

Netfugl.dk Forum -> Sjældne fugle og usædvanlige forekomster -> Mellemflagspætten 1984 igen-igen

Forfatter Indlæg
Henning Pedersen
postet: 16. november 2013 kl. 11:03  emne: Mellemflagspætten 1984 igen-igen 
Nedenstående fund er først godkendt og publiceret og nu 25 år senere pludselig forkastet af SU.
Jeg ønsker sagen debatteret i dette åbne forum, da jeg finder fremgangsmåden - og begrundelsen (dvs. bortforklaringen) - helt urimelig og særdeles betænkelig for SU´s fremtidige gøren og laden, hvis udvalget vel at bemærke vil bevare troværdigheden.

Her er fundet som det blev fremsendt til SU:

Viborg den 14/2-1985

Sjældenheds Udvalget
Dansk Ornithologisk Forening
Vesterbrogade 140
1620 København V

Mellemflagspætte i DK den 19/12-1984

Hermed fremsendes til SU en iagttagelse af Mellemflagspætte som følger:

19. december 1984, kl. 13.15 - 14.00: Mellemflagspætte (Dendrococops medius) på Borgvold i Viborg

Vejret: vindstille, skydække 1/8, temp. +5°, tørt, sigt mere end 3km.
Lokalitet: Borgvold i Viborg er beliggende nær Viborgs centrum, i det allersydøstligste hjørne af Viborg Nørresø. Borgvold er en park med typisk parkagtig bevoksning som Elm, Bøg, Pil, Kastanie som de hyppigste træarter. Der findes ganske få nåletræer, samt visse steder tæt bevoksning af Rhododendron. Et lille vandløb løber gennem parken, der sine steder ligger ud som græsplæner.

Observationen: Kl. 13.15 befandt jeg mig i den nordligste del af Borgvold, da en spætte fløj over stien foran mig og satte sig i et træ på ca. 30 meters afstand. Jeg satte kikkerten på fuglen, og blev mistænkelig om arten da jeg konstatere, at den havde rød isseplet samt mørke striber på flankerne. Jeg observerede fuglen i ca. 45 sammenhængende minutter og gjorde på stedet følgende notater. Belysningsforholdene var særdeles gode (da det var solskin) og jeg havde det meste af tiden fuglen i fint medlys, men også noget af tiden i sidelys.

Beskrivelsen:
Isse: kraftig rød isseplet med flydende (uskarp) overgang til nakkefarven. Det røde var ikke indrammet af sort. Foran i panden stoppede den røde farve lidt før selve næbbets begyndelse.

Næbbet: kortere og mere spinkelt end hos Stor Flagspætte. Farven var mørk skifferagtig-sortagtig.

Postaurikularstriben: nåede ikke forbi øjet (stoppede lige under) og havde heller ikke forbindelse til nakketegningen. Generelt indtryk af hovedet således meget lyst/hvidt.

Brystfarve og tegning: kraftige (meget tydeligt markerede) sortagtige striber på flankerne der nåede op på selve forbrystet og 'forsvandt' mellem benene på fuglen. ('Forsvandt' = jævnt aftagende).
Selve brystet var farvet svagt skidengulligt-okkeragtigt (ikke renhvidt), der på bug og undergump gik gradvist over i en rød/rosa farve.

Rygfarve og tegning: sort ryg- og vingefarve med store markante hvide skulderpletter. Disse var kortere og bredere end hos Stor Flagspætte.

Størrelse: den virkede lidt mindre end Stor Flagspætte, mere buttet, men til gengæld bevægede den sig noget mere graciøst end Stor Flagspætte.

Fouragere: i følgende træarter (noteret efter hyppigst besøgt): 1) Elm, 2) Pil, 3) Kastanie, 4) Birk, 5) Bøg. Fuglen bevægede sig oftest i 7-8 meters højde. Ofte på selve træstammen, men langt hyppigere ude på træerne svære grene. Nogle gange klatrede den op i ca. 10 meters højde.

Jeg hørte på intet tidspunkt lydytringer fra fuglen, og da jeg ikke havde medbragt fotografiapparat, blev den ikke fotograferet. Jeg turde simpelthen ikke løbe hjem efter apparatet, men ville observere fuglen i så lang tid som muligt for at sikre en nøjagtig beskrivelse. Senere har jeg forgæves eftersøgt fuglen i området men uden held.


Tidligere erfaringer med arten:
31.05. 1958: fandt sammen med Børge Palm et ynglepar i Dyrehaven nord for København.
26.05. 1983: 2 ad set fouragere i Schönbrunnparken i Wien/Østrig
22.04. 1984: denne dag, og frem til den 26/4 observerede jeg 1 ad under særdeles gunstige forhold i en egeskov syd for Epignal i Vogeserne/Frankrig.
10.11. 1984: 2 ad set fouragere på ganske tæt hold i en skov syd for Skopje/Jugoslavien.


Min konklusion:
Kombinationen af rød isse uden sort indramning, store hvide skulderpletter, postaurikularstribens udbredelse og form, brystets skidengullige/okkeragtige farve med kraftige (markerede) sortagtige flankestriber, den gradvise overgang mellem brystfarve og rød/rosa bug og undergump, næbbets størrelse, samt fuglens størrelse og bevægelser, udelukker alle andre spættearter (juvenile om adulte) end lige netop Mellemflagspætten (Dendrococops medius). Og ud fra mig kendte kønsdifferentieringskarakterer er der formentlig tale om en HUN.
Henning Pedersen

PS: SU har påført beskrivelsen af fundet disse notater:
Modtaget DOF 15.2. 1985.
111/1986 = 41/1985 (ønskes genbehandlet)

Supplerende kommentarer:
Fundet blev godkendt af SU og er senere publiceret i DOFT
Fundet er også publiceret i Fugle & Dyr i Nordjylland
Fundet omtales på DOF´s hjemmeside (senest 16/11-2013) således: "Der er kun gjort ganske få, af sjældenhedsudvalget godkendte, iagttagelser af mellemflagspætte herhjemme efter 1959; det foreløbig sidste fund er fra 1984"!!

Kan andre end jeg få denne observation til andet end Mellemflagspætte?

Mvh. HP
Tip moderator
Henning Pedersen
postet: 16. november 2013 kl. 11:14  emne: Re: Mellemflagspætten 1984 igen-igen 
I et brev (dateret februar 2011) fra SU til mig, meddeler udvalget (nu 25 år senere!!) følgende:

Kære Henning Pedersen

Angående fund af Mellemflagspætte ved Borgvold, Viborg, 19/12 1984.

Dansk Ornitologisk Forenings sjældenhedsudvalg genbehandler for øjeblikket fund af Mellemflagspætte. I den forbindelse har udvalget revurderet dokumentationen af dit fund fra Borgvold ved Viborg, 19/12 1984.

Genbehandlingen skyldes først og fremmest, at sjældenhedsudvalget i dag stiller højere krav til dokumentationen for de meget usædvanlige forekomster end tidligere. Mellemflagspætten har vist sig, at være en meget sjælden gæst siden den forsvandt som ynglefugl og udvalget mener derfor, at fund af arten skal være særligt godt dokumenteret.

Fundet fra Borgvold er dokumenteret med en skriftlig redegørelse, som beskriver observationsomstændighederne og kendetegn.
Det er desværre udvalgets opfattelse, at fundet ikke længere kan godkendes på grundlag af denne redegørelse.
Sjældenhedsudvalget har ingen faste regler for hvordan fund skal være dokumenteret. Som eksempler på tilstrækkelig dokumentation af en så sjælden art som Mellemslagspætte, kan nævnes; 1) en fugl, som er set godt af én eller flere meget erfarne feltornitologer, og som forelægger udførlige noter og skitser fra felten, 2) fotos og video af rimelig kvalitet.
Det er i dag meget udbredt blandt feltornitologer, at have et kamera med i felten. På den måde kan feltornitologerne dokumenterer deres iagttagelser, hvilket er særligt vigtigt når det drejer sig om de meget udsædvanlige forekomster.
Hvis du er så heldig, at støde på en sjældenhed i fremtiden, når du er alene i felten, vil SU bede dig om, at dokumentere fuglen med billeder eller lydoptagelse, og sende dem til SU eller DOFbasen.
Hvis du ikke har kamera til rådighed, vil SU opfordre dig til, at tage udførlige noter og også forsøge at tegne fuglen som du ser den i felten. SU anser billeder og noter / skitser fra felten som mere sikker dokumentation end en skriftlig redegørelse.
Da der er tale om en genbehandling er du velkommen til, at gøre indsigelse. Hvis du har nogen kommentarer eller spørgsmål til genbehandlingen er du meget velkommen til, at kontakte SU eller undertegnede.

Med venlig hilsen
p.u.v.

Troels Eske Ortvad
Formand for sjældenhedsudvalget
Tip moderator
Nis Lundmark Jensen
postet: 16. november 2013 kl. 14:59  emne: Re: Mellemflagspætten 1984 igen-igen 
Hej Henning

Som du har beskrevet fuglens kendetegn, så kan man jo ikke være i tvivl om at det må dreje sig om en Mellemflagspætte.

Men, som jeg læser SU´s redegørelse for at observationen nu forkastes, så forstår jeg det således at SU vurderer at din beskrivelse kan være "forurenet" af efterrationaliseringer. Og at risikoen for dette, gør at SU ikke tør stå inde for fundet officielt… Dette primært baseret på TEO´s redegørelse for, hvad der i dag gerne skal til for at en sådan observation kan godkendes. Jeg læser således at udførlige feltnoter og skitser "on location" ville have bidraget væsentligt til en godkendelse i dag..

Vi kender jo alle til at have set noget i felten, hvorefter vi, når vi kommer hjem, og slår op i bogen, og læser kendetegnene, konkluderer "ja, det var lige præcist sådan den så ud"… Dette fænomen har jeg i særlig grad oplevet med folk der har spurgt mig til råds om svampe. De har set noget i skoven, derefter kommet hjem, og slået op i deres bog, som indeholder måske 150 arter ud af de godt 3000 arter som findes her i DK, og så mener det med største bestemthed at det var én af de 150… Men det var det ikke. Det er jo ikke fordi de vil snyde - bestemt ikke - men de påvirkes markant af en ubevidst efterrationalisering….

At SU i dag har skærpet kravene for godkendelser af særligt sjældne fugle tror jeg alt i alt vil hæve validiteten af DK´s officielle liste over observerede fugle i DK. Den ekstra dokumentation for observationer i form af billeder, og eller felt skitser, som i dag kræves, er vel egentligt meget fornuftigt set i lyset af at ville hæve validiteten.

Det kan jo være endda særdeles vanskeligt ikke at tage en sådan forkastelse personligt. Men, husk på at SU jo "bare" ønsker at medvirke til at den danske liste over observerede fugle er valid - de ønsker ikke at gøre nogle af os ondt, eller nedgøre os. Kun du ved hvad du så den dag, og det kan og skal ingen jo tage fra dig - hvad enten din Mellemflagspætte tæller med på DK´s (og din) officielle liste eller ej.

Bh
9s
Tip moderator
Henning Pedersen
postet: 16. november 2013 kl. 17:32  emne: Re: Mellemflagspætten 1984 igen-igen 
Hej Nis

I min 'anmeldelse' af fundet skriver jeg helt tydelige, at 'Jeg observerede fuglen i ca. 45 sammenhængende minutter og gjorde på stedet følgende notater'.

Så notaterne er således gjort 'on location' og som jeg oplever SU´s begrundelse for forkastelsen nu 25 år senenere, synes jeg er uhørt. Forkastelsen synes at ske udelukkende på grund af, at der bl.a. ikke er taget fotos eller video af kræet og at jeg var alene.

Du skriver: 'kun du ved hvad du så den dag..'. Næ det var jeg ikke!,men det vil nedenstående belyse.
Og jeg fører ikke DK lister.


Mine kommentarer til ovenstående brev fra SU:
Nu afviser SU pludselig, hér 25 år senere, fundet med de mærkeligste begrundelser og formuleringer. SU synes 'smittet' af bl.a. hollænderne, der jo virkelig går til vaflerne i disse år; alle fund der er gjort af enkeltpersoner skal åbenbart udraderes, med mindre man er 'top-birder'.

Jeg finder det fuldstændig urimeligt at forkaste et velbeskrevet fund med omhyggelige notater gjort på stedet! SU er meget omhyggelig med at kalde det en 'redegørelse', selv om der er beskrevet både 'observationsomstændigheder OG kendetegn'. Ikke på ét eneste punkt påpeger SU, hvad der ikke skulle stemme på Mellemflagspætte i mine notater, men går åbenlyst og udelukkende efter manden!

Læs selv 'betingelserne' for at SU vil/kan godkende et fund: 'skal være set af en eller flere meget erfarne feltornitologer, som 'forelægger udførlige noter' samt 'fotos og/eller video' af kræet.

Jeg synes det er helt ude i hampen; jeg har stor erfaring med mellemflagspætter (også på observations tidspunktet!) og havde i 1984 hele 28 års felterfaring, men det er åbenbart ikke nok.

I dag (2013) har jeg set på fugle i 57 år og ser på spætter næsten dagligt. Se venligst min profil.

Jeg ved ikke, om SU er påvirket af visse af de såkaldte 'top-birdere', men jeg har da mine anelser. I den sidste debat her på Netfugl, skinnede et jo helt klart igennem, at et tidligere medlem af SU var - og er - særdeles godt informeret om, hvad der foregår i udvalget. Bl.a. kom det jo for en dag, at mit ynglefund (artiklen i Flora & Fauna) var (uden mit vidende) indbragt for SU af en 3. person, der jo ikke selv har set arten i DK! Han synes også at have stor indflydelse på SU. I øvrigt kan jeg se, at hverken nogle af SU medlemmerne eller de såkaldte 'top-birdere' har Mellemflagspætte på deres DK liste, som den fremstår på Netfugl!!

Dét er der faktisk kun 9 DK- listeførende personer der har! Se Netfugl under Mellemflag-spætte.

Så der findes faktisk flere observatører af fundet den 19/12-1984 fra Borgvold i Viborg!! UPS!


I forbindelse med den sidste debat om mellemflag-spætte her på Netfugl, modtog jeg kort efter (den 22/11-2013) en e-mail med bl.a. interessante oplysninger (jeg har udeladt visse - for sagen irrelevante - fortrolige oplysninger) vedrørende fuglen på Borgvold:

Citat: '.. - på et tidspunkt møder vi en mand i den rigtige uniform (kikkert etc. ... og husker jeg et fuldskæg?) som efter lidt snak med Niels fortæller os, hvor vi skal gå hen for muligvis at få Mellemflagspætten at se. Nu er det meget længe siden, og jeg må indrømme, at jeg ikke husker meget fra den tur - andet end Niels pludseligt var meget, meget glad og udpegede en Mellemflagspætte i kronerne af nogle ældre .. jeg mener, det var ... egetræer. Det forekommer mig, at der også var tale om et specifikt træ, men jeg husker det desværre ikke nærmere. Det var kun et kort og hurtigt kig, vi fik, så var den væk'. Citat slut.


Nu er vi så hele 3 personer(!!) der har set mellemflagspætten på Borgvold; det var nemlig mig, de to andre fuglekiggere mødte, men dette kortvarige møde, har jeg kun meget svag erindring om, og har ikke skænket det en tanke siden!

Men læs selv min beskrivelse af fundet og vær så venlig at fortæl mig, hvorfor det ikke skulle være en Mellemflagspætte jeg så den dag og, om det er fair og rimeligt med svaret i februar 2011 fra SU.

I virkeligheden er der jo tale om, at SU nu desavouerer en tidligere SU-afgørelse! Saver man ikke den gren over man selv sidder på med den slags svar? Hvad med lidt faglighed og fairness?

Hvis man virkelig vil luge ud i alle enkeltmands observationer (med dén begrundelse alene!), så vil jeg med interesse se visse personers påståede sete antal SU-arter og dermed DK-liste skrumpe ind.

Kan man se hvor nemt det er at kaste mistanke på andre?

Mvh.
HP


Tip moderator
Jørgen Munck
postet: 17. november 2013 kl. 16:10  emne: Re: Mellemflagspætten 1984 igen-igen 
Med SU´s 2 "nye" kriterier må der da være basis for at genbehandle bla.a. den Sortbrynede Albatros fra Klitmøller, den Sibiriske Allike og Isabellastenpikkeren fra Endelave, da ingen af disse observationer lever op til ovennævnte;-).
Tip moderator


Post et indlæg til tråden
Denne tråd er lukket for yderligere indlæg!til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.068 sek.
til toppen