Startside   I samarbejde med DOF
Home
DK obs.
VP obs.
Nyheder 
DK listen
Forum
Galleriet
Artslister
Netfugl v. 2.0

Netfugl.dk Forum

Netfugl.dk Forum -> Sjældne fugle og usædvanlige forekomster -> Ynglende Sort Stork i Danmark

Forfatter Indlæg
Sebastian Klein
postet: 20. juni 2012 kl. 16:21  emne: Ynglende Sort Stork i Danmark 
I de fleste ornitologiske opslagsværker kan man læse, at den Sorte Stork ynglede i Danmark med mere end 100 par tilbage i 1800-tallet. Herefter gik bestanden tilbage og den Sorte Stork lagde sidste gang æg i Tofte Skov, Lille Vildmose i 1953.
Det synes sådan set alt sammen ganske veldokumenteret.

Fra 1980'erne begynder rygterne imidlertid at svirre om artens genindvandring. Sort Stork kommer på Datsy-listen og der meldes om flere yngleforsøgende fugle op gennem 1990'erne samt ikke mindst et "bekræftet" redefund fra det sydlige Jylland (http://www.dofbasen.dk/DATSY/datsyart.php).
Der synes at være manglende overblik over antallet af yngleforsøg, men en web (http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=8... melder at seneste danske yngleforsøg har fundet sted i 2005.

Alt det undrer mig dog en lille bitte smule.
Jeg har nemlig ikke set et eneste foto af en fugl ved et dansk yngleområde eller en med en gren i næbbet eller noget andet, som indikerer yngel. Jeg har heller ikke hørt beretninger fra nogen, som selv har set en Sort Stork på rede eller bare en fugl med en gren i næbbet?
Dansk Ornitologisk Sjældenhedsudvalg har, mig bekendt, heller aldrig fået forelagt nogen form for dokumentation for yngleforsøg af Sort Stork. Og mig bekendt er der ej heller andetsteds publiceret dokumentation for yngleforsøg af Sort Stork i Danmark.

Derfor tillader jeg mig lige at spørge:
Hvad har jeg overset?
Nogen må vel vide noget?

Det virker mærkeligt, at en organisation som DOF godtager yngleforsøg af Sort Stork i Danmark, hvis der ikke er fremlagt grundig dokumentation.

Derfor vil jeg høre, om der er nogen, som ligger inde med et foto eller evt. en beretning om et dansk yngleforsøg, som de gerne vil dele?

På forhånd tak

Sebastian

Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 20. juni 2012 kl. 17:01  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
En lille korrektion. Sort Stork ynglede sidste gang i Lille Vildmose i 1951. Ynglevirksomheden blev fulgt af en af datidens navnkundige ornitologer, Karl O. Pedersen. I hans efterladte papirer ligger et formodentligt udkast til en artikel om Sort Stork i Lille Vildmose og Tofte Skov. Den vil skønsomt redigeret blive bragt i en statusrapport for Tofte Skov, der bliver udgivet her til månedskiftet af AVJF. Rapporten vil ikke komme til at ligge hos boghandlerne, men jeg skal sende en til SU.
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 20. juni 2012 kl. 17:30  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Thorkild

Det er rigtigt. Der er minsandten uenighed omkring årstallet for artens sidste ynglen i Tofte Skov (hvor utjekket!).
I bogen "Fuglene i Danmark" nævnes 1953 som sidste yngleår i Tofte skov, hvilket understøttes af DOF's hjemmeside her: http://www.dofbasen.dk/ART/art.php?art=01310 samt Naturhistorisk Museum http://www.naturhistoriskmuseum.dk/naturlex/fugle/s_sto...
Andetsteds på DOFs hjemmeside kan man dog læse at 1951 var sidste år for yngel: http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&ta...
Jeg skal ikke gøre mig klog på hvilket årstal, der er det rigtige.
Det er imidlertid næppe en sag for SU (men derimod måske for Datsy og DOF!).

Jeg er fortsat meget interesseret i dokumentation for yngleforsøg af Sort Stork I DK indenfor de seneste tredive år.
Er der nogen som ved/har noget?
Tip moderator
Morten DD Hansen
postet: 20. juni 2012 kl. 21:53  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Sebastian

Jeg synes, jeg husker noget om Kongsø Plantage oppe mellem Snede og Bryrup engang i 70'erne? Andre ved måske noget. I 2000 blev der set en gammel fugl fouragerende i maj ude i hjørnet mellem Vejle og Egtved Å, og i september blev der set en ungfugl sammesteds. Den mistænkte vi - så vidt jeg husker - for noget grisefy.
Tip moderator
Sten Nielsen
postet: 21. juni 2012 kl. 8:05  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Sebastian

Omkring 2000-2002 observerede en lokal bukkejæger nær Højen Bæk syd for Vejle 1-2 fugle i maj måned på sin runde i skoven.

Det blev (vist nok?)aldrig afklaret om jægeren så samme fugl 2 gange eller om der var tale om 2 forskellige. Så vidt jeg ved blev der aldrig dokumenteret nogen form for yngleforsøg endsige rede.

Sagen blev holdt meget tys-tys og jeg kender ikke hele historien. Måske ASF kan bidrage?
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 21. juni 2012 kl. 9:39  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Sten og Morten
Tak for oplysningerne, som ligger meget i tråd med det jeg selv har hørt. Nogen har set en eller flere Sorte Storke på mystiske lokaliteter/tidspunkter - men ingen rygende revolver!
Jeg prøver at grave lidt videre.

Mvh Sebastian
Tip moderator
Søren Brinch
postet: 21. juni 2012 kl. 11:19  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Sebastian

Jeg kan ikke bidrage med nogen rygende pistol - men dog med et par halvvarme- eller kolde pistoler. Først og fremmest kan du i en Publikation fra den sjove organisation "Dansk Ornitologisk Central"(DOC) læse en nok noget anekdotisk redegørelse over den Sorte Storks historie i Danmark. Jeg har publikationen derhjemme, og skal gerne være mere specifik, når jeg återvender från København i kvel....

Jeg har dog personligt kendskab til et par steder, der kunne være relevante, fordi der er en del sporadiske iagttagelser på disse potentielle ynglelokaliteter - og det er ikke træklokaliteter som sådan. Begge områder kan naturligvis bare have tiltrukket sig opmærksomhed fra forbitrækkende fugle, men hvis der ses en tendens - et mønster er det måske spændende:

- Jeg har siden 1974, hvor jeg tvangseksporteres til det midtjyske i min gymnasietid og siden hen set et sjovt mønster i 2. håndsberetninger og direkte 1. hånds iagttagelser ved to lokaliteter:

1. Tinnet Krat hvor kilderne til Gudenåen og Skjern har sit udspring 300 meter fra hinanden. Her har jeg selv 5 iagttagelser i området mellem Tinnet Krat og Rørbæk Sø i en periode på 20 år! Fra anden side har jeg også fået iagttagelser, fordi jeg nysgerrigt har kontaktet andre om dette spændende og uforstyrrede område.
2. Området omkring Salten Langesø - Højkol og Mossø. Samme som ovenstående....

Mit kendskab til den Sorte Stork adfærd på ynglelokaliteten er, at den er ekstrem sky og sjældent ses flyve i højder mere end 25 meter - bortset fra de indledende faser af ynglen. Fra en hemmeligholdt svensk lokalitet, hvor den ofte ses, men hvor der heller ikke forekommer et entydigt bevis, ses den også meget sporadisk - senest i går aftes i ca. 5 sekunder, inden den med en flugtafstand på ca. 300 meter i en højde af maks. 5 meter fløj ind i dyb skov, og aldrig blev genfundet trods ihærdig forventningsfuld venten i 1½ time.

Det er en rasende spændende og karismatisk fugl, som dit initiativ yder fuld retfærdighed - hvad er fiktion og hvad er fakta i denne arts optræden i Danmark? Hvis der er et møntser, hvorfor er det så, så svært at verificere yngel?

Keep up the good work
;-) Søren
Tip moderator
Sten Nielsen
postet: 21. juni 2012 kl. 12:17  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Sebastian

Godt med fokus på eftersøgning af sjældne skovlevende fugle.

Men…

Du skriver: ” Dansk Ornitologisk Sjældenhedsudvalg har, mig bekendt, heller aldrig fået forelagt nogen form for dokumentation for yngleforsøg af Sort Stork.” citat slut.
Samt: ” Det virker mærkeligt, at en organisation som DOF godtager yngleforsøg af Sort Stork i Danmark, hvis der ikke er fremlagt grundig dokumentation.” citat slut.

Hele konstruktionen med en enkelt DATSY-koordinator for hver art gør vel netop at SU aldrig(??) er blevet forelagt at skulle tage stilling til et ynglefund fra sjælden fugl? Det må derfor være DATSY og ikke SU der står inde for kvalitetskontrollen her?

SU har vel heller aldrig skulle tage stilling til andre sjældne ynglefund fx Fiskeørn, Kongeørn, Nordisk Lappedykker, Sandterne etc..?

Artskoordinator for Sort Stork er Jørgen Jensen fra DOF Fyn. Han må kunne give dig en del af svarene på dine spørgsmål.

Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 21. juni 2012 kl. 14:51  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Søren

Tak for input, som også svarer til de forlydender jeg har hørt.


Hej Sten

Tak for dit bidrag også. Før Datsy-projektets tilblivelse var det almindeligt, at SU behandlede ynglefund af sjældne arter. Og med tanke på at Sort Stork var SU-art indtil 1970 burde ynglefund nok have været forbi SU.
Jeg kan nævne, at jeg har sendt en forespørgsel til Jørgen Jensen, ligesom jeg har taget kontakt til Michael Grell i Fuglenes Hus og Tau Rasmussen.
Jeg tror ikke der er en decideret "rygende revolver", men håber stadig på et førstehåndsvidne, der har skræmt en fugl af reden eller lignende.

mvh Sebastian
Tip moderator
Hans Pinstrup
postet: 21. juni 2012 kl. 18:37  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Det af DD omtalte ynglefund af sort stork i Midtjylland drejer sig om: April 1965 par byggede rede i Kongsø Plantage ved Halle Sø (Novrup, L., 1972: Den Sorte Stork (Ciconia nigra) har bygget rede i Midtjylland. (Danske Fugle, 24. årg., 1972).
Et fund fra 2000 synes at kunne være interessant: 1/6 2000 1 Vester Nebel (fanget i net ved dambrug og sluppet i god behold). Da fuglen blev sluppet samme dag ret sent om aftenen (så vidt jeg husker ved 22-tiden), satte den øjeblikkelig, lavt og i aktiv flugt, kursen mod nord, mod Vejle Ådal - den skulle måske hjem til familien ?
Tip moderator
Jesper Leegaard
postet: 21. juni 2012 kl. 18:52  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Sebastian

Jeg flyttede til Gram-området i 1999 og noget af det første jeg blev konfronteret med, da de lokale fandt ud af at jeg interesserede mig for fugle, var at er da ynglede Sort Stork i Gram-skovene. Sidenhen har jeg mere eller mindre gennemtrawlet skovene omkring Gram - både i yngletiden - men oftes om vinteren for at finde reden, i den nøgne skov, men uden resultat.
Jeg er dog kommet i kontakt med mange lokale, som ved et og andet omkring Sort Stork.

Lokalt er der bred enighed om at Sort Stork har ynglet et enkelt år i Gram-skovene midt i 1990érne (ca. 1995 ). Den efterfølgende vinter manglede Gram gods penge og fældede voldsomt af de store gamle træer i skoven. Året efter ynglede Sort Stork - efter sigende - i en skov øst for Gram (Røjbøl). Ved skæbnens ugunst blev der også skovet meget kraftig dér i den efterfølgende vinter. Rygtet siger så at Sort Stork næste år ynglede i Mandbjerg skov - syd for Gram. Oplysningerne har jeg fra lokale, som alle ønsker at gå meget stille med dørene omkring den Sorte Stork, så "der ikke kommer for mange herud med teleskoper".

Jeg vælger nu at fortælle det her, da det må betegnes som historisk nu.

Yngleoplysningen fra 1995 har jeg fra én som har set reden og set storke-familien, med flyvefærdige unger, forlader skoven for at fouragere på engene om morgene. Han fortæller at de fløj tavse og meget lavt langs skovbrynet.
Jeg flyttede så til området i 1999, hvorefter hele skov-området blev total hærget 3.dec.
Jeg brugte ikke dof-basen på det tidspunkt, men har noteret følgende i min notes-bog fra Gram:

23.juni 2000, X har set 1 Sort Stork flere gange i løbet af de seneste 4 uger.
1. sep. 2000, X har set Sort Stork et par gange inden for de seneste 14 dage.
7. sep. 2000, Jeg ser selv en 1k Sort Stork over Gram skov, som bliver mobbet af 2 musvåger.

Frem til nu har det altså ikke været mulig, at få en førstehånds-observation. De seneste år har jeg og andre set Sort Stork i ny og næ omkring Gram. Så sent som for ca. 14 dage siden er der set Sort Stork ved Sdr.Hygum og i dag har min hustru set Sort Stork ved Nybøl enge vest for Gram.
Sort Stork er for mig stadig omgæret af mystik, men jeg er overbevist om at jeg bor midt i et "hotspot" mht. Sort Stork, og håber en dag at finde selve revolveren.

Venlig hilsen

Jesper
Tip moderator
Alex Sand Frich
postet: 21. juni 2012 kl. 19:29  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Relevant tråd!
Funedene omkring Vejle 2000-2002, nævnte ovenfor af Morten DD, Sten Nielsen og Hans Pindstrup efterlod aldrig andet end ren spekulation. Personligt har jeg aldrig troet på at der var tale om ynglefugle, men det er naturligvis også ren spekulation. Fundet ved Højen Å blev efterfulgt af en eftersøgning af en rede efter løvfald det pågældende år, men uden positivt resultat.

mvh ASF
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 22. juni 2012 kl. 10:23  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Hans

Din første oplysning lyder meget spændende. Jeg har desværre ikke "Danske fugle" og kender derfor ikke til dokumentationen eller de nærmere omstændigheder for den påståede redebygning. Jeg er dog fra Palle A. F. Rasmussen blevet oplyst om samme beretning fra Kongsø Plantage (se nedenfor). Det kunne bestemt være meget interessant at høre hvilken dokumentation, der er for dette fund (og naturligvis om det er troværdigt!?).


Hej Jesper og Alex

Gode informationer. Jeg kender også til rygterne fra Gram. Jeg ved Tim Hesselballe Hansen og Jørgen Jensen har været rundt i skovområderne for at lede efter redeplads. Tim har fortalt mig, at området så meget lovende ud og at Jørgen Jensen senere fandt en rede, som vurderedes at tilhøre Sort Stork. Heller ikke ved dette tilfælde er jeg bekendt med dokumentationen (hvordan blev en Duehøge-rede eksempelvis udelukket?).
Mange påståede ynglefund har hvilet på observationer af Sort Stork i forsommeren og 1k-fugle i sensommeren.
En 1k-fugl som i sensommeren rastede på Als viste sig dog at være ringmærket i Tjekkiet, hvilket nok overraskede, de mennesker som hidtil havde plæderet for, at sensommer-ungfugle var lokalt afkom.
Jeg har modtaget flg. oplysninger fra Palle A. F. Rasmussen:

Sort Stork er en af de arter, som Jørgen S. Christensen og jeg behandler i projekt Sjældne Fugle i Danmark før 1965. Det skyldes, at Sort Stork i sin tid har været SU-art. Den udgik først af SU-listen fra og med 1970. JSC og undertegnede har i den forbindelse gennemgået alt tilgængeligt kildemateriale vedrørende yngleforekomst i gamle dage, men kun til og med 1964. Kildematerialet er endnu ikke færdigbehandlet, men jeg kan oplyse følgende.

1. Sidste yngleår i Tofte Skov er 1953, hvor et par fik klækket 4 unger. Denne oplysning stammer fra skytte L. Jacobsens dagbogsoptegnelser. L. Jabobsen var skytte i Tofte Skov. Han kendte derfor både Tofte Skov og Sort Stork, og er derfor en absolut pålidelig kilde. I øvrigt undrer det mig lidt, at Thorkild Lund ikke har kendskab til denne oplysning.

2. Der er også uenighed om bestandstørrelsen i gamle dage. Hyppigst omtales i litteraturen en bestand på ca. 150 par omkring midten af 1800-tallet. Dette bestandstal er første gang omtalt af Kjær (1943) og stammer tilbage fra Skovgaard (1920). Imidlertid er Løppenthin (1967) skeptisk i forhold til dette bestandstal, og fremfører at Kjær har fejlfortolket Skovgaard: de ca. 150 par er i Skovgaard en opgørelse over alle kendte redesteder efter midten af 1800-tallet, og alle reder har ikke været beboet samme år. Der er derfor usikkerhed vedrørende størrelsen af bestanden i gamle dage. Løppenthin (1967), som var en meget kritisk og omhyggelig bearbejder, mener kun at bestanden indtil ca. 1880 var på ca. 50 par, faldende til ca. 25 par ved århundredeskiftet og 10 par i 1920. Det er muligt at Løppenthins bestandstal er for lave, men forhåbentlig kommer JSC og jeg frem til en mere sikker bestandsopgørelse. Men som sagt er materialet endnu ikke færdigbehandlet.

3. Vedrørende nyere ynglefund før 1980 kan jeg oplyse, at der i 1965 skulle være registreret et redebyggende par i Kongsø Plantage. Dette fund har imidlertid ikke været forelagt SU og er derfor uofficielt. Jørgen S. Christensen har formentlig flere oplysninger om denne forekomst.

4. Vedrørende nyere ynglefund efter 1980 har jeg ikke kendskab til sikre forekomster. Der har gennem årene været rigtig mange rygter og formodninger i omløb vedrørende yngleforekomst, men mig bekendt foreligger der ingen dokumenterede fund. Jeg syntes derfor det er rigtig fint, at du forsøger at få sikre oplysninger frem. Jeg ved, at DMU i en årrække efter 1995 har eftersøgt arten på tidligere ynglepladser. Denne undersøgelser har, så vidt jeg ved, ikke påvist sikre yngleforekomster. Men prøv at kontakte Tau Rasmussen, som var ansat af DMU til at lave denne undersøgelse.
Jeg fulgte Palles råd og kontaktede Tau Rasmussen, som har skrevet en rapport om den Sorte Stork i DK. Tau skrev flg. tilbage:

"Hej Sebastian.
Jeg skal se om jeg kan finde rapporten frem i løbet af weekenden. Jeg undersøgte sagen ret grundigt i 1995/96. Jeg fandt aldrig en beboet rede men adskillige ubeboede. Jeg har talt med adskillige mennesker der har set beboede reder i Danmark, ligesom jeg selv har set 4 beboede reder m. unger blot 60 km syd for grænsen. Der er mange spændende facetter af fuglens ynglefremstød i midten af firserne. Du hører nærmere når jeg får tid. Mvh Tau."Der synes således, at være mange indikationer på at Sort Stork har gjort yngleforsøg i Danmark efter den forsvandt fra Tofte Skov.
Hvis man tager de videnskabelige briller på, mangler der dog fortsat beviser (omend jeg jo altså hverken læst artiklen, som Hans henviser til eller Taus rapport - og begge dele lyder meget interessante!!).

Hvis yngleforsøg skal anerkendes skal der førstehånds-dokumentation til.
Andenhånds-observationer duer simpelthen ikke. En af mine venner så f.eks. en Sort Stork for to uger siden. Da jeg gik ham på klingen og fik ham til at beskrive adfærd og udseende stod det klart, at han havde set en Skarv...

Jeg har som tidligere nævnt også skrevet til Artskoordinator for Sort Stork Jørgen Jensen og ser frem til at høre, hvad hans mening og erfaringer kan bidrage med.

Mvh Sebastian
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 22. juni 2012 kl. 11:13  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Har netop modtaget flg. fra Palle A. F. Rasmussen:


Hej Sebastian

Vedr. Sort Stork og sidste yngleår i Tofte Skov (og Danmark) har jeg nu haft kontakt til Thorkild Lund. Han er lidt tvivlende i forhold til 1953 som sidste yngleår og har aldrig hørt om de omtalte dagbogsoptegnelser fra skytte Jacobsen. Thorkild Lund skal mødes med skyttens søn inden for et par uger, og vil her forhører sig vedrørende disse dagbogsnotater. Jeg kan dog oplyse, at skytten i sin tid via en J. P. Jensen fra Mou til NOK har oplyst yngleforekomst i Tofte Skov i både 1951 og 1953. Så umiddelbart troværdigt nok. Men indtil videre må vi vente med at accepterer 1953 som sidste yngleår.

Ynglefundet/yngleforsøget i 1965 har som sagt ikke været forelagt SU, og spørgsmålet er så om det kan accepteres officielt. Men måske artiklen i Danske Fugle vil være dokumentaion nok til en godkendelse. Men ellers har jeg i øvrigt ikke tiltro til fund omtalt i Danske Fugle, hvor stort set alt ukritisk blev publiceret og typisk uden om SU.

Som tråden skrider frem må det i øvrigt konstateres, at der stadig mangler dokumentation for yngleforekomst i nyere tid.

bedste hilsener
Palle
Tip moderator
Tau Rasmussen
postet: 22. juni 2012 kl. 18:31  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Inden jeg går videre med denne sag vil jeg gerne høre hvori nysgerrigheden består. Sebastian er du interesseret i SU-listerne, eller er du interesseret i Sort Stork??
Tip moderator
Hans Pinstrup
postet: 22. juni 2012 kl. 18:54  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Sebastian.

Jeg har netop postet artiklen fra Danske Fugle til dig, så den kommer nok med posten en af de nærmeste dage. Den indeholder næppe noget, som vil kunne få den gennem SUs nåleøje, men den er nok alligevel relevant i denne sammenhæng - men dokumentation for noget som helst - NEJ.

Jesper Leegaards indlæg synes mere interessant, idet der allerede i 1983-84 gik rygter om sort stork på de lokaliteter, JL nævner. I januar 1984 besøgte jeg Gram Storskov for at lede efter rede af sort stork, og især en stor rede var interessant, idet det kunne konstateres, at små grene omkring reden var brækket af. Jeg skrev i mine notater, at reden skulle tjekkes, men det skete desværre aldrig. Året efter, i 1984, forlød det, at den sorte stork havde ynglet i en skov nær Rojbøl ved Øster Lindet og fået 3 unger. I september besøgte jeg stedet dog uden at finde nogen rede. I samme periode sås 5 sorte storke ved Lintrup ca. 20 km nordvest for Øster Lindet (par med 3 unger ???) - jeg så 1 fugl på stedet den 23/9 - så vidt jeg erindrer var det en 1k.

Vh
Hans
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 22. juni 2012 kl. 19:45  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Tau

Jeg er interesseret i både SU og Sort Stork.

Jeg har oprettet denne tråd, fordi jeg er oprigtigt i tvivl om Sort Stork har ynglet i Danmark siden 1951/1953.

Jeg har altid hørt udsagn som "den er god nok - den har sgu ynglet", men jeg har aldrig set nogen form for dokumentation - overhovedet.
Efterhånden har det hele udviklet sig til en form for religion. Tror man på storken eller ej?

Består dokumentationen i, at der er blot set reder om vinteren (som måske kan være eksempelvis duehøge-reder eller lignende?) eller at der er nogen, som har snakket med nogen, som siger de har set en Sort Stork på rede, så er det hele jo noget fup.

Men er der en, som har et foto af noget (fugl ved rede, fugl med gren i næbbet eller en uanfægtelig Sort Stork-rede) eller en førstehånds-beretning (som netop ikke er "jeg har snakket med en som...") eller en fjer eller lignende fra en rede - så er al tvivl jo væk!

Hvis dokumentationen er i orden skal det sgu publiceres (og Netfugl er en vel fin nok til en begyndelse). Hvis ikke dokumentationen er god nok, så må vi konstatere, at Kejseren ikke har haft noget tøj på siden 1950'erne!

Du skriver, at du har set fire danske reder af Sort Stork. Jeg garanterer dig for, at der er mange af Netfugls læsere, der er ved at dø af nysgerrighed for at høre, hvad du har at berette.
So pretty please, with sugar on top - fortæl!

De bedste hilsener

Sebastian Klein
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 22. juni 2012 kl. 19:48  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Kære Hans

Tusind, tusind tak.
Jeg glæder mig meget til at læse den.
Dine info fra Gram-kanten er spændende, men er jo, bortset fra din egen observation, andenhånds-observationer/rygter formoder jeg. Eller figurerer observationerne i den tids lokalrapporter?

De bedste hilsener

Sebastian

Tip moderator
Tau Rasmussen
postet: 22. juni 2012 kl. 20:11  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Øh hvad? jeg skriver at jeg har set 0 beboede reder i DK, men 4 i S/H Tyskland. Weekenden er dårligt startet før du presser. Jeg har allerede meddelt dig at jeg ikke har din foretrukne smoking gun. Men den findes. ps hvornår er grænsen imellem at maile til dig og at skrive på netfugl blevet ophævet? Tau.
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 22. juni 2012 kl. 20:22  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Undskyld, Tau.
Jeg læste dels din mail som fanden læser biblen og så offentliggjorde jeg den ovenikøbet uden tilladelse. Det beklager jeg.
Jeg håber stadig du vil skrive, hvad du ved, når du kan - uden pres (ikke så meget i hvert fald...).
Især må du gerne skrive hvem, der er i besiddelse af den omtalte "smoking gun".

De bedste hilsener

Sebastian
Tip moderator
Gert Rasmussen
postet: 23. juni 2012 kl. 0:30  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Sebastian,

Ja, der er mange rygter om ynglende Sort Stork i DK..

I 2010 huserede jeg en del i Rold Skov området ifm caretakerarbejde i områdets vestligste dele omkring Nørlund. Også her huserede der rygter om et ynglepar for nogle år tilbage og i den forbindelse fik jeg denne mail fra Tscherning Clausen fra Lille Vildmosegruppen, som jeg har sakset her:


Sagen om Sort Stork i Nørlund Skov begyndte med et foto af en stor rede i et væltet træ. Det viste sig dog, at den med ret stor sansynlighed var en Duehøgrede.
Iagttagelserne af Sort Stork har jeg undersøgt nærmere. De viste sig at være af ældre dato: 2-9. juni 1987 ses der tre/fire Sort Storke, hvoraf mindst én var en ungfugl. De blev set ved Fruerlund dambrug og i engområdet syd for Rold-Haverslev vejen, hvor Lindenborg Å krydser vejen. På samme lokalitet blev der 27. maj 1995 set en ad. Sort Stork komme flyvende nordfra langs åen og gik ned til rast på engen, hvor den opholdt sig i en halv time. Kilderne til disse oplysninger er Frank Skårup, Ejnar Pedersen, Arden og Kirsten og Jørgen Cordes, Skørping.
Jeg fandt således ikke grund til at fortsætte undersøgelsen.

Yderligere oplysninger kan måske? hentes hos Tscherning - men noget endeligt bevis for noget findes heller ikke her..

Jeg går ud fra at PAFR er bekendt med disse oplysninger??

BH

Gert
Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 23. juni 2012 kl. 9:47  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Om Sort Stork i Tofte Skov:
Karl O. Pedersen kom jævnligt i området i perioden fra 1930 til o. 1960 og førte omhyggelige notater. Skytte Laurids Jakobsen var ansat fra 1930 til 1956, hvorefter han flyttede til Mou, hvor han kom til at kende den fugleinteresserede nu afdøde lærer Jens Peter Jensen, som jeg kendte særdeles godt. Jeg er ligeledes en god bekendt af skytte Jakobsens søn, Frode Jakobsen, som kan fortælle, at hans far aldrig har ført dagbog. Hvad skytte Jakobsen har fortalt J.P. Jensen er altså hentet frem fra erindringens nådegave.
Tip moderator
Uffe Gjøl Sørensen
postet: 23. juni 2012 kl. 14:18  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Interessant diskussion om den Sorte Storks seneste yngleforekomster i Danmark. Jeg kan supplere med følgende.
Omkring yngleforekomsten i 1953. Fundet fremgår allerede af bogen ’Nordjyllands Fugle’ (fra 1978). Palle har citeret kilden rigtig: Afdøde lærer J.P.Jensen (JPJ) i Mou, der var konservator i sin fritid og meget vidende om fuglelivet i Lille Vildmose, hvor han selv brugte meget tid. Thorkild Lund er ikke ene om at kende JPJ for hans oplysninger om den Store Stork i 1953 fremkom i en snak jeg havde med ham i forbindelse med forberedelserne af Nordjyllands Fugle. Det har været i starten af 1970erne, hvor jeg selv var begyndt at komme regelmæssigt i mosen. Lærer Jensen var helt opmærksom på det usædvanlige i, at den Sorte Stork havde ynglet to år senere end det officielle sidste årstal i 1951. Om skytte Jakobsen førte dagbog eller ej i helt klassisk forstand og hvad der ligger i betegnelsen ’dagbogsoptegnelser’ skal jeg lade være usagt. Jeg har ikke selv set det skriftlige materiale. Men at lærer Jensen har set noget på skrift fra skytte Jacobsens hånd, er jeg ikke i tvivl om. Og hverken dengang eller nu ser jeg nu grund til at betvivle JPJs hukommelse og evne til at vurderer de oplysninger, som han havde fået kendskab til.
I den triste historie om den Sorte Storks forsvinden ud af den danske natur som følge af skovenes dræning m.v. er det naturligvis en detalje om sidste officielle fund er 1951 eller 1953. Men grundlaget for, at det sidste årstal er på banen må siges at være klart belyst – og har været det længe.
Omkring fundene i 1980-erne. Da jeg indsamlede oplysninger til artiklen ’Truede og sjældne danske ynglefugle 1976-1991 (DOFT 89 (1): 1-48 (1995)) var Sort Stork ikke en af arterne jeg skulle bearbejde. I min indsamling af materialet var jeg igennem stort set alt der tænkes kan af oplysninger (lokalrapporter, lokal blade m.v.) ligesom jeg fik mundtlige beretninger. ’For the record’ samlede jeg alle oplysninger i en tabel over grundmaterialet – og inkluderede her også arter, som på det tidspunkt officielt blev regnet for uddøde i Danmark. Af tabellen fremgår, at jeg var blevet oplyst om Stort Stork ynglende i 1983 og 1984 (1 par angivet) og formodninger herom i årene 1985-91 (vist med et + i tabellen). En mappe fra dengang har overlevet, hvor jeg har en fotokopi liggende af en omtale i ’Dyrevennen 1989 nr. 4’, hvori Per Bomholt fra Kolding er citeret. Per Bomholt har formodentlig været min kilde til alle oplysningerne om arten i tabellen. Jeg har i hvert fald ikke erindring om andre. Dele af oplysningerne fra dengang ligner på besnærende vis et par af de indlæg, der er fremkommet i denne tråd. De drejer alle sig om påstået forekomst i netop det centrale Sydjylland.
Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 23. juni 2012 kl. 14:48  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Det sidste punktum er selvfølgelig ikke sat i sagen om Sort Storks forsvinden som ynglefugl i Tofte. Nu er opgaven at gennemlæse Karl O.'s dagbøger og tilsvarende Jens Peter Jensens noter, som vi heldigvis også har adgang til. JPJ var en yderst pertentlig mand, som det også kan læses ud af Uffes indlæg. Fortsættelse følger.
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 24. juni 2012 kl. 13:33  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg har modtaget nedenstående fra Jørgen Staarup Christensen og har på hans anbefaling sendt en forespørgsel til Hans Christophersen.


Hej Sebastian

Har lige set din tråd på Netfugl, og kan se at Palle har videregivet de oplysninger, som er indsamlet i projektet. Og jeg har ikke mere at bidrage med. Kan også se, at Hans Pindstrup har sendt artikel fra Danske Fugle, som dog ikke nødvendigvis dokumentere ynglefund af Sort Stork i Kongsø Plt. 1965 Bemærk i øvrigt, at Sort Stork - efter uddød som ynglefugl - fra 1952-1964 er en meget sjælden, ikke årlig, gæst i Danmark.1952
18. maj
1 set
Faxe

1954
1. juni
1 NNØ
Hovborg Plt. (Debel Sogn)

1954
6. okt
juv han
Nordfeld, Møn

1957
17. maj trkf
Skagen

1958
31. aug.
1 rst
Knudshoved ved Vordingborg

1958
14. sep.
1 rst
Glænø

1959
29. apr.
1 rst
Jyderup-egnen

1959
2 maj
1
Bøtø

1962
17. apr.
2 Ø
Hanstholm Fyr

1964
juli-aug
1
Vejlerne

1964
11.-13. aug.
1
Østerild Fjord

1964
3. sep.
1
Vår Skov, Himmerland


I øvrigt har Hans Christophersen fortalt mig, at han som knægt på Grenå-egnen (mener at det var omkring 1965-1970) årligt så Sort Stork på midt-Djurs, rastende om sommeren i Kolindsund-området. Og det var "almindelig kendt", at den ynglede i området. Jeg tror, at det kan være værd at kontakte Hans herom.

Mange hilsner
Jørgen
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 24. juni 2012 kl. 14:46  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg har af Hans Pinstrup med posten modtaget den omtalte artikel fra Danske Fugle (tusind tak, Hans!).
For overblikkets skyld har jeg kopieret artiklens tekst nedenfor (det tog sgu lidt tid!). Umiddelbart virker den meget troværdig, men der er jo altså den hale ved den, at det drejer sig om en andenhåndsberetning, som ikke indeholder en decideret beskrivelse af hverken fugle, eller redeforhold (men det anså man nok ikke som vigtigt dengang), hvorfor man med de kritiske briller på kunne mene, at det evt. kunne dreje sig om forveksling med Fiskehejre. Dertil kommer, at arten var på SU-listen dengang og at fundet ikke er godkendt - endsige forelagt for SU?
Hvorom alting er lyder teksten således:Den Sorte Stork (Ciconia nigra) har bygget rede i Midtjylland.

Det er en stor ornitologisk begivenhed, når den Sorte Stork (Ciconia nigra) ses her i landet. Det er kun få danske som har haft denne oplevelse, og vort sidste ynglepar i Tofte Skov ved den Lille Vildmose i Himmerland forsvandt i sommeren 1951, og siden har man ikke konstateret den >Sorte Stork som Dansk ynglefugl.
Stor blev derfor min overraskelse, da Aage Husballe, Ørnsholt, fortalte mig, at de Sorte Stork for ikke ret mange år siden havde bygget rede i Kongsø Plantage og at man endnu kaldte træet "Storketræet".
For at få dette bekræftet ringede jeg til Skovfoged Anker Mortensen, Kongsø Plantage ved Bryrup. Han bekræftede dette og fortalte, at den Sorte Stork i april måned 1965 byggede rede i et højt træ - næsten i toppen af en stor skovfyr - i Kongsø Plantage tæt ved Halle Sø. Den store rede var færdigbygget omkring 1. maj; men desværre blev reden forladt af de to storke få dage efter sikkert pga. uro omkring redestedet. Det var så uheldigt, at en del skovarbejdere netop i de dage måtte tilplante et stykke tæt ved redetræet, ligesom der kom en del mennesker for at se de sjældne storke, da det rygtedes, at de havde bygget rede. De sorte Storke opholdt sig nogle dage ved Halle Sø; men snart forsvandt de fra egnen. Det var ejendommeligt at storkeparret byggede rede i en skovfyr. Ellers kender man kun herhjemme ynglen i store Løvtræer. I Tofte Skov, hvor jeg har set reden, benyttedes et stort egetræ (Storkene i Tofte har også benyttet både birk og bøg til redetræ. Red.).
Desværre blev der - og det må man meget beklage - skudt to Sorte Storke ved Vadehavet ud for Ribe samme år, da andejagten var begyndt. Man må nærmest antage, at det var de to storke fra Kongsø Plantage, der her endte deres dage på grund af en tankeløs og skydelysten jæger. En lille trøst var dog at hente, da man i avisen læste, at man i Vendsyssel havde set en enlig Sort Stork - der var altså en tilbage.
Mon det er denne stork, som næsten hver sommer kommer på besøg ved Gudenaaens kilder, Rørbæk Sø og Halle Sø? I juli 1967 ringede Aage Husballe til mig og fortalte, at en sort stork havde fisket i dammene hos fiskeriejer Tage Christensen, Tinnet Dambrug ved Gudenaaen. Dagen efter tog jeg derud om eftermiddagen og gik i skjul ved fiskedammene. Jeg havde kun ventet i ti minutter, da jeg så den Sorte Stork komme flyvende langs med åen og drejede op mod fiskedammene. Da jeg løftede fotografiapparatet, så den på mig straks og vendte om og fløj mod Rørbæk Sø. Et par fotografier af den flyvende stork fik jeg taget, men afstanden var for stor. Den opholdt sig en snes dage i egnen og blev set mange gange.
Midt i juni 1969 blev storken igen set på de samme steder, og jeg så den den 17. juni, hvor den gik og fiskede i Gundeaaen tæt ved Tinnet Dambrug.
Og i sommeren 1971 opholdt en Sort Stork sig igen på samme lokalietet. I juni måned blev den set af forskellige folk, som færdes på disse kanter, og jeg har fået oplyst, at den flere gange, når den trak bort, fløj mod Alsted Skov, hvor der er store ege-og Bøgetræer. Man så aldrig mere end en stork. Der er jo meget, der tyder på, at det er den samme stork, der kommer år efter år.
Man må håbe, at den engang får en mage med og så finder et mere fredeligt sted at yngle.

Leo Novrup

In April 1965 a pair of Black Storks ( Ciconia nigra) tried to breed at Bryrup, Jutland, but the nest was left. in 1967, 1969 and 1971 a single Black Stork was seen in the area.
Tip moderator
Jesper Leegaard
postet: 24. juni 2012 kl. 15:09  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg har begået en utilgivelig brøler i det indlæg, jeg skrev forleden dag på denne tråd. I stedet for at lede efter mine notater, stolede jeg på min hukommelse og det var en dårlig ide.

Brøleren består i at det ikke var midt i 90érne Sort Stork skulle have ynglet i Gram-skovene, men derimod midt i 80érne !

I min notesbog den 16.april 2000 har jeg skrevet: "N.N. fortalte at den Sorte Stork i 80érne ynglede 3 år i Gram Storskov, hvorefter den flyttede til Rojbøl, hvor den ynglede i 2 år. Derefter vides ikke hvor den yngler, men rygter om Mandbjerg skov ved Toftlund. Den ses årlig i Gram-området".

Beklager fejlen - som hermed er rettet.

Venlig hilsen

Jesper
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 24. juni 2012 kl. 15:25  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Jesper

Fint med korrektionen. Det ville dog være rart at vide hvem "N.N." er?

Mvh Sebastian
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 24. juni 2012 kl. 15:56  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Der kom propte svar fra Hans Christophersen, som skriver således:

Hej Sebastian

Tak for mail. Det er rigtigt, at jeg har nogle oplysninger fra årene omkring 1970
fra Djursland, men desværre kan heller ikke jeg give dig et sikkert ynglefund,
men yngleforsøg har der givet været tale om i flere år.

Konkret drejer det sig om området i Kolindsund ved Enslev knap 5 km vest for Grenå.
1967 ses en fugl i området hele sidste halvdel af maj.
1968 iagttaget – usikkerhed om i hvilket omfang
1969 2 ad. fugle ses i området fra maj og sommeren igennem
1970 enkelte iagttagelser forår og sommer
1971 enkelte iagttagelser forår og sommer
1972 yngel/yngleforsøg i følge boghandler PB Pedersen, Grenå (han døde for nogle år siden)
1973 som 1972

Selv har jeg set den især i 1969 og enkelte gange de andre år. Fuglene holdt til i et mindre
skovstykke nær åen vest for byen i retning mod Ginnerup. De blev dog også jævnligt set på
enge nord for langs hovedvejen fra Grenå mod Randers.
Rede fandt vi ikke, men ledte nok ikke særligt meget efter den.
Fuglene så vi indimellem sidde i træer i skovstykket. Jeg havde i mange år
et større foto af en af de gamle fugle siddende i et træ. Foto blev taget af Bjarne Hove-Jensen,
mener jeg. Han var sammen med Rolf Danielsen meget aktiv i området på det tidspunkt.
Desværre har jeg ikke kunnet finde det foto, da jeg ledte efter det for nylig.
Jeg tror dog ikke, at nogen af dem kan komme med oplysninger ud over det, jeg nævner her.

Som sagt har det lugtet af yngel/yngleforsøg i perioden 1967-1973. Unger har jeg ikke hørt om,
ejheller redefund. Hvor sikker boghandleren (erfaren ornitolog) var på sine yngleoplysninger, og hvori de bestod, ved jeg ikke. Selv var jeg ikke så aktiv de to år – det var dengang man mødte
sin første kæreste og havde øjnene andre steder.......Dog kan jeg huske, at jeg har set Sort Stork i området begge år!

Skal du have noget uddybet, må du sige til.

Bedste hilsener
Hans
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 24. juni 2012 kl. 15:58  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Det burde måske lige nævnes, at der i årene 1965 -1969 blot er et enkelt SU-godkendt fund fra Østjylland (man sendte vist heller ikke så meget til SU dengang).

31/5-1/6 1965 Skærvad Møllegård pr. Grenå. E. Sørensen D.
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 26. juni 2012 kl. 17:44  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
For overblikkets skyld kan nævnes lidt oplysninger fra DATSY-rapporterne frå årene 1998 (hvor DATSY-projektet indledtes) til 2011.

I 2000-rapporten nævnes to sandsynlige ynglepar i oversigten (tabel 1) over truede og sjældne ynglefugle i år 2000. Der findes dog ingen redegørelse i rapporten for disse to sandsynlige yngleforekomster og jeg tænker derfor, at det måske er en fejl??

At de to sandsynlige ynglepar i år 2000 er en fejl understøttes af 2005 rapporten, som indleder med ordene:
"For første gang siden DATSY påbegyndte overvågningen i 1998 er der registreret et sandsynligt ynglefund af Sort Stork".

I rapporten (2005) står der videre:

"I et område i Østjylland sås mange gange gennem foråret og sommeren sås en adult fugl og ved en enkelt lejlighed to adulte fugle. Ikke langt fra området blev der i august fundet en død juvenil fugl, der var meget udmagret. Den kan have været en unge fra et ynglepar i nærheden.
Området er en typisk og særdeles god biotop for Sort Stork, og der blev efter ynglesæsonen fundet en rede, som kan have været benyttet af arten".

Iflg. DOFbasen blev en 1k fugl fundet død ved Refsgårde i Vejle Ådal nær Egtved den 29/8 2005. Jeg formoder det er den fugl, som omtales i rapporten. Det sene tidspunkt synes dog ikke at indikere dansk herkomst.
Iflg. Dofbasen er nærmeste obs af 2 Sorte Storke 2 set fra flyvemaskine, kredsende i ca. 1000 meters højde nær Skarrild den 13/5.
Der er dog omkring 50 kilometer mellem Skarrild og Egtved, hvorfor man må tro, at det sandsynlige ynglepar hviler på et andet grundlag.

Jeg har haft kontakt med artskoordinator Jørgen Jensen, som har ganske travlt for tiden. Han har dog lovet at kontakte mig snarest.

De bedste hilsener

Sebastian
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 29. juni 2012 kl. 20:27  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Alle

Jeg har nu talt med Tau Rasmussen, som med meget stor ihærdighed har undersøgt Sort Storks yngleforhold på dansk jord.
Som Tau tidligere har nævnt har han intet afgørende bevis for yngel, men til gengæld har han mange oplysninger fra folk, som har set den på dansk yngleplads.
Jeg er personligt overrasket over det høje antal af påståede ynglefund, som Tau kunne diske op med. Tau mener dog, at nedenstående informationer alle er gode nok. Kritikere vil med rette påpege, at der ikke er dokumentation for de forskellige ynglefund. Men her er de altså:


1982 - et ynglepar i Mandbjerg Skov, syd for Toftlund (Tau nævner at have set en fjer fra Sort Stork fra denne lokalitet)

1982 - et ynglepar i Skaftkærskov 4-5 km nord for Gram

1982 - et ynglepar i Eggebæk Plantage (skulle have ynglet i birketræ), syd for Tinglev nær den dansk-tyske grænse

1984 - et ynglepar i Røjbøl (eller Rojbøl?) Skov, øst for Gram (Reden kunne efter sigende ses fra en offentlig skovsti)

1985 - et ynglepar i Røjbøl (eller Rojbøl?) Skov, øst for Gram (samme som året før)

1985 - et ynglepar i Mandbjerg Skov, syd for Toftlund

1986 - et ynglepar i Stursbøl Plantage, 8 km øst for Gram

1987 - et ynglepar i Hjartbro Plantage, 5 km. nordøst for Toftlund

1990 - et ynglepar i Mandbjerg Skov, syd for Toftlund


Derudover nævnes det i denne artikel af Klaus Dichmann http://www.tytoalba.dk/om_mig/publikationer/et%20sjaeld... , at Sort Stork har ynglet på Als i 1972.


Hvis noget af ovenstående ringer en klokke hos nogen af jer (også hvis det kun er en lille klokke!), må I meget gerne skrive om det her på tråden.


Mvh Sebastian
Tip moderator
Tau Rasmussen
postet: 29. juni 2012 kl. 22:17  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Det var sgu da helt utroligt Sebastian. Siden hvornår er grænsen imellem at meddele dig ting og sager telefonisk, og at skrive på netfugl ophævet? Du aner ikke hvad du har med at gøre, og der kommer ikke flere informationer fra mig. Tau.
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 21. juli 2012 kl. 11:06  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg kan oplyse at jeg har været i kontakt med Tau og vores uenigheder burde være ude af verden.

Til almindelig oplysning vil jeg understrege, at pointen med denne tråd jo er offentliggørelse af al information om ynglende Sort Stork i Danmark efter 1951/1953.

Jeg vil fortsat opfordre til folk om at bidrage med oplysninger her på tråden, såfremt man skulle have informationer om yngleforekomster (løse rygter har også værdi i denne sammenhæng!).

De bedste hilsener

Sebastian
Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 10. august 2012 kl. 20:35  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Selv om SeK pointerer, at at denne tråd jo handler om Sort Stork efter 1951/53 står spørgsmålet stadigvæk tilbage, hvornår Sort Stork forsvandt fra sin sidst kendte yngleplads i Tofte Skov. Vi, Tscherning Clausen og jeg har søgt i kilderne. Som Uffe Gjøl skriver, har Jens Peter Jensen med reference til skytte Laurids Jakobsen noteret, at Sort Stork ynglede igen i 1953. I JPJ's efterladte noter er der ganske rigtigt noteret "1953 ifølge skytte Jakobsens jagtjournal". JPJ har renskrevet alle sine noter og efterladt dem ordnet efter arter. Det hele fremstår i hans sædvanlige pertentlige orden.
Tscherning har gennemlæst Karl O.'s dagbøger fra 50'erne, og der er ikke noteret noget om sort Sort på ynglepladsen efter 1951. Det fremgår af dagbøgerne, at den daværende skovfoged Larsen i Tofte har været flink til løbende at informere Karl O. om forekomster af mere usædvanlige fugle.
Jeg har opsøgt skytte Jakobsens familie i håb om, at jagtjournalerne skulle være blevet bevaret, men det lader ikke til at være tilfældet.
Karl O. Pedersen var en for sin tid så usædvanlig som en gårdejer med stor interesse for fugle. Han kom I Tofte Skov i perioden 1930 til o. 1960 og førte bl.a. en omfattende korrespondance med den tids kendte ornitologer om fugleforekomsterne især i Østhimmerland, bl.a. forsynede han mag.scient.Poul Jespersen, manden bag det første egentlige faunistiske projekt herhjemme, "Danske zootopografiske Undersøgelser vedrørende Fugle" med mange data.
Skytte Laurids Jakobsen virkede i Tofte Skov fra 1930 til 1956, hvorefter han flyttede til Mou, hvor han lærte Jens Peter Jensen at kende. Han blev kendt i hele Nordjylland i 60'erne ved opstarten af Nordjyllands Radio, hvor han underholdt lytterne med sine drablige jagthistorier.
Som tidligere nævnt har Karl O. sikkert haft i tankerne at udarbejde en artikel til DOFT om Sort Stork i Tofte. (I DOFT fra 1945 findes der en artikel fra hans hånd om storkekolonien i barndomsbyen Veddum, hvor der ynglede 70 par Hvid Stork) Hans skitse til denne formodentlige artikel, som den forelå i hans efterladte papirer, er nu blevet bragt i en publikation fra Aage V. Jensens Fonde, "Statusbog for Toft Skov og Mose". I samme publikation har jeg skrevet en kort biografi med fokus på hans fugleinteresse. Publikationen vil som sagt ikke komme til salg i boghandlen, men vil kunne købes på Lille Vildmosecentret.
Lærer Jens Peter Jensens noter opbevares på lokahistorisk arkiv for Sejlflod og findes i kopi på Lille Vildmosecentret. Karl O. Pedersens noter og dagbøger opbevares i Bakkehuset i Tofte Skov.
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 12. august 2012 kl. 9:56  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Thorkild

Jeg er helt enig i at de oplysninger du kommer med naturligvis hører hjemme på denne tråd. Det burde jeg selvfølgelig have været opmærksom på langt tidligere - beklager.

Mht. Jens Peters Jensens noter er jeg lidt usikker på din vurdering. Mener du de udgør tilstrækkelig dokumentation for ynglefund i 1953?
Eller er vi ude i lidt mere tvivlsom andenhånds-beretning eller "rygter"?

Jeg spørger ikke mindst fordi det tilsyneladende er meget vanskeligt at fremskaffe dokumentation for evt. øvrige ynglefund efter 1951/1953 (selvom der er mange andenhåndsberetninger og rygter om op mod 15 forskellige ynglefund). Tofte Skov-fuglene er derfor formentligt/muligvis landets sidste dokumenterede ynglefund.

Mvh Sebastian
Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 12. august 2012 kl. 16:45  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg vil nok mene, at det meste taler for, at det sidste ynglefund i Tofte Skov fandt sted i 1951.
Det gælder for både Karl.O., som jeg har besøgt et par gange og Jens Peter Jensen, som jeg kendte godt og sommetider var på fugletur med, at det var særdeles redelige og pertentlige mennesker. Skytte Jakobsen har jeg ikke truffet, alle hans fortjenester til trods, var han dog her på egnen kendt som en meget fantasifuld person. Men det bortvejer jo ikke tvivlen, som jo nok vil blive ved at hænge ved forekomsten.
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 8. oktober 2012 kl. 11:49  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Der har verseret rygter om, at et dansk kuld af Sorte Storke-æg skulle ligge blandt konfiskerede æg på Zoologisk Museum. Jeg har været i kontakt med Kasper Thorup fra ZM, som har oplyst, at samlingen af konfiskerede æg er blevet tjekket og at der ikke er nogen æg fra Sort Stork i blandt. Det var altså endnu en nitte...:-/

Mvh Sebastian
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 8. oktober 2012 kl. 14:39  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg har fået en enkelt mail fra DOFs artskoordinator for Sort Stork - Jørgen Jensen.
Jørgen har desværre heller ikke nogle skudsikre ynglefund af Sort Stork efter 1951, men han kender dog til tre fund, som han betragter som "næsten sikre".
Desværre vil Jørgen ikke oplyse eksakt lokalitet eller eksakt årstal, hvilket gør oplysningerne noget mindre anvendelige i videnskabelig sammenhæng. Det eneste Jørgen nævner mht. lokalitet er at alle fund er fra Jylland.
Jeg vil nedenfore lige remse op, hvad jeg har fået fra Jørgen Jensen, da i hvert fald en af oplysningerne bærer lighed med informationer fra tidligere indlæg på denne tråd.

Jørgen skrev:

"Første gang var, hvor der blev set Sorte Storke hele foråret og forsommeren. Senere så man parret med unger. Man ledte forgæves efter en rede i de nærliggende skove. Meget senere fandt man en rede i et lille skovstykke. Og S.S. kan sagtens yngle i små lunde og i rækker af fritstående træer. Jeg kender det fra Tyskland, hvor jeg har været flere gange med lokale Schwarzstorch-Leute. Dette var engang i 80´erne.
Næste gang fandt jeg en “typisk” Sort Stork-rede, efter beskrivelser af folk hvor reden skulle findes. Det var desværre to år efter at S.S. skulle have benyttet reden. Det var i 90´erne.
Tredie gang var efter oplysninger om at S.S. skulle have ynglet i en skov. Jeg fik først oplysningerne om efteråret, da fuglene havde forladt stedet. Næste år fik jeg en lokal ornitolog til at kigge efter reden. Reden var nu besat af Ravne. Men under reden lå der nogle gylp. Jeg fik disse gylp undersøgt af en bekendt i Østrig, Peter Sackl som har arbejdet med S.S. i mange år. Og han meddelte mig at gylpene helt sikkert var fra S.S. Det var også i 90´erne".

Personligt finder jeg især det tredje fund Jørgen omtaler meget interessant, da det er første gang, jeg hører om et indsamlet bevis (gylp) for Sort Storks tilstedeværelse ved en dansk rede.
Jeg har undersøgt sagen lidt og Peter Sackl fra Østrig er tydeligvis en meget vidende mand, som har skrevet adskillige artikler om Sort Stork. Der tilbagestår dog nogle ubesvarede spørgsmål om gylpstykket.
Hvordan kunne gylp fra andre fuglearter udelukkes?
Og nok så vigtigt - hvordan kan gylpstylkket identificeres efter at have ligget på skovbunden i broderparten af et år? De fleste stykker gylp forgår vel på under en måneds tid som følge af vind og vejr og almindelig forgang?

Jeg har efterfølgende afsendt mails til Jørgen Jensen, men han er ikke vendt tilbage til mig og jeg regner ikke med at han gør det.

Mvh Sebastian
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 8. oktober 2012 kl. 14:49  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg har tidligere afsendt mails til en række DOF-ansatte med tilknytning til DATSY-projektet, for at høre deres syn på sagen og ikke mindst høre om baggrunden for at DATSY har angivet Sort Stork som ynglefugl i Danmark.
Timme Nyegaard svarede at netop problematikken omkring rapportering af mulige, sandsynlige og sikre ynglefund kan have medført unøjagtigheder/problemer.
Hvis nogle har rapporteret et "sandsynligt" ynglepar af Sort Stork er det altså kommet med i årets DATSY-rapport som "et ynglepar" (uden angivelse af tvivl!). Dette har i tilfældet Sort Stork naturligvis været lidt uheldigt.
Hverken Timme Nygaard eller Thomas Vikstrøm kender i øvrigt til sikre ynglefund af Sort Stork efter 1951.

Mvh Sebastian
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 8. oktober 2012 kl. 15:03  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg har tidligere i denne tråd citeret en af Klaus Dichmanns artikler for at angive, at Sort Stork skulle have ynglet på Als i 1972.
Jeg har nu haft noget korrespondance med Klaus om sagen. Han mente, at han havde fået oplysningerne fra enten Jørgen Jensen eller Jesper Toft. Hverken Jesper eller Jørgen kender dog til en sådan yngleforekomst, hvorfor kilden til denne forekomst altså er "forsvundet".
Jeg mistænker at ynglefundet på Als simpelthen kan have været et rygte, der har floreret, som så med årene har udviklet sig til sandhed (den slags er set flere gange med netop Sort Stork). Under alle omstændigheder var det i hvert fald (endnu) en blindgyde.

Mvh Sebastian
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 17. februar 2013 kl. 16:05  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg må tilstå, at jeg indtil for ganske nyligt havde beredt mig på at skrive en afslutning af denne tråd, som indbefattede en eller anden form for afskrivning af alle ynglefund efter 1951 som værende "rygter", "indbildning" eller lignende. Manglen på førstehåndsvidner til en så spektakulær foreteelse som et ynglefund af Sort Stork jo er, har i hvert fald været påfaldende.
Der er dog ikke desto mindre positivt nyt i sigte!
Det er nemlig lykkedes Jesper Leegaard at fremskaffe et vaskeægte førstehåndsvidne og en beretning skulle være på trapperne.
Mere info følger forhåbentligt snart:-)

Mvh Sebastian
Tip moderator
Jan Fischer Rasmussen
postet: 18. februar 2013 kl. 12:15  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Nu bliver det interessant...
Tip moderator
Hans Ole Matthiesen
postet: 18. februar 2013 kl. 16:02  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Kilden til det mulige ynglefund af sort stork skal ikke skjule sig længere end højst nødvendigt: Det er undertegnede. Ved Atlas-undersøgelsen fandt jeg i Brandsbøl skov en vildt stor rede i en tre-tvejet eg i nordvesthjørnet af skoven, tillige med flere sorte svingfjer af betydelig størrelse. Personligt så jeg aldrig fuglen (?), men det gjorde en landmand året før (1971). Der kom ingen fugl på reden i 1972 og året efter blev træet fældet. Skoven, der var en såkaldt stævningsskov med områder med opvokset eg og bøg i pæn højskov havde mange små damme og vandhuller, ligesom kanalerne fra den afvandede Bundsø og hele komplekset ud til Dyvig, der nu er sat under vand, kunne udgøre en god lokalitet. Jeg har flere gange ytret mig omkring fundet, men aldrig angivet en sikker forkomst, kun en melding om, at jeg måske kom forbi et år for sent.
Tip moderator
Jan Fischer Rasmussen
postet: 18. februar 2013 kl. 20:19  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Samlede du ikke nogen af de store fjer? De kunne vel DNA bestemmes...
Tip moderator
Jan Fischer Rasmussen
postet: 18. februar 2013 kl. 20:20  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Altså hvis der ikke var nok tilbage af dem, til at de umiddelbart kunne bestemmes ;-)
Tip moderator
Henrik Mørup-Petersen
postet: 22. februar 2013 kl. 0:02  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Jeg har i min fjersamling fjer af sort stork, der er fundet død i august 1968 på Rømødæmningen (Sikkert efter kolision med høspændingsledningen på dæmningen, som har leveret mange fjer til samlingen).

Jeg vil med stor sikkerhed kunne artsbestemme de fundne fjer, hvis de eksisterer endnu.
Husk, at en ravn kan også levere store sorte fjer!

Se også www.fugleogfjer.dk
Tip moderator
Thorkild Lund
postet: 22. februar 2013 kl. 17:16  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
I min gennemgang af Karl O. Pedersens efterladte papirer er jeg stødt på en korrespondance med S. Rasmussen, apoteker i Esbjerg i 50'erne, kendt ornitolog i datiden (og ivrig ægsamler). S. Rasmussen skriver, at han har haft besøg af Leif Lyneborg Jensen, der "bekræfter at den Sorte Stork virkeligt ynglede i en Gran i Svinkløv Plantage sidste Aar. Om de fik Unger vidste han ikke". Brevet er dateret 8/6 53, så de pågældende år må være 1952.
Tip moderator
Jesper Leegaard
postet: 12. marts 2013 kl. 19:22  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej

Jeg har brugt en del af vinteren på at finde ud af, hvor meget hold der er i om Sort Stork har/ikke har ynglet i Gram Storskov for omkring 30 år siden. Jeg har efterhånden samlet en del materiale sammen, som lige nu ligger til gennemlæsning, hos de folk som har bidraget med oplysninger, for at det kan blive så præcist som mulig. Jeg er nået frem til, at materialet sandsynligvis egner sig til udgivelse i "et eller andet relevant blad" i stedet for at blive en kommentar på denne rigtig gode tråd her.
Når alt er på plads, vil jeg naturligvis oplyse her, hvor materialet kan læses.

Når nu der er gået 30 år, gør det vel ikke noget om der skulle gå et par måneder mere.

Venlig hilsen

Jesper
Tip moderator
Jesper Leegaard
postet: 20. juni 2013 kl. 20:08  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Hej Alle

Skulle der stadig være nogle, som interessere sig for sort stork, så prøv at gå ind på "Pandion".
Det resultat, som jeg er nået frem til omkring sort stork i Gram/Toftlund-området ligger nu tilgængelig der.
Er der nogle som har kommentarer til artiklen, bedes de skrives under artiklen i "Pandion".

Venlig hilsen

Jesper
Tip moderator
Sebastian Klein
postet: 20. juni 2013 kl. 21:38  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Det er en flot artikel, Jesper. Godt arbejdet!
Tip moderator
Jesper Leegaard
postet: 20. juni 2013 kl. 22:13  emne: Re: Ynglende Sort Stork i Danmark 
Tak for det Sebastian.

Også tak fordi du startede tråden, som i mine øjne, er med til at gøre op med de mange rygter, som ofte opstår omkring sort stork. Skudsikre ynglebeviser er der langt imellem.
Jeg kan stadig huske, dengang man sagde at den sorte stork havde overhalet den hvide stork, i antallet af ynglepar her i landet.
Tip moderator


Post et indlæg til tråden
Denne tråd er lukket for yderligere indlæg!til toppen copyright © 2002-2005 Netfugl.dk - Danmark
kontakt os: netfugl@netfugl.dk - om os: webmasters - genereret på 0.072 sek.
til toppen